Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 31. Ôn tập lịch sử Việt Nam từ năm 1858 đến năm 1918

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Thị Huê
Ngày gửi: 16h:15' 26-04-2011
Dung lượng: 914.0 KB
Số lượt tải: 895
Số lượt thích: 0 người
Xin chào tất cả các em học sinh thân mến
Người thực hiện: Lê Thị Huê
Lịch sử lớp 8
Bài 31- Tiết 50
ÔN TẬP LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NĂM 1858 ĐẾN NĂM 1918
I. Những sự kiện chính
II. Những nội dung chủ yếu
III. Bài tập thực hành
I. NHỮNG SỰ KIỆN CHÍNH
1. Quá trình xâm lược Việt Nam của thực dân Pháp và cuộc đấu tranh chống xâm lược của nhân dân ta từ năm 1858 đến năm 1884
HS làm bảng thống kê theo mẫu sau:
I. NHỮNG SỰ KIỆN CHÍNH
2. Phong trào Cần vương (1885-1896)
HS làm bảng thống kê theo mẫu sau:
I. NHỮNG SỰ KIỆN CHÍNH
2. Phong trào Cần vương (1885-1896)
I. NHỮNG SỰ KIỆN CHÍNH
2. Phong trào yêu nước đầu thế kỷ XX (đến năm 1918)
HS làm bảng thống kê theo mẫu sau:
I. NHỮNG SỰ KIỆN CHÍNH
2. Phong trào yêu nước đầu thế kỷ XX (đến năm 1918)
II. NHỮNG NỘI DUNG CHỦ YẾU
1. Vì sao Pháp xâm lược Việt Nam?
a) Muốn khai hóa văn minh cho người Việt Nam.
b) Chiếm Việt Nam làm thuộc địa và căn cứ quân sự.
c) Bảo vệ đạo Gia-tô.
d) Triều đình Huế chống Pháp.
2. Nguyên nhân chính làm cho nước ta trở thành thuộc địa của thực dân Pháp?
a) Triều đình Huế tổ chức và lãnh đạo nhân dân chống Pháp.
b) Triều đình Huế đầu hàng Pháp ngay từ đầu.
c) Triều đình Huế đi từ đầu hàng từng bước đến đầu hàng hoàn toàn trước quân xâm lược Pháp.
d) Nhân dân kiên quyết kháng chiến chống Pháp.
I. NHỮNG NỘI DUNG CHỦ YẾU
3, Nhận xét chung về phong trào chống Pháp cuối thế kỷ XIX (từ sau năm 1884)
- Thời gian:
- Phạm vi:
- Thành phần tham gia:
- Mức độ:
- Phương pháp đấu tranh:
- Tính chất:
- Ý nghĩa:
Nửa cuối thế kỷ XIX
Chủ yếu là ở Trung kì và Bắc Kì
Các sĩ phu, văn thân và đông đảo nông dân yêu nước
Rất Quyết liệt
Khởi nghĩa vũ trang
Yêu nước, đấu tranh giải phóng dân tộc
Chứng tỏ ý chí đấu tranh giành độc lập của nhân dân ta rất mãnh liệt, không gì có thể tiêu diệt được.
II. NHỮNG NỘI DUNG CHỦ YẾU
4. Những chuyển biến về kinh tế, xã hội, tư tưởng trong phong trào yêu nước Việt Nam đầu thế kỷ XX.
- Nguyên nhân của sự chuyển biến:
- Những biểu hiện cụ thể:
+ Về chủ trương đường lối:
+ Về biện pháp đấu tranh:
+ Do tác động của công cuộc khai thác thuộc địa của thực dân Pháp ở Việt Nam.
+ Những luồng tư tưởng tiến bộ trên thế giới dội vào.
+ Tấm gương tự cường của Nhật Bản.
Giành độc lập dân tộc, xây dựng một xã hội tiến bộ (Quân chủ lập hiến hay Dân chủ cộng hòa).
Khởi nghĩa vũ trang, duy tân cải cách với nhiều hình thức: đưa học sinh du học; truyền bá tư tưởng mới, kết hợp xây dựng lực lượng trong nước với sự giúp đỡ của bên ngoài.
- Thành phần tham gia:
Đông đảo, gồm nhiều tầng lớp xã hội ở thành thị và nông thôn
I. BÀI TẬP THỰC HÀNH
1. Lập bảng thống kê về các cuộc khởi nghĩa lớn trong Phong trào Cần vương theo mẫu sau:
I. BÀI TẬP THỰC HÀNH
1. Lập bảng thống kê về các cuộc khởi nghĩa lớn trong Phong trào Cần vương.
I. BÀI TẬP THỰC HÀNH
2. So sánh hai xu hướng cứu nước: Bạo động của Phan Bội Châu và cải cách của Phan Châu Trinh theo mẫu sau:
I. BÀI TẬP THỰC HÀNH
2. So sánh hai xu hướng cứu nước: Bạo động của Phan Bội Châu và cải cách của Phan Châu Trinh
I. BÀI TẬP THỰC HÀNH
3. Sưu tầm tài liệu để trình bày về cuộc đời và hoạt động của Nguyễn Tất Thành từ thuở niên thiếu đến năm 1918
- Từ thuở niên thiếu cho đến năm 1908
- Từ năm 1908 đến năm 1911
- Từ năm 1911 đến năm 1918
Nhà Bác Hồ ở làng Sen (Nghệ An)
Nhà ở Dương Nỗ (Phú Vang_TTHuế) nơi Bác sống cùng Cha và anh năm 1898
Nhà lưu niệm Bác Hồ-112 Mai Thúc Loan (Huế)
Trường Quốc Học Huế
Trường Dục Thanh (Phan Thiết)
Bến cảng Nhà Rồng (Sài Gòn)
Tàu Đô đốc La-tu-sơ Tơ-re-vin
Hướng dẫn học bài
Các em tự ôn tập ở nhà,
chuẩn bị kiểm tra học kỳ II
No_avatarf

be'

 

 

No_avatar

thiếu phần bài học ở câu 3

 
Gửi ý kiến