Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2
TSThS

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Unit 10. Staying healthy

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Hồng Điều
Ngày gửi: 16h:50' 23-05-2019
Dung lượng: 5.7 MB
Số lượt tải: 9
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HUYỆN MỸ TÚ
TRƯỜNG THCS HUỲNH HỮU NGHĨA
Shark Attack
BE CAREFUL !
12
11
10
9
7
6
5
4
3
2
1
8
Unit 10: STAYING HEALTHY
Lesson 2: C1, C2, C3, C4, C5
Friday,January 28th , 2010
My favorite food
I.Vocabulary:
carrot
tomato
potato
bean
pea
cabbage
onion
lettuce
I.Vocabulary:
lemonade
iced tea
iced coffee
soda
like
favorite food

New words:
carrot: cà rốt - lettuce:rau diếp
tomato:khoai tây - lemonade:nước chanh
potato: cà chua - iced tea:trà đá
bean :hạt đậu - iced coffee:cà phê
pea :đậu hạt tròn - soda:nước sô đa
cabbage:bắp cải - like:thích
- onion:hành -favorite food:món ăn ưa thích



Lettuce
Cabbage
Carrot
Beans
Tomato
Peas
Potatoes
Onion
Lemonade
Iced tea
Match the words to the right pictures
8
2
4
7
5
3
1
9
10
11
Coffee
Soda
5
II. Grammar:
Ex1: What is your favorite food?
I like beans.
Ex2: Do you like carrots?
Yes, I do. / No, I don’t.
carrots
tomatoes
lettuce
potatoes
beans
peas
cabbages
onions
C1.Listen and repeat.Then practice with the partner.
What are these?
They are beans.
What are those?
They are carrots.
What are these?  They are _______
What are those?  They are _______
What are these?
They are
What are those?
They are
lettuces
cabbages
What are these?
They are
What are those?
They are
peas
onions
What are these?
They are
What are those?
They are
tomatoes
potatoes
C2.Listen and repeat. Then practice with the partner.
What’s your favorite food, Mai?
I like fish.
Do you like vegetables?
Yes, I do.
Do you like carrots?
No, I don’t. I like
peas and beans.
vEnglish_6_-_Unit_10_-_C2.swf
lemonade
water
iced tea
iced coffee
orange juice
apple juice
milk
soda
C3.Listen and repeat
A: Do you like cold drink?
B: Yes, I do.
A: What do you like?
B: I like iced tea. It’s my favorite drink.
C4. Practice in pairs.
carrots
tomatoes
potatoes
beans
cabbages
soda
water
orange juice
apple juice
milk
Group the words according to their topics
lemonade
iced coffee
lettuce
peas

Work in pair to talk about your favorite food and drinks:
I like………
food
Drink
What is your favorite food?
Homework
Learn by heart the vocabulary and grammar.
Re-practice C1-2-3-4.
Prepare Unit 11- A1 for the next period.
+Vocabulary.
+ Use appropriate language in buying food and drinks.
THANKS FOR YOUR ATTENTION
GOOG BYE
See you again
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓