Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

So sánh các số tròn trăm

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Âu Dương Văn Trọng
Ngày gửi: 12h:08' 08-04-2019
Dung lượng: 2.1 MB
Số lượt tải: 6
Số lượt thích: 0 người
MÔN: TOÁN
LỚP 2KM
Thứ Sáu, ngày 22 tháng 3 năm 2019
Toán
Viết các số sau:
Đọc các số sau:
Năm trăm :…….
Tám trăm :…….
400 :…………...
700 :…………..
500
800
bốn trăm
bảy trăm
Hình vuông có 100 ô vuông
Thứ Sáu, ngày 22 tháng 3 năm 2019
Toán
SO SÁNH CÁC SỐ TRÒN TRĂM
200
300
200
300
200
300
Thứ Sáu, ngày 22 tháng 3 năm 2019
Toán
SO SÁNH CÁC SỐ TRÒN TRĂM
….
….
<
>
<
Khi so sánh các số tròn trăm, ta so sánh các chữ số hàng trăm với nhau. Số nào có chữ số hàng trăm lớn hơn, thì số đó lớn hơn. Số nào có chữ số hàng trăm bé hơn, thì số đó bé hơn.
Kết luận:
Thứ Sáu, ngày 22 tháng 3 năm 2019
Toán
SO SÁNH CÁC SỐ TRÒN TRĂM
100 … 200
300… 500
300… 500
500… 300
<
<
>
100… 200
>
<
<
200… 100
Thứ Sáu, ngày 22 tháng 3 năm 2019
Toán
SO SÁNH CÁC SỐ TRÒN TRĂM
Thứ Sáu, ngày 22 tháng 3 năm 2019
Toán
SO SÁNH CÁC SỐ TRÒN TRĂM
Bài 2
>
<
=
?
100 … 200
300 … 200
500 … 400
700 … 900
500 … 500
400 … 300
700 … 800
900 … 900
600 … 500
900 … 1000
<
>
=
>
>
<
>
<
=
<
Bài 3:
Số
300
500
700
900
Thứ Sáu, ngày 22 tháng 3 năm 2019
Toán
SO SÁNH CÁC SỐ TRÒN TRĂM
Thứ Sáu, ngày 22 tháng 3 năm 2019
Toán
SO SÁNH CÁC SỐ TRÒN TRĂM
100…...300
800…...700
600…...600
<
>
=
 
Gửi ý kiến