Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Unit 5. Study habits

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Thị Hồi
Ngày gửi: 15h:56' 22-10-2021
Dung lượng: 5.3 MB
Số lượt tải: 329
Số lượt thích: 0 người
Subjects at school
English
Literature
Geography
History
Biology
Chemistry
Math
Physical
Education
Physics
Music
Lesson 1: Listen and read

UNIT 5: STUDY HABITS
Saturday, October 23rd 2021
GETTING STARTED
Listen and read
Questions
1. What is your favorite subject ?
2. How often do you have ……?
Lesson 1: Listen and read>
II. Listen and read
* Vocabulary
Report card (n):
phiếu liên lạc, phiếu điểm
Excellent (adj)
xuất sắc, tuyệt
Be proud of (adj):
tự hào
Improve (v):
cải thiện, nâng cao, trao dồi
Semester (n):
học kì
Pronunciation (n):
cách phát âm
Try one’s best :
cố gắng hết sức
Spanish (n):
tiếng Tây Ban Nha
Lesson1: Listen and read
Lesson 1: Listen and read
1. Practice the dialogue with a partner:
2. True or false? Check (√) the boxes.

T F
a) Tim was out when his mother called him.

b) Tim’s mother met his teacher at school.
c) Tim’s report is poor.

d) Tim’s mother wants him to improve one thing.

e) Tim needs to improve his Spanish grammar.

f) Tim promised to try his best in learning Spanish.
F
Tim was in the living room
T
F
Tim’s report is excellent.
T
F
his Spanish pronunciation
T
1
9
8
7
6
5
4
3
2
LUCKY NUMBER
Team A
Team B
1
2
3
4
1
2
3
4
5
6
5
6
7
8
7
8
7
Who is Miss Jackson?
Miss Jackson is Tim’s teacher.
ĐÁP ÁN
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
BACK
What did Miss Jackson give Tim’s mother?
BACK
She gave Tim’s mother his report card.
ĐÁP ÁN
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Lucky Number
Lucky Number
BACK
How did Tim study this semester?
BACK
Tim studied very well this semester.
ĐÁP ÁN
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
What did Miss Jackson say Tim should do?
BACK
Miss Jackson said Tim should work harder
on his Spanish pronunciation.
ĐÁP ÁN
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
What did Tim’s mother give him
at the end of the conversation?
BACK
She gave him a dictionary.
ĐÁP ÁN
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Lucky Number
Lucky Number
BACK
What should you do to improve your English ?
BACK
I should ……………..
ĐÁP ÁN
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Lucky Number
Lucky Number
BACK
a, Who is Miss Jackson?
 Miss Jackson is Tim`s teacher.
b, What did Miss Jackson give Tim’s mother?
 Miss Jackson gave Tim’s mother his report card.
c, How did Tim study this semester?
 Tim worked very hard this semester.
d, What did Miss Jackson say Tim should do?
e, What did Tim’ mother give him at the end of the conversation?
3. Answers/47:
 Miss Jackson said Tim should work harder on his Spanish pronunciation.
 She gave him a dictionary.
Lesson 1: Listen and read
TIẾP
Gap filling
1.Miss Jackson gave Tim’s mother his …………….
2.Tim’s mother is proud of ……………
3. Tim’s report is …………….
4.Tim should work harder on his Spanish ……………
report card
Tim
excellent
pronunciation
HOMEWORK
Learn the lesson carefully
Prepare next lesson: SPEAK and LISTEN
Goodbye
 
Gửi ý kiến