Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Unit 4. Special education

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: L­Ương Thị Len
Ngày gửi: 16h:35' 29-08-2020
Dung lượng: 3.3 MB
Số lượt tải: 342
Số lượt thích: 0 người
Unit 4: Special Education
PART B: Speaking:
10 C
Pair work
1.What subjects at school do you like or dislike? Why?
=>I like history,geography,english,biologi. I dislike maths,
physics,.
2.How much time do you prepare for lessons every day?
=>It about 2 hours
3.What do you often do in the breaks between the periods?
=> Me often chating, play……
What were your subjects then?
What was your timetable?
What about homework?
Which lower-secondary school did you go to?
What part of the school life didn’t you like?
Can you tell me about the tests and exams at your school then?
What did you like best about your school then?
Task 1: Pair work
Interviewer: (A) ............................................................................ ?
Hanh : I went to Long Bien Lower- secondary School in Gia Lam , Hanoi.
Interviewer: (B) .................................................... ?
Hanh : My subjects were Maths, Physics, Chemistry, Literature, Biology, History, Geography, English, Information Technology and Physical Education.
Intrviewer: (C) ..............................................?
Hanh : Well, I went to school in the morning and I often had five class.
Interviewer: (D) .............................................................................................................. ?
Hanh : Well, we had different kinds of tests, you know. Oral tests, fifteen-minute tests, forty-minute tests and the final examination at the end of the semester.
Interviewer: (E) ..........................................?
Hanh : It’s different with every teacher. Some liked to give a lot of homework and others didn’t.
Intrviewer: (F) .................................................................................. ?
Hanh : To be honest, I liked my school a lot but if I could change one thing, it would be the breaks between the classes. They were too short.
Interviewer: (G) ................................................................................ ?
Hanh : I liked everything in my school, you know. Well, of course, not the breaks as I’ve said. I liked my teachers, my friends and the different activities at school.
Which lower- secondary school did you go to?
What were your subjects then?
What was your timetable?
Can you tell me about the tests and examinations at your school then?
What about homework?
What part of the school life didn’t you like then?
What did you like best about your school then?
Task 1: The question in the interview below have been left out. Work with a partner and fill in the blanks with the right questions.
Task 2: Interview
Pair work (using Task 1)
1. Which lower-secondary school did you go to?
2. What were your subjects then?
3. What was your timetable?
4. Can you tell me about the tests and exams at your school then?
5. What about homework?
6. What part of the school life didn’t you like?
7. What did you like best about your school then?
Suggestion for the interview
Task 3: Work in pairs to interview your partner’s present schooling
Useful languages
* Which school do you attend?
* And what are your subjects now?
* What is your schedule/timetable?
* Can you tell me about the tests and exams at your school?
* What about homework?
* What part of the school life don’t you like?
* What do you like best about your school?
Fill the blanks with One suitable word or phrase
Hanh is now in (1).................... at Tran Phu High School. She (2)........ ten subjects to learn at school. She (3)............. to school in the morning and often has (4)........................... each morning. After each period, she has a (5)............................... She has different (6)......................... like oral tests, 15-minute tests, 45-minute tests and the final exams at the end of the semester. Like other students, she has to (7)............................ at home. She (8)...................... her school, however, she would like the (9)..................to be longer. She also likes (10)........................, (11)......................... and the different (12)..................... at school.
Task 3: Summary of the interview
grade 10th
has
goes
five periods
5-minute break
kinds of tests
do homework
likes
breaks
her teachers
her friends
activities
Home work
Write a paragraph and retell about your partner’s study at school.
 
Gửi ý kiến