Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 9. Sóng dừng

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đoàn Ngọc Hà
Ngày gửi: 09h:50' 11-10-2018
Dung lượng: 4.0 MB
Số lượt tải: 158
Số lượt thích: 0 người
TRƯƠNG THPT HÒA BÌNH
LỚP 12A2
GV: ĐOÀN NGỌC HÀ
Năm học: 2017-2018

SÓNG DỪNG
Tiết 15 Bài 9

I. SỰ PHẢN XẠ SÓNG
Xét thí nghi?m một sóng truyền trên một sợi dây đàn hồi căng thẳng từ đầu P đến Q, đầu Q gắn vào một điểm cố định
1.Ph?n x? c?a sóng trên v?t c?n c? d?nh
Quan sát hiện tượng (sóng chạy)
Quan sát hiện tượng (sóng chạy)
Quan sát hiện tượng (sóng dừng)
Quan sát hiện tượng (sóng dừng)
Quan sát hiện tượng (sóng dừng)
Quan sát hiện tượng (so sánh)
Q
P
Sóng tới
Sóng phản xạ
Quan sát hiện tượng (sóng dừng)
Q
P
Q
P
Sóng tới
Sóng phản xạ
Quan sát hiện tượng (sóng dừng)
Q
P
I. SỰ PHẢN XẠ SÓNG
Một sóng truyền từ P đến Q gọi là sóng tới. Sau đó sóng truyền ngược lại từ Q về P gọi là sóng phản xạ:
Sóng phản xạ tại Q cùng phương, cùng tần số và li độ ngược dấu với sóng tới tại Q: u`Q=-uQ
1.Ph?n x? c?a sóng trên v?t c?n c? d?nh
V?y: - Biến dạng bị đổi chiều
- Khi ph?n x? trên v?t c?n c? d?nh,sóng ph?n x? luôn luôn ngu?c pha v?i sóng t?i ? di?m ph?n x?
Q
P
I.S? PH?N X? C?A SÓNG
A
B
Đối với dây có một đầu cố định một đầu tự do
2.Ph?n x? c?a sóng trên v?t c?n t? do
Q
P
P
Q
2.Trên dây có một đầu cố định
(nút) một đầu tự do (bụng)
V?y: - Biến dạng không bị đổi chiều
- Khi ph?n x? trên v?t c?n tự do,sóng ph?n x? luôn luôn cùng pha v?i sóng t?i ? di?m ph?n x?
II. SÓNG DỪNG
1) Khảo sát sự tạo thành sóng dừng trên dây

Sóng phản xạ

Sóng tới
 Xét một sóng truyền trên một dây đàn hồi căng thẳng từ đầu P đến Q. Đầu Q gắn vào một điểm cố định
 Sóng tới: truyền từ P đến Q
 Sóng phản xạ : truyền từ Q đến P
II. SÓNG DỪNG
1) Khảo sát sự tạo thành sóng dừng trên dây

Sóng phản xạ

Sóng tới
Trên dây nếu sóng tới và sóng phản xạ là hai
sóng kết hợp và truyền theo cùng một phương
thì có thể giao thoa với nhau.Kết quả trên dây xuất hiện những điểm luôn luôn đứng yên (nút) và những điểm luôn luôn dao động với biên độ cực đại (bụng).
II. SÓNG DỪNG
Quan sát hiện tượng (sóng chạy)
II. SÓNG DỪNG
Quan sát hiện tượng (sóng chạy)
II. SÓNG DỪNG
Quan sát hiện tượng (sóng dừng)
II. SÓNG DỪNG
Quan sát hiện tượng (sóng dừng)
II. SÓNG DỪNG
Quan sát hiện tượng (sóng dừng)
II. SÓNG DỪNG
Quan sát hiện tượng (sóng dừng)
II. SÓNG DỪNG
Quan sát hiện tượng (so sánh)
Q
P
Sóng tới
Sóng phản xạ
II. SÓNG DỪNG
Quan sát hiện tượng (sóng dừng)
Q
P
Q
P
Sóng tới
Sóng phản xạ
II. SÓNG DỪNG
Quan sát hiện tượng (sóng dừng)
Q
P
Q
P
Sóng tới
Sóng phản xạ
II. SÓNG DỪNG
Quan sát hiện tượng (sóng dừng)
Q
P
Q
P
II. SÓNG DỪNG
Quan sát hiện tượng (sóng dừng)
Q
P
II. SÓNG DỪNG
1) Khảo sát sự tạo thành sóng dừng trên dây
 Định nghĩa sóng dừng: Là sóng truyền trên sợi dây trong trường hợp xuất hiện:
+ Những nút :là điểm luôn luôn đứng yên
+ Những bụng: là điểm luôn luôn dao động với
biên độ cực đại

Chú ý: trong cả hai trường hợp ta luôn có
2.Điều kiện để có sóng dừng trên dây
a.Trên dây có hai đầu cố định ( 2 điểm cố định là 2 nút )
Chiều dài dây bằng số nguyên lần của nửa bước sóng
K = 1, 2, 3 …..
k=số bụng=> số nút=k+1
P
P
Q
b.Trên dây có một đầu cố định
(nút) một đầu tự do (bụng)
Chiều dài dây bằng số lẻ lần
K = 0, 1, 2, 3 …
Q
Số nút=số bụng=k+1
CỦNG CỐ - BÀI TẬP
1.Chọn câu đúng.
Tại điểm phản xạ thì sóng phản xạ :
A. Luôn ngược pha với sóng tới
B. Ngược pha với sóng tới nếu vật cản là cố định
C. Ngược pha với sóng tới nếu vật cản là tự do
D.Cùng pha với sóng tới nếu vật cản là cố định

2. Chọn câu đúng
Trong hệ sóng dừng trên một sợi dây, khoảng cách giữa hai nút hoặc hai bụng liên tiếp bằng :
A. Một bước sóng
B. Hai bước sóng
C. Một nửa bước sóng
D. Một phần tư bước sóng
Hai đầu cố định chiều dài dây
b.
4. Trên một sợi dây dài 1,2 m có một hệ sóng dừng .Kể cả hai đầu dây , thì trên dây có tất cả bốn nút .Biết tốc độ truyền sóng trên dây là v = 80 m/s. tính tần số và chu kỳ dao động của sóng
Bài giải
Vì dây có hai đầu cố định nên :
 
Gửi ý kiến