Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Unit 8. Sports and games. Lesson 1. Getting started

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đặng Thị Lan
Ngày gửi: 22h:32' 11-05-2020
Dung lượng: 5.8 MB
Số lượt tải: 84
Số lượt thích: 0 người
ENGLISH 6
SCHOOL YEAR: 2019-2020
Welcome to our class


Unit 9
Cities of the world
Wednesday , May 13th, 2020
Period 65 : Getting stared + A close look 1
* Match the places with the right pictures
1
2
3
4
5
6
Sydney, Australia
London, England
New York, The USA
Hanoi, Viet Nam
Moscow, Russia
Rio DeJaneiro, Brazil
Who are they?
What are they talking about?
Tom
Mai
What nice photos!
1. LISTEN AND READ
Mai: What nice photos! Have you been to all these places?
Tom: Yes, I`ve been to most of them. This is Rio de Janeiro. It`s an exciting city, but sometimes it`s very hot.
Mai: I s the weather there hotter than in Sydney?
Tom: Oh yes! Sydney isn`t so hot. I`ve been to the beaches there many times with my family. They`re the cleanest and the most beautiful in the world!
Mai: Is this London? What bad weather!
Tom: Yes, we`ve been there twice. Can you see Big Ben? There are also modern buildings, like this egg-shaped building .
Mai: And this must be Times Square in New York.
Tom: Y es! I`ve never been there. This photo is from my brother. It looks great, doesn`t it?
1. Listen and read
What + (a/an) + adj + Noun!
+ S + have /has + Ved (V3).
- Yes, S + have/ has.
- No, S + haven`t/ hasn`t.
2. Structures:
1. Exclamation (câu cảm thán)
2. The present perfect.
- S + haven`t/ hasn`t + Ved (V3).
? Have/ Has + S +Ved (V3)...?
4. Match the words in the blue box to the names of the places in the yellow box:
a. continent

b. country

c. city

d. capital

e. place of interest
1. Ha Noi
2. Nha Trang
3. Asia
4. Sweden
5. Ben Thanh Market
6. the Louvre
7. Amsterdam
8. Africa
9. the USA
10. Liverpool
Unit 9 Cities of the world
: A closer look 1
1.Listen and write the words you hear in the appropriate column. Then read the words aloud.
window
drive
I. Pronunciation
Nguyên âm /əu/ là sự kết hợp của hai nguyên âm đơn là /ə/ và /u/. Với nguyên âm đôi chúng ta không phát âm riêng từng âm mà phải phát âm liền hơi. Âm /ə/phát âm rõ và dài hơn âm và /u/, hạ hàm xuống, tròn miệng và môi hướng về phía trước.
cold
Nguyên âm/ai/là sự kết hợp của hai nguyên âm đơn là /a/ và /i/. Âm / /a/ phát âm rõ, mạnh và dài hơn âm và /i/ một chút. Mở rộng mồm sang hai bên, tròn môi
Sky

1.Listen and write the words you hear in the appropriate column. Then read the words aloud.
1.cold
2.Sky
I. Pronunciation
3.Exciting
6.High
8.Fine
4.Snow
5.Old
7.Clothes
9.hold
10.flight
II. VOCABULARY
Chips(n)
Khoai tây chiên
Popular(adj)/pɔpjulə/
Phổ biến
Spaghetti(n)/spə’geti/
Món mì ống
Landmark(n)/lænd,ma:k/ 
Danh thắng
William Shakespeare , sinh ngày (23/4/1564), mất ngày 23 tháng 4, 1616, là một nhà văn và nhà viết kịch Anh,
Playwright(n)/plei,rait/
Nhà viết kịch
Vocabulary:
2. Create word webs:
city
beautiful
peaceful
people
beautiful
friendly
building
weather
food
delicious
awful
exciting
modern
noisy
tasty
old
modern
tall
new
good
nice
rainy
hot
cold
wet
Act 5. Complete the fact sheet by choosing one picture. Compare your fact sheet with a classmate. Do you agree with his/ her answer?
The biggest city: London
2. The oldest university:
3. The most popular Bristish writer.
4. The most popular food:
5. The most popular drink:
6. The most common activity:
COUNTRY: BRITAIN
OLDEST UNIVERSITY
Oxford University is the oldest unversity in Britain.It was built in the 12th century.

The University of Cambridge.
Founded in 1209, Cambridge is the second oldest university in the English-speaking world and the world`s fourth-oldest surviving university.  , Cambridge là trường đại học lâu đời thứ hai trong thế giới nói tiếng Anh và các trường đại học còn sót lại thứ tư lâu đời nhất trên thế giới. 
A
B
London is the Britain’s biggest city.
Oxford University is the oldest unversity in Britain.It was built in the 12th century.

The playwright William Shakepeare ( 1564 – 1616) is the most popular British writer in the world.

Britain’s most popular food is fish and chips.
Tea is the most popular drink.

Britain’s most common leisure activities are watching television and films and listening to the radio.
Act 6. Read and correct your answer:.
Act 5. Complete the fact sheet by choosing one picture. Compare your fact sheet with a classmate. Do you agree with his/ her answer?
The biggest city: London
2. The oldest university:
3. The most popular Bristish writer.
4. The most popular food:
5. The most popular drink:
6. The most common activity:
Oxford university
Shakespeare
tea
Watching TV
Fish and chips
Make superlative sentences with the face above.
The biggest city in Britain is London.
Home work
Do exercises-A1,2,3 P16 . B2,3,4 P16-17
workbook
Prepare new lesson:
Unit 9. Lesson 3. a closer look 2
 
Gửi ý kiến