Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Bài 12. Sơ lược về mĩ thuật các dân tộc ít người ở Việt Nam

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: https://giaibaisgk.com/tra-loi-cau-hoi-c1-c2-c3-c4-bai-7-trang-20-21-sgk-vat-li-7/
Người gửi: cao minh phát
Ngày gửi: 10h:16' 21-12-2021
Dung lượng: 13.6 MB
Số lượt tải: 29
Số lượt thích: 0 người
Môn: Giáo dục công dân
Lớp: 7B
Chào mừng quý thầy cô đến dự giờ
1
2
Bài 10 – Tiết 13
GIỮ GÌN VÀ PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG TỐT ĐẸP CỦA GIA ĐÌNH, DÒNG HỌ
I. Truyện đọc
“Truyện kể từ trang trại”
THẢO LUẬN NHÓM
Câu hỏi:
N1: Sự lao động cần cù và quyết tâm vượt khó của mọi người trong gia đình thể hiện như thế nào?
N2: Kết quả tốt đẹp mà gia đình đó đạt được là gì?
N3: Những việc làm nào chứng tỏ nhân vật “tôi” đã giữ gìn truyền thống tốt đẹp của gia đình?
N4: Em rút ra bài học gì qua truyện đọc trên?
N1: Sự lao động cần cù và quyết tâm vượt khó của mọi người trong gia đình thể hiện như thế nào?
Trả lời:
Sự lao động cần cù và quyết tâm vượt khó thể hiện:
+ Hai bàn tay cha và anh trai tôi dày lên, chai sạn vì phải cày cuốc đất.
+ Bất kể thời tiết khắc nghiệt không bao giờ rời “trận địa”.
+ Đấu tranh gay go, quyết liệt.
+ Kiên trì, bền bỉ.
N2: Kết quả tốt đẹp mà gia đình đó đạt được là gì?
Trả lời:
Biến quả đồi thành trang trại kiểu mẫu.
- Trang trại có hơn 100 héc ta đất đai màu mỡ.
- Trồng bạch đàn, hòe, mía, cây ăn quả.
- Nuôi, bò, dê, gà.
N3: Những việc làm nào chứng tỏ nhân vật “tôi” đã giữ gìn truyền thống tốt đẹp của gia đình?
Trả lời:
- Sự nghiệp nuôi trồng của “tôi” bắt đầu từ chuồng gà bé nhỏ.
- Mẹ cho 10 con gà con nay thành 10 con gà mái đẻ trứng.
- Số tiền có được “tôi” mua sách vở, đồ dùng học tập, truyện tranh và báo.
N4: Em rút ra bài học gì qua truyện đọc trên?
Trả lời:
- Nhân vật “tôi” đã biết phát huy truyền thống nuôi trồng của gia đình.
- Cần phải biết giữ gìn và phát huy những truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ.
Truyền thống là những giá trị tinh thần (đức tính, tập quán, tư tưởng, lối sống…) được hình thành trong quá trình lịch sử lâu dài được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Hay nói cách khác, truyền thống là cái hay cái đẹp.
Nghệ nhân Thái Văn Hồng đang hướng dẫn con trai về nghề chế tạo sản phẩm từ gỗ.
Hát dân ca quan họ - Bắc Ninh
Tranh Đông Hồ - Thuận Thành, Bắc Ninh
Làng nghề lụa Vạn Phúc - Hà Đông
(Hà Nội)
II. N?i dung bài học:
1. Khái niệm
- NhiÒu gia ®×nh, dßng hä cã truyÒn thèng tèt ®Ñp vÒ lao ®éng, häc tËp, nghÒ nghiÖp, v¨n hãa, ®¹o ®øc…
- Gi÷ g×n vµ ph¸t huy truyÒn thèng tèt ®Ñp cña gia ®×nh dßng hä lµ tiÕp nèi, ph¸t huy, lµm r¹ng rì truyÒn thèng ®ã.
2. Ý nghĩa
- Cã thªm kinh nghiÖm vµ søc m¹nh trong cuéc sèng.
- Gãp phÇn lµm phong phó truyền thống, b¶n s¾c d©n téc ViÖt Nam.
STOP
03:00
02:59
02:58
02:57
02:56
02:55
02:54
02:53
02:52
02:51
02:50
02:49
02:48
02:47
02:46
02:45
02:44
02:43
02:42
02:41
02:40
02:39
02:38
02:37
02:36
02:35
02:34
02:33
02:32
02:31
02:30
02:29
02:28
02:27
02:26
02:25
02:24
02:23
02:22
02:21
02:20
02:19
02:18
02:17
02:16
02:15
02:14
02:13
02:12
02:11
02:10
02:09
02:08
02:07
02:06
02:05
02:04
02:03
02:02
02:01
02:00
01:59
01:58
01:57
01:56
01:55
01:54
01:53
01:52
01:51
01:50
01:49
01:48
01:47
01:46
01:45
01:44
01:43
01:42
01:41
01:40
01:39
01:38
01:37
01:36
01:35
01:34
01:33
01:32
01:31
01:30
01:29
01:28
01:27
01:26
01:25
01:24
01:23
01:22
01:21
01:20
01:19
01:18
01:17
01:16
01:15
01:14
01:13
01:12
01:11
01:10
01:09
01:08
01:07
01:06
01:05
01:04
01:03
01:02
01:01
01:00
00:59
00:58
00:57
00:56
00:55
00:54
00:53
00:52
00:51
00:50
00:49
00:48
00:47
00:46
00:45
00:44
00:43
00:42
00:41
00:40
00:39
00:38
00:37
00:36
00:35
00:34
00:33
00:32
00:31
00:30
00:29
00:28
00:27
00:26
00:25
00:24
00:23
00:22
00:21
00:20
00:19
00:18
00:17
00:16
00:15
00:14
00:13
00:12
00:11
00:10
00:09
00:08
00:07
00:06
00:05
00:04
00:03
00:02
00:01
00:00
TRÒ CHƠI TIẾP SỨC (2 PHÚT)
3. Trách nhiệm
-Trân trọng, tự hào phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ.
- Sống trong sạch, lương thiện.
- Không làm điều gì tổn hại đến thanh danh của gia đình, dòng họ.
Bài 1: Em đồng ý với những ý kiến nào sau đây. Hãy điền dấu  vào ô thích hợp;

Quê Hiên là một vùng quê nghèo khó. Bao đời nay, trong dòng họ của Hiên chưa có ai đỗ đạt cao và làm chức vụ gì quan trọng. Hiên không bao giờ muốn giới thiệu quê hương và dòng họ mình với bạn bè. Hiên cảm thấy xấu hổ về đất quê nghèo và dòng họ mình.
Em có đồng ý với cách nghĩ của Hiên không? Vì sao?
Bài tập tình huống
Bài 2:
Trả lời:
Em không đồng ý với cách nghĩ của Hiên. Bởi vì gia đình, dòng họ nào cũng có những truyền thống tốt đẹp. Có thể trong gia đình, dòng họ của Hiên có truyền thống cần cù, chịu thương, chịu khó trong sản xuất; truyền thống yêu nước chống giặc ngoại xâm. Chính truyền thống đó là sức mạnh cho Hiên vượt lên mọi khó khăn, vươn lên trong học tập để góp phần xây dựng quê hương mình thoát khỏi đói nghèo.
1
2
3
Hết giờ
Muốn sang thì bắc cầu kiều
Muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy
Lá lành đùm lá rách
1
2
3
Hết giờ
1
2
3
Hết giờ
Lỏ r?ng v? c?i
Nội dung hình ảnh nói về điều gì ?
1
2
3
Hết giờ
Chim có tổ người có tông.
Cõu t?c ng? núi v? truy?n th?ng gia dỡnh, dũng h? .
Một nội dung mà không thể thiếu được sự đóng góp của mỗi thành viên có cùng huyết thống để góp phần giữ gìn truyền thống tốt đẹp của gia đình dòng họ.
Gia đình văn hoá
1
2
3
Hết giờ
Một loại hình nghệ thuật mang đậm nét văn hoá dân gian mà sân khấu biểu diễn rất đặc biệt.
Múa rối nước
1
2
3
Hết giờ
Đọc một câu ca dao ca ngợi truyền thống lao động cần cù của một gia đình nông dân.
Trên đồng cạn dưới đồng sâu
Chồng cày, vợ cấy, con trâu đi bừa.
1
2
3
Hết giờ
Một cụm từ có 4 chữ chỉ những giá trị tinh thần hình thành trong qua trình lịch sử được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác của một cộng đồng người cùng một tiếng nói cùng một lãnh thổ.
Truyền thống dân tộc
1
2
3
Hết giờ
Giữ gìn và phát huy
truyền thống tốt đẹp
của gia đình, dòng họ
Khái niệm :
+ Bảo vệ
+ Nối tiếp
+ Phát triển
+ Làm rạng rỡ
Ý nghĩa:
+ Biết ơn
+ Thêm kinh nghiệm
+ Thêm sức mạnh
+ Làm phong phú bản sắc dân tộc
Trách nhiệm:
+ Trân trọng, tự hào phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ
+ Sống trong sạch, lương thiện
+ Không làm điều gì tổn hại đến thanh danh của gia đình, dòng họ
- Làm bài tập còn lại trong SGK
- Sưu tầm những câu ca dao ,tục ngữ nói về truyền thống gia đình và dòng họ
- Chuẩn bị bài 11: Tự tin
Hu?ng d?n h?c bi ? nh:
 
Gửi ý kiến