Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

So sánh các số có nhiều chữ số

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Bui thi hien
Người gửi: Bùi Thị Hiền
Ngày gửi: 20h:59' 04-11-2018
Dung lượng: 1.5 MB
Số lượt tải: 22
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG TIỂU HỌC XUÂN HIỆP A
Toán – Lớp 4/3
Tìm số trung bình cộng.

3 ngày = giờ
10 giờ
6 giờ 5 phút
190
72
* Viết số thích hợp vào chỗ chấm:
3 giờ 10 phút = phút;
* Đồng hồ chỉ mấy giờ ?
KIỂM TRA BÀI CŨ
Toán
Tìm số trung bình cộng.
* Bài toán 1: Rót vào can thứ nhất 6l dầu, rót vào can thứ hai 4l dầu. Hỏi nếu số lít dầu đó được rót đều vào 2 can thì mỗi can có bao nhiêu lít dầu?
6 lít
4 lít
? lít
? lít
Tóm tắt
4 l
6 l
? l
? l
Bài giải
Tổng số lít dầu của hai can là:
6 + 4 = 10 ( l dầu )
Số lít dầu rót đều vào mỗi can là:
10 : 2 = 5 ( l dầu )
Đáp số: 5 l dầu
*Nhận xét:
Ta nói: Can thứ nhất có 6 lít, can thứ hai có 4 lít, trung bình mỗi can có 5 lít.
- Muốn biết khi chia đều mỗi can có bao nhiêu lít dầu ta làm thế nào?
( 6 + 4) : 2 = 5 ( l )
+ Lấy tổng số lít dầu chia cho 2 được số lít dầu rót đều vào mỗi can:
+ Ta gọi số 5 là sốtrung bình cộng của hai số 6 và 4.
- Vậy muốn tìm trung bình cộng của 2 số ta làm thế nào?
** Muốn tìm trung bình cộng của 2 số ta tính tổng của hai số đó rồi chia tổng đó cho 2.

Tóm tắt:
? học sinh
? học sinh
? học sinh
25 học sinh
27 học sinh
32 học sinh
* Bài toán 2: Số học sinh của 3 lớp lần lượt là 25 học sinh, 27 học sinh, 32 học sinh. Hỏi trung bình mỗi lớp có bao nhiêu học sinh?
Bài giải
Tổng số́ học sinh của 3 lớp là:
25 + 27 +32 = 84 ( học sinh)
Trung bình mỗi lớp có số học sinh là:
84 : 3 =28 ( học sinh )
Đáp số : 28 học sinh

Bài giải
Tổng số học sinh của 3 lớp là:
25 + 27 +32 = 84 ( học sinh)
Trung bình mỗi lớp có số học sinh là:
84 : 3 =28 ( học sinh )
Đáp số : 28 học sinh
*Nhận xét:
- 28 là số trung bình cộng của những số nào?
- Số 28 là số trung bình cộng của ba số 25; 27 và 32.
Ta viết:
( 25 + 27 + 32 ) : 3 = 28
** Muốn tìm số trung bình cộng của nhiều số́, ta tính tổng của các số đó, rồi chia tổng đó cho số các số́ hạng.
- Muốn tìm số trung bình cộng của nhiều số ta làm thế nào?
( 42 + 52 ) : 2 = 46
( 36+ 42+ 57 ) : 3 = 45
( 34+ 43+ 52+ 39 ) : 4 = 42
* Bài 1: Tìm số trung bình cộng của các số sau:
a) 42 và 52
b) 36; 42; và 57.
c) 34; 43; 52 và 39 và 73
Luyện tập
Trung bình cộng của 34; 43; 52 và 39 và 73 là:
Trung bình cộng của 42 và 52 là :
Trung bình cộng của 36; 42; và 57 là :
* Bài 2: Bốn em Mai, Hoa, Hưng, Thịnh, lần lượt cân nặng là 36kg, 38kg, 40kg, 34kg. Hỏi trung bình mỗi em cân nặng bao nhiêu ki- lô- gam?
Bài giải:
Hoa
Hưng
Mai
Thịnh
38 kg
36 kg
40 kg
34 kg
? kg
? kg
? kg
Tóm tắt:
Bốn em cân nặng số ki- lô- gam là:
36+ 38 + 40 + 34 = 148 ( kg)
Trung bình mỗi em cân nặng số ki- lô- gam là:
148 : 4 = 37 ( kg)
Đáp số: 37 kg
CỦNG CỐ
Dặn dò
CHÀO TẠM BiỆT
CÁC EM !


3


4

1


2
Em chọn cánh hoa nào ?
Tìm số trung bình cộng của 1; 3 và 5
3
Tìm số trung bình cộng của 2; 4 và 6
4
Tìm số trung bình cộng của 1; 3; 5 và 7
4
Tìm số trung bình cộng của 2; 4; 6và 8
5
No_avatar

ok

 

 

 
Gửi ý kiến