Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Unit 12. Sports and pastimes

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Tổng hợp
Người gửi: Phạm Thiên Thảo Nguyên
Ngày gửi: 16h:36' 14-04-2020
Dung lượng: 22.3 MB
Số lượt tải: 56
Số lượt thích: 0 người
Checking old lesson
Fill ’’some” or ”any” in the blanks

Is there …… water ?
Yes, there is …..……. water.
There isn’t ………. rice?
Are there ……………. vegetables?
No, there aren’t ……… vegetables.
There are …………… bananas.
any
some
some
any
any
any
Warm-up:
1
2
3
4
5
6
7
5
7
5
10
5
7
4
K
Unit 10: Staying healthy

My favorite food C1-5
New words:
carrots
beans
peas
cabbages
onions
potatoes
lettuce
tomatoes
1. Listen and repeat:
Unit 10: STAYING HEALTHY - C: My favorite food
1. carrots
2. tomatoes
3. lettuce
4. potatoes
5. beans
6.peas
MATCHING:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
Unit 10: STAYING HEALTHY - C: My favorite food
7.cabbages
8. onions
g.
h.
Practice with a partner:
Nhan: What’s your favorite food, Mai?
Mai: I like fish.
Nhan: Do you like vegetables?
Mai: Yes, I do.
Nhan: Do you like carrots?
Mai: No, I don’t.
2 Listen and repeat. Then practice with a partner.
I like peas and beans
Unit 10: STAYING HEALTHY - C: My favorite food
A. What’s your favorite food, B ?
- B. I like______
A. Do you like___________?
- B. No, I don’t
A. Do you like___________?
- B. Yes, I do
* Model sentences:
I like ....
2. Do you like .....?
Unit 10: Lesson 6: C1-2/ p. 112-113
Yes, I do / No, I don`t
1. What is your favorite food ?
her
She
likes
she
Does
does
she
she
doesn`t
C3. Listen and repeat.
lemonade
water
iced tea
iced coffee
orange juice
apple juice
milk
soda
4. Practice in pairs.
A: - Do you like cold drinks?
B: - Yes, I do
A: - What do you like?
B: - I like iced tea.
It’s my favorite drink.
iced tea
Unit 10: STAYING HEALTHY (cont`d) C: My favorite food
Grammar
1. Ask and answer about one’s favorite food/ drink
What’s your favorite food / drink ?
(his / her / their / our)
S + like / likes + N (s).
( My favorite food/ drink is + N(s))
2. Talk about wants and needs
(+) S + like / likes + N(s).
(-) S + don’t / doesn’t + like + N(s).
(?) Do / Does + S + like + N(s) ?
Yes, S + do / does.
No, S + don’t / doesn’t.
3. Ask about what you like
(?) What Do / Does + S + like + N(s) ?
S + like / likes + N(s).
5. Remember.
I like (orange juice).
I don’t like (onions).
He/ She likes (orange juice).
He/ She doesn’t like (onions).
Do you like (orange juice)?
Yes, I do.
No, I don’t.
Unit 10: STAYING HEALTHY - C: My favorite food
*Correct the best answer :
What ... your favorite food?(am / is / are)
2. I.. peas.( am / like / likes)
3.Linh. ..carrots.( is / like / likes)
4....he like onions?( Do / Does / Is)
5. ..they like beans? ( Do / Does / Are)
6.They are ... (lettuce / chicken / potatoes)
7. She doesn`t .... cabbages. (like / likes / is)
8. Nam likes lettuce but he.... like tomatoes.
(does / do / doesn`t)
is
like
likes
Does
Do
potatoes
like
doesn`t
Linh......thirty.
Who`s a milionaire?
B. is
D. are
C. to be
A. am
50:50
A. am
C. to be
B. is
D. are
a
b
c
d
Thanh and Hai....tired.
Who`s a milionaire?
D. are
B. am
C. to be
A. is
50:50
A. is
C. to be
D. are
B. am
a
d
b
c
Does Nga ...hot drink?
Who`s a milionaire?
B. likes
D. liking
C. to like
A. like
50:50
A. like
C. to like
B. likes
D. liking
a
b
c
d
She / not/ like / peas.
Who`s a milionaire?
C. She doesn`t like peas.
B. She don`t like peas
C. She doesn`t like peas.
D. She doesn`t likes peas.
A. She isn`t like peas
50:50
A. She isn’t like peas
B. She don’t like peas
D. She doesn’t like peas.
a
b
c
d
"....... ?"
- They are onions.
Who`s a milionaire?
B. What`s this?
D. What do you want?
C. What would you like?
A. What are those?
50:50
A. What are those?
C. What would you like?
B. What’s this?
D. What do you want?
a
b
c
d
Iced tea is my ..drink.
Who`s a milionaire?
D. favorite
B. best
C. like
A. good
50:50
A. good
C. like
D. favorite
B. best
a
d
b
c
 Learn the new words and structures by heart.
 Make the dialogue as C2,4. again.
*Homework:
 Prepare new lesson: Unit 11lesson A1.
Unit 10: STAYING HEALTHY - C: My favorite food
 
Gửi ý kiến