Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Unit 4. Special education

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Đăng Sinh
Ngày gửi: 19h:27' 28-10-2015
Dung lượng: 5.5 MB
Số lượt tải: 132
Số lượt thích: 0 người
Welcome to our class12b1
Teacher: Sinh Nguyen Dang
Con Tien Upper Secondary School
Primary school
Lower secondary school
Upper secondary school
WARM-UP: Name types of school
Kindergarten
UNIT 4
SCHOOL EDUCATION SYSTEM
READING
4. The students do not have any examinations when they finish secondary school.
1. Children start Grade 1 when they are 6 years old.
2. Schooling is compulsory from the age of 6 to 16.
3. The school year generally begins in September
& ends in late May.
5. A school year consists of two terms.
Read the facts below & say they are true or false about schools in Vietnam.
T
F
T/F
F
T
- com’pulsory (adj)

- cur’riculum (n)
: chuong trỡnh h?c
- core (adj)

= essential, main, most important
- aca‘demic year (n)
= school year

= O’bligatory (bắt buộc)
- state school (n)
: trường quốc lập
- Free (adj)
: miễn phí

- Inde’pendent/‘Public school
: Trường dân lập
: phải trả học phí
-fee-paying
*Vocabulary
Task 1:
WHILE YOU READ
Match the words or phrases with their right definitions
Answers : 1 – d, 2 – c, 3 – a, 4 – b, 5 – d, 6 - e
Task 2
Answer the questions
(pairs work)
WHILE YOU READ

Task 2 : Answer the questions
When do children in England start their compulsory education at school?
How many terms are there in a school year in England?
3) What are the two school systems in England?
4) Do children have to pay fees if they go to “independent” or “public” schools?
5) How many core subjects are there in the national curriculum?
6) When can students take the GCSE examination?
LUCKY NUMBERS
4
3
5
1
2
4
Answer the question

1.When do children in England start their compulsory education at school?
 From the age of 5.
Answer the question

2. How many terms are there in a school year in England ?
3 terms
Answer the question
3. What are the two school systems in England ?
The state school and the “independent” or “public” school systems.

There are 3 core subjects (English, Mathematics and Science).
Answer the question
5) How many core subjects are there in the national curriculum?

When the students finish the secondary school, they can take an examination called the General Certificate of Secondary Education.
Answer the question
6) When can students take the GCSE examination?
Lucky Number
Answers
1.From the age of 5.
2. 3 terms.
3.The state school and the “independent” or “public” school systems.
4.Yes, they do.
5.There are 3 core subjects (English,Maths and Science)
6.When the students finish the secondary school, they can take an examination called the General Certificate of Secondary Education.
Fill a suitable word in the blank in the summary passage.
After you read
There are (1)_____parallel school systems in England. The first is the (2)______ school system, which is free to all students and paid for by the (3)______. The second category is the “independent” or (4)________school system, which is (5)__________.The state school system, which educates (6)_____of the pupils in England, can be (7)_______ into two levels of education : primary education and (8)__________education.
two
state
state
“public”
fee-paying
93%
divided
secondary
HOMEWORK

Write a short passage in 50 words about the topic: “What do you think about School Education System in Viet Nam?“
Prepare the “Speaking“ part in advance
THANK YOU
FOR YOUR ATTENTIONS !
What kind is this school?
What kind is this school?
 
Gửi ý kiến