Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Unit 10. Sources of Energy. Lesson 1. Getting started

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Hồng Ngân
Ngày gửi: 11h:50' 12-03-2022
Dung lượng: 5.7 MB
Số lượt tải: 537
Số lượt thích: 0 người
Unit

SOURCES OF ENERGY
GETTING STARTED
Period 72:
GETTING STARTED
*Vocabulary
- carbon footprint:
Vết cacbon, dấu chân cacbon
- negative effect:
ảnh hưởng tiêu cực
- renewable (adj):
có thể làm mới
>< non-renewable: không thể làm mới
- energy sources:
nguồn năng lượng
- run out:
hết (cạn kiệt)
- wind (n):
gió
- solar (a):
thuộc về mặt trời
- solar panel: 
tấm pin năng lượng mặt trời
A different type of footprint
GETTING STARTED
Task 1. Listen and read.
Mai: Nam, I read yesterday that we all have a carbon footprint. 
Nam: Well, we all have footprints - we make them with our feet! 
Mai: Ha ha, I know that. But this kind of footprint is about the negative effect we have on the environment. 
Nam: Right, it`s in the news a lot these days. 
Mai: So our footprint is bigger when we use energy that produces carbon dioxide. That`s bad for the environment. 
Nam: So it`s better to have a smaller footprint, right? 
Mai: Right, Nam. Non-renewable energy sources like coal, natural gas, and oil produce a lot of carbon dioxide. Those sources are going to run out soon too. 
Nam: So, they`re different to wind, hydro, and solar? 
Mai: Yes, they`re all sources of energy too, but they`re renewable. That means we can`t use them all up - they will last forever. 
Nam: Do you have a big carbon footprint, Mai? 
Mai: Mine`s small. I recycle the products I use and I go everywhere by bike. We have solar panels on our roof at home to catch the sun`s energy, too. 
Nam: Oh no! I think my footprint is big, and not just because of these big shoes! 


GETTING STARTED
a. Read the conversation again and answer the questions.
1.What is a carbon footprint?
__________________________________________.
2.What does `non-renewable energy` mean?
__________________________________________.
3.Why is sunlight a renewable source?
________________________________________________________
4.Why does Mai think she has a small carbon footprint?
__________________________________________.
_________________
5.What things do you think might create a big carbon footprint?
________________________________________________________________________________________________________________.
.
It`s about the negative effect we have on the environment
`Non-renewable energy` means that it will run out if we use it
Sunlight is a renewable source because we can`t use it all up, it will last forever
Mai thinks she has a small carbon footprint because she recycles the products she uses and she goes everywhere by bike
The products we use that are bad for the environment or the energy we use that produces carbon dioxide might create a big carbon footprint
ÊEeeeee
ENERGY
Uw
Wind
Coal
Solar
Oil
Hydro
Biogas
What types of energy
do you know ?
GETTING STARTED
b. Complete the network below using information from the conversation.
1.Renewable sources: _______, _______ , _______ .
2.Non-renewable sources: _______, _______ , _______ 

wind
hydro
solar
coal  , natural gas  , oil  .
GETTING STARTED
Task 2. Now, listen and repeat the words and phrases.
wind  
coal  
natural gas  
nuclear  
biogas  
oil  
hydro  
solar 
GETTING STARTED
Task 3. Put the words into the correct groups below.
wind
coal
natural gas
nuclear
biogas
oil
hydro
solar
hydro
biogas
nuclear
solar
wind
natural gas
oil
coal
Ex 4. Practise asking and answering questions about renewable and non-renewable resources
What type of energy source is wind?
It’s a renewable source of energy
What type of energy source is coal?
It’s a non-renewable source of energy
2. Practise asking and answering the questions
A: What type of energy source is wind ?
B: It’s a renewable source of energy.

A: What type of energy source is coal ?
B: It’s a non-renewable source.
GETTING STARTED
Task 4. Practise asking and answering the questions about renewable and non-renewable sources.
A: What type of energy source is wind?
B: It`s a renewable source of energy.
A: What type of energy source is coal?
B: It`s a non-renewable source.
_____________________
 
Gửi ý kiến