Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Unit 10. Sources of Energy. Lesson 1. Getting started

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: phantu2000197797@gmail.com
Người gửi: Phan Thị Ánh Hồng
Ngày gửi: 19h:55' 11-03-2022
Dung lượng: 1.1 MB
Số lượt tải: 488
Số lượt thích: 0 người
UNIT 10: SOURCES OF ENERGY
LESSON 1: GETTING STARTRD
1. Vocabulary.
- Negative effect (n) hiệu ứng xấu/ tiêu cực
- carbon footprint. (n) dấu chân/ khí thải các bon /ˌkɑːbən ˈfʊtprɪnt/:
- energy (n) năng lượng /ˈenərji:/
- source (n) nguồn /sôrs/
- renewable (adj) có thể tái tạo / tái sinh /riˈniuəbəl/
>< non – renewable
- last (forever) (v) Kéo dài (mãi mãi)
- use up (v) sử dụng hết
- produce (v) sản xuất
- solar panels (n) tấm pin mặt trời
- natural gas (n) khí tự nhiên /ˌneʧəl ˈɡas/
- carbon dioxide (n) : khí CO2 /ˌkɑːbən daɪˈɒksaɪd/

ENERGY
What types of energy do you know?

Energy
gas
oil
coal
Natural gas
wind
Nuclear
Water
hydro
electricity
solar
A different type of footprint
Mai: Nam, I read yesterday that we all have a carbon footprint.
Nam: Well, we all have footprints - we make them with our feet!
Mai: Ha ha, I know that. But this kind of footprint is about the negative effect we have on the environment.
Nam: Right, it`s in the news a lot these days.
Mai: So our footprint is bigger when we use energy that produces carbon dioxide. That`s bad for the environment.
Nam: So it`s better to have a smaller footprint, right?
Mai: Right, Nam. Non-renewable energy sources like coal, natural gas, and oil produce a lot of carbon dioxide. Those sources are going to run out soon too.
Nam: So, they`re different to wind, hydro, and solar?
Mai: Yes, they`re all sources of energy too, but they`re renewable. That means we can`t use them all up - they will last forever.
Nam: Do you have a big carbon footprint, Mai?
Mai: Mine`s small. I recycle the products I use and I go everywhere by bike. We have solar panels on our roof at home to catch the sun`s energy, too.
Nam: Oh no! I think my footprint is big, and not just because of these big shoes!
* Dấu chân carbon” là gì? (What is carbon footprint ? )
Tác động của bạn đến môi trường mạnh đến cỡ nào, những hành động thường nhật của bạn thải thêm vào khí quyển bao nhiêu khí carbonic (CO2); tất cả những số liệu đó sẽ được tính toán đo lường và hiển thị bằng một con số mà chúng ta gọi là carbon footprint – dấu chân carbon. Con số của bạn càng lớn thì tác động xấu của bạn đến môi trường càng mạnh, tựa như một dấu chân khổng lồ in lên bề mặt trái đất vậy.
Theo như lý tưởng mà nói, thì khi một người nhìn thấy con số dấu chân carbon của mình và nhận ra cách sống của họ ảnh hưởng đến trái đất nhiều đến mức nào, họ sẽ bắt đầu thực hiện những thay đổi để giảm số dấu chân carbon của mình.
Carbon footprint khí sinh học
hydro cạn kiệt
biogas xấu, tiêu cực
use up dấu chân các bon
run out các bon điôxít
negative dùng đến hết
non-renewable nước
carbon dioxide không thể phục hồi
* Matching:
1.Carbon footprint is in the news a lot these days
2. It’s better to have a bigger footprint

3. Non –renewable energy sources like coal , natural gas ,and oil .

4. Mai thinks, she has a big carbon footprint
True or false
T
F
II. Reading:
Mai: Nam, I read yesterday that we all have carbon footprint.
Nam: Well, we all have footprints- we make them with our feet.
Mai: Ha ha, I know that. But this kind of footprint is about the negative effect we have on the environment.
Nam: Right, it’s in the news a lot these days.
Mai: So our footprint is bigger when we use enregy that produces carbon dioxide. That’s bad for the environment.
Nam: So it’s better to have a smaller footprint, right?
Mai: Right, Nam. Non-renewable energy sources like coal, natural gas, and oil produce a lot of carbon dioxide. Those sources are going to run out soon too
Nam: So, they are different to wind, hydro, and solar?
Mai: Yes, they’re all sources of energy too, but they’re renewable. That means we can’t use them all up – they will last forever.
Nam: Do you have a big carbon footprint, Mai?
Mai: Mine’s small. I recycle the products I use and I go everywhere by bike. We have solar panels on our roof at home to catch the sun’s energy, too.
Nam: Oh no! I think my footprint is big, and not just because of these big shoes! 
1.Carbon footprint is in the news a lot these days
2. It’s better to have a bigger footprint
3. Non –renewable energy sources like coal , natural gas ,and oil .
4. Mai thinks, she has a big carbon footprint
True or false
T
F


smaller


small
II. Reading:
Mai: Nam, I read yesterday that we all have carbon footprint.
Nam: Well, we all have footprints- we make them with our feet.
Mai: Ha ha, I know that. But this kind of footprint is about the negative effect we have on the environment.
Nam: Right, it’s in the news a lot these days.
Mai: So our footprint is bigger when we use energy that produces carbon dioxide. That’s bad for the environment.
Nam: So it’s better to have a smaller footprint, right?
Mai: Right, Nam. Non-renewable energy sources like coal, natural gas, and oil produce a lot of carbon dioxide. Those sources are going to run out soon too
Nam: So, they are different to wind, hydro, and solar?
Mai: Yes, they’re all sources of energy too, but they’re renewable. That means we can’t use them all up – they will last forever.
Nam: Do you have a big carbon footprint, Mai?
Mai: Mine’s small. I recycle the products I use and I go everywhere by bike. We have solar panels on our roof at home to catch the sun’s energy, too.
Nam: Oh no! I think my footprint is big, and not just because of these big shoes!
 
1. What is a carbon footprint ?
2. What does ‘non renewable energy’ mean ?
3. Why is sunlight a renewable resource ?
4. Why does Mai think she has a small carbon footprint ?
5. What things do you think might create a big carbon footprint ?
a. Answer the following questions
→ It’s about the negative effect we have on the environment.
→ ‘Non –renewable energy’ means that it will run out if we use it.
→ Sunlight is a renewable energy because we can’t use it all up , it will last forever
→ Because she recycles the products she uses and she goes everywhere by bike
→ The products we use that are bad for the environment or the energy we use that product carbon dioxide might create a big carbon footprint
Sources of energy
Renewable
sources
Non -renewable sources
b. Complete the network below using information from the conversation .
Sources of energy
Renewable
sources
Non -renewable sources
b. Complete the network below using information from the conversation .
wind
hydro
solar
sources
Natural gas
oil
2. Now, listen and repeat the words and phrase
Complete the table below using information from the conversation:
wind
Answer key:
Ask and answer the questions about renewable and non-renewable resources:
A: What type of energy source is wind ?
B: It’s a renewable source of energy .
A: What type of energy source is coal ?
B: It’s a non-renewable source of energy .
III. Practice:
- Practice the dialogue, learn by heart vocabulary.
- Do the exercises in the work book B1.
- Prepare the new lesson: Unit :10 Lesson 2: A closer look 1
IV. Homework
 
Gửi ý kiến