Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 9. Sóng dừng

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Thị Thúy Oanh
Ngày gửi: 16h:14' 17-10-2016
Dung lượng: 6.9 MB
Số lượt tải: 316
Số lượt thích: 1 người (nguỹên thị tú )
CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ
ĐẾN DỰ GIỜ THĂM LỚP !
TC 9: BÀI TẬP SÓNG DỪNG
CĐ3: SÓNG CƠ
GIAO THOA SÓNG
Lớp 12 A9
GV: TRẦN THỊ THÚY OANH
TC 9: BÀI TẬP SÓNG DỪNG
KIỂM TRA BÀI CŨ
TC 9: BÀI TẬP SÓNG DỪNG
Sóng dừng trên dây có hai đầu cố định
Sóng dừng trên dây có 1 đầu cố định, 1 đầu tự do
TC 9: BÀI TẬP SÓNG DỪNG
Khoảng cách giữa hai nút liên tiếp hoặc hai bụng liên tiếp?
+ Khoảng cách giữa hai nút liên tiếp hoặc hai bụng liên tiếp bằng /2
Sóng dừng trên dây có hai đầu cố định
Sóng dừng trên dây có 1 đầu cố định, 1 đầu tự do
+ Khoảng cách giữa hai nút liên tiếp hoặc hai bụng liên tiếp bằng /2
TC 9: BÀI TẬP SÓNG DỪNG
Sóng dừng trên dây có hai đầu cố định
Sóng dừng trên dây có 1 đầu cố định, 1 đầu tự do
Điều kiện để có sóng dừng?
+ Khoảng cách giữa hai nút liên tiếp hoặc hai bụng liên tiếp bằng /2
+ Khoảng cách giữa hai nút liên tiếp hoặc hai bụng liên tiếp bằng /2
TC 9: BÀI TẬP SÓNG DỪNG
Sóng dừng trên dây có hai đầu cố định
Sóng dừng trên dây có 1 đầu cố định, 1 đầu tự do
Điều kiện để có sóng dừng?
K = 1, 2, 3 …..
+ Khoảng cách giữa hai nút liên tiếp hoặc hai bụng liên tiếp bằng /2
+ Khoảng cách giữa hai nút liên tiếp hoặc hai bụng liên tiếp bằng /2
K = 0, 1, 2, 3 …
TC 9: BÀI TẬP SÓNG DỪNG
Sóng dừng trên dây có 1 đầu có định, 1 đầu tự do
Liên hệ giữa số nút và số bụng sóng?
Sóng dừng trên dây có hai đầu cố định
Sóng dừng trên dây có 1 đầu cố định, 1 đầu tự do
K = 1, 2, 3 …..
+ Khoảng cách giữa hai nút liên tiếp hoặc hai bụng liên tiếp bằng /2
+ Khoảng cách giữa hai nút liên tiếp hoặc hai bụng liên tiếp bằng /2
K = 0, 1, 2, 3 …
TC 9: BÀI TẬP SÓNG DỪNG
Sóng dừng trên dây có 1 đầu có định, 1 đầu tự do
Liên hệ giữa số nút và số bụng sóng?
Sóng dừng trên dây có hai đầu cố định
Sóng dừng trên dây có 1 đầu cố định, 1 đầu tự do
k=số bụng=> số nút=k+1
K = 1, 2, 3 …..
+ Khoảng cách giữa hai nút liên tiếp hoặc hai bụng liên tiếp bằng /2
+ Khoảng cách giữa hai nút liên tiếp hoặc hai bụng liên tiếp bằng /2
Số nút=số bụng=k+1
K = 0, 1, 2, 3 …
TC 9: BÀI TẬP SÓNG DỪNG
Sóng dừng trên dây có 1 đầu có định, 1 đầu tự do
Sóng dừng trên dây có hai đầu cố định
Sóng dừng trên dây có 1 đầu cố định, 1 đầu tự do
k=số bụng=> số nút=k+1
K = 1, 2, 3 …..
+ Khoảng cách giữa hai nút liên tiếp hoặc hai bụng liên tiếp bằng /2
+ Khoảng cách giữa hai nút liên tiếp hoặc hai bụng liên tiếp bằng /2
Số nút=số bụng=k+1
K = 0, 1, 2, 3 …
Biên độ nút sóng và biên độ bụng sóng?
TC 9: BÀI TẬP SÓNG DỪNG
Sóng dừng trên dây có 1 đầu có định, 1 đầu tự do
Sóng dừng trên dây có hai đầu cố định
Sóng dừng trên dây có 1 đầu cố định, 1 đầu tự do
k=số bụng=> số nút=k+1
K = 1, 2, 3 …..
+ Khoảng cách giữa hai nút liên tiếp hoặc hai bụng liên tiếp bằng /2
+ Khoảng cách giữa hai nút liên tiếp hoặc hai bụng liên tiếp bằng /2
Số nút=số bụng=k+1
K = 0, 1, 2, 3 …
Biên độ nút sóng và biên độ bụng sóng?
Biên độ nút: AN = 0
Biên độ bụng: AB = 2A
Biên độ nút: AN = 0
Biên độ bụng: AB = 2A
TC 9: BÀI TẬP SÓNG DỪNG
Dựa vào thí nghiệm, mỗi nhóm tìm cách tính vận tốc truyền sóng trên dây (có thể thay đổi số bó sóng, tần số). So sánh kết quả.
TC 9: BÀI TẬP SÓNG DỪNG
Sóng dừng trên dây có 1 đầu có định, 1 đầu tự do
Sóng dừng trên dây có hai đầu cố định
Sóng dừng trên dây có 1 đầu cố định, 1 đầu tự do
k=số bụng=> số nút=k+1
K = 1, 2, 3 …..
+ Khoảng cách giữa hai nút liên tiếp hoặc hai bụng liên tiếp bằng /2
+ Khoảng cách giữa hai nút liên tiếp hoặc hai bụng liên tiếp bằng /2
Số nút=số bụng=k+1
K = 0, 1, 2, 3 …
Biên độ nút: AN = 0
Biên độ bụng: AB = 2A
Biên độ nút: AN = 0
Biên độ bụng: AB = 2A
TC 9: BÀI TẬP SÓNG DỪNG
Ứng dụng
Cần
phải
biết!
TC 9: BÀI TẬP SÓNG DỪNG
Câu 1: Một dây AB dài 100cm có đầu B cố định. Đầu A thực hiện một dao động đhoà có tần số f = 40Hz. Vận tốc truyền sóng trên dây là v = 20m/s. Số điểm nút, số điểm bụng trên dây là bao nhiêu?
A. 4 nút, 4 bụng. B. 5 nút, 4 bụng.
C. 6 nút, 4 bụng. D. 7 nút, 5 bụng.
Câu 2: Trên một sợi dây dài 2m đang có sóng dừng với tần số 100 Hz người ta thấy ngoài 2 đầu dây cố định còn có 3 điểm khác luôn đứng yên. Vận tốc truyền sóng trên dây là:
A. 40 m /s. B. 100 m /s. C. 60 m /s. D. 80 m /s.
Câu 3: Một dây AB dài 90 cm có đầu B thả tự do. Đầu A dđộng đhòa ngang có tần số 100 Hz ta có sóng dừng, trên dây có 4 múi nguyên.Vận tốc truyền sóng trên dây?
A. 20 m/s B. 40 m/s C. 30 m/s D. 50 m/s
Câu 4: Sóng dừng xảy ra trên dây AB = 11cm với đầu B tự do, bước sóng bằng 4cm. Trên dây có:
A. 5 bụng, 5 nút. B. 6 bụng, 5 nút.
C. 6 bụng, 6 nút D. 5 bụng, 6 nút.
Câu 5: Vận tốc truyền sóng trên một sợi dây là 40m/s. Hai đầu dây cố định. Khi tần số sóng trên dây là 200Hz, trên dây hình thành sóng dừng với 10 bụng sóng. Hãy chỉ ra tần số nào cho dưới đây cũng tạo ra sóng dừng trên dây:
A. 90Hz B. 70Hz C. 60Hz D. 110Hz
Câu 6: Trong thí nghiệm về sóng dừng trên sợi dây dàn hồi dài 1,2m. Người ta quan sát thấy, ngoài hai đầu dây cố định còn có hai điểm khác trên dây ko dao động. Khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp sợi dây duỗi thẳng là 0,05s. Vận tốc truyền sóng trên dây là ?
A. 8 m/s B. 4 m/s C. 12 m/s D. 16 m/s
TRẮC NGHIỆM LÝ THUYẾT
1.Chọn câu đúng.
Tại điểm phản xạ thì sóng phản xạ :
A. Luôn ngược pha với sóng tới
B. Ngược pha với sóng tới nếu vật cản là cố định
C. Ngược pha với sóng tới nếu vật cản là tự do
D.Cùng pha với sóng tới nếu vật cản là cố định

2. Chọn câu đúng
Trong hệ sóng dừng trên một sợi dây, khoảng cách giữa hai nút hoặc hai bụng liên tiếp bằng :
A. Một bước sóng
B. Hai bước sóng
C. Một nửa bước sóng
D. Một phần tư bước sóng
TRẮC NGHIỆM LÝ THUYẾT
 
TRẮC NGHIỆM LÝ THUYẾT
 
TRẮC NGHIỆM LÝ THUYẾT
Cảm ơn các thầy cô
đã đến dự giờ thăm lớp.
Hai đầu cố định chiều dài dây
b.
CỦNG CỐ - BÀI TẬP
4. Trên một sợi dây dài 1,2 m có một hệ sóng dừng. Kể cả hai đầu dây, thì trên dây có tất cả bốn nút. Biết tốc độ truyền sóng trên dây là v = 80 m/s. Tính tần số và chu kỳ dao động của sóng
Bài giải
Vì dây có hai đầu cố định nên :
CỦNG CỐ - BÀI TẬP
 
Gửi ý kiến