Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Unit 10. Sources of Energy. Lesson 5. Skills 1

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Tiếng Anh 7 (Sách mới). Unit 10. Sources of Energy. Lesson 5. Skills 1
Người gửi: Trần Đăng Quyền
Ngày gửi: 20h:16' 02-04-2021
Dung lượng: 1.1 MB
Số lượt tải: 107
Số lượt thích: 0 người
W
E
l
C
O
T
E
M
O
O
U
R
C
L
A
S
S
A
nuclear
wind
solar
coal
biogas
oil
Natural gas
hydro
Unit 10
PERIOD 83
SKILL1
I. READING
1. Look at the picture and discuss with a partner: (Ex. 1 / p. 44)
1. What are the main sources of energy in Viet Nam?
2, What types of energy sources will be used in the future?
2. Read the text and check: (Ex. 2 / p. 44)
1. What are the main sources of energy in Viet Nam?
2, What types of energy sources will be used in the future?
VOCABULARY
- Fossil fuel (n)
: nhiên liệu hóa thạch = coal
- Fortunately (adv.)
≠ unfortunately
may mắn
: rủi thay
- Generate
: phát ra
- Alternative (n)
: thay thế
- Turbine (n)
: tua bin
- Convert
: biến đổi
- Value
: đánh giá
A. MACHINERY
B. TURBINES
C. ENERGY
D. HOUSES
E. ELECTRICITY
3a. Match the verbs with the nouns: (Ex. 3a / p. 44)
1. CREATE
2. DRIVE
3. GENERATE
4. TURN
5. HEAT
3b. Read the passage again and answer the questions.
(Ex. 3.b/ p. 44)
1.How many types of energy sources are mentioned in the text? What are they?
2. What are the disadvantages of hydro and nuclear power?
3. Why do you think the wind and the sun are called alternative sources of energy?
4. What types of energy does Viet Nam use most?
5. What does the professor think Viet Nam will use more in the future?
1. How many types of energy sources are mentioned in the text? What are they ?
Two, they are renewable and non-renewable.
2. What are the disadvantages of hydro and nuclear power?
Hydro power is limited because dams can not be built in certain areas. Nuclear power is dangerous.
3. Why do you think the wind and the sun are called alternative sources of energy?
Because they are natural sources of power and we use then instead of non-renewable sources.
4. What types of energy does Vienam use most?
We use non-renewable source of energy the most but we are increasingly using hydro power
5. What does the professor think VietNam will use more in the future
He think VietNam we use the wind and the sun as althernative sources of energy in the future.
ii. speaking
4. Ask and answer questions about the advantages and disadvantages of each type of energy source.
( Ex. 4/ p. 44)
Example :
A: What type of energy is oil ?
B: It is non-renewable source of energy,
because it cannot easily be replaced .
A: What are its advantages and
disadvantages ?
B: It can be used to drive machinery ,
but it also pollutes the environment .
iII. At home:
Learn new words by heart.
Write about the advantages and disadvantages of each type of energy source.
Preparing: SKILLS 2.
Thank you for
Your attention!
 
Gửi ý kiến