Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Unit 6: Stand up

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Vũ Thi Kim Chi
Ngày gửi: 16h:16' 03-01-2018
Dung lượng: 2.3 MB
Số lượt tải: 697
Số lượt thích: 0 người
WELCOME TO OUR CLASS
Warm up
1. Hello,Mai.

2. How old are you?

3. What’s your name?

4. Who’s that?
A. My name’s Linda.

B. I’m eight years old.

C. It’s Tony.

D. Hi, Phong.
A
B
Friday, November 10th, 2017
Unit 6: Stand up !
Lesson 1 (1, 2, 3)
`

1. Sit down:
2. stand up:
ngồi xuống
đứng lên
Friday,November 10th, 2017
Unit 6: Stand up !
Lesson 1 (1, 2, 3)
3. come here:
đến đây
Friday, November 10th, 2017
Unit 6: Stand up !
Lesson 1 (1, 2, 3)
* New words:
4. be quiet= don’t talk :
trật tự, im lặng
5. open your book:
6. close your book:
mở sách ra
đóng sách lại
Friday, November 10th, 2017
Unit 6: Stand up !
Lesson 1 (1, 2, 3)
* New words:
1. sit down: ngồi xuống
2. stand up: đứng lên
4. be quiet = don’t talk : trật tự, im lặng
5. open your book : mở sách ra
6. close your book: đóng sách lại
3. come here: đến đây
Friday, November 10th, 2017
Unit 6: Stand up !
Lesson 1 (1, 2, 3)
* New words:
Matching
d. sit down
e. stand up
a. be quiet
b. open your book
f. close your book
c. come here
1
2
3
4
5
6

1. Look, listen and repeat.
Good morning, Mr Loc.
Good morning, class. Sit down, please!
Be quiet, boys!
Sorry, Sir.
Friday, November 10th, 2017
Unit 6: Stand up !
Lesson 1 (1, 2, 3)
2. Point, say and do the actions.
Friday, November 10th, 2017
Unit 6: Stand up !
Lesson 1 (1, 2, 3)
2. Point, say and do the actions.
Friday, November 10th, 2017
Unit 6: Stand up !
Lesson 1 (1, 2, 3)
2. Point, say and do the actions.
Friday, November 10th,2017
Unit 6: Stand up !
Lesson 1 (1, 2, 3)
3. Let’s talk.
Friday,November 10th,2017
Unit 6: Stand up !
Lesson 1 (1, 2, 3)
*Work in pairs*
3. Let’s talk.
talk
Friday, November 10th,2017
Unit 6: Stand up !
Lesson 1 (1, 2, 3)
3. Let’s talk.
Come
Friday, November 10th, 2017
Unit 6: Stand up !
Lesson 1 (1, 2, 3)
3. Let’s talk.
Open
Friday, November 10th, 2017
Unit 6: Stand up !
Lesson 1 (1, 2, 3)
3. Let’s talk:
Close
Friday, November 10th, 2017
Unit 6: Stand up !
Lesson 1 (1, 2, 3)
3. Let’s talk:
Stand
Friday, November 10th, 2017
Unit 6: Stand up !
Lesson 1 (1, 2, 3)
3. Let’s talk.
Sit
Friday, November 10th,2017
Unit 6: Stand up !
Lesson 1 (1, 2, 3)
Let’s play
“Guessing”
Be quiet,please!/
Don’t talk, please!
1
2
3
4
Sit down, please!
3
4
2
1
Close your book, please!
3
4
2
1
Come here, please!
3
4
2
1
Stand up,please!
1
2
3
4
Open your book, please!
1
2
4
3
Congratulation !
HOMEWORK
Learn new words by heart.
-Practice classroom instrucions.
Good bye !
 
Gửi ý kiến