Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Unit 10. Sources of Energy. Lesson 5. Skills 1

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Thúy Ngân
Ngày gửi: 10h:18' 15-03-2017
Dung lượng: 2.0 MB
Số lượt tải: 835
Số lượt thích: 1 người (Nguyễn Thùy Mi)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Noughts and crosses
dangerous

nguy hiểm
plentiful

dồi dào
limited

hạn chế
easily

một cách dễ dàng
environment

môi trường
expensive

đắt đỏ
enormous

khổng lồ
convenient

thuận tiện
abundant

dồi dào, phong phú
Unit 10. Sources of energy
lesson 5. Skills 1
New words
create = generate (v): tạo ra
alternative (adj): thay thế
convert into (v): chuyển hóa thành
fossil fuel (n): nhiên liệu hóa thạch
Discuss
What are the main sources of energy in Vietnam?

What type of energy sources will be used in the future?
Read the text carefully
in 3 mins.
Answer the questions.
What`s lucky energy???
How many types of energy sources are mentioned in the text?
What are they?
Two, they are renewable
and non-renewable.
What are the disadvantages of hydro and nuclear power?
Hydro power is limited because dams can not be built in certain areas. Nuclear power is dangerous.
Why do you think the wind and the sun are called alternative sources of energy?
Because they are natural sources of power and we use them instead of non-renewable sources.
Congratulation !!!
What types of energy does Vienam use most?
We use non-renewable sources of energy the most but we are increasingly using hydro power.
What does the professor think Vietnam will use more in the future?
He thinks Vietnam will use the wind and the sun in the furture.
Ask and answer about adantages and disadvantages of energy sources.
A: What type of energy is oil?
B: It is non-renewable source of energy, because it can not easily be replaced.
A: What are its advantages?
B: It can be used to power machinery. What are its disadvantages?
A: It pollutes the environment.
Let’s talk!!!
Sources of energy
What is its advantage?

What type is it?
What is its disadvantages?
Home work
Learn by heart new words
Complete Ex.3b in note book
Write a short passage for Ex.5
 
Gửi ý kiến