Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 16. Liên Xô xây dựng chủ nghĩa xã hội (1921 - 1941)

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Chí Tuất (trang riêng)
Ngày gửi: 07h:52' 06-11-2013
Dung lượng: 6.2 MB
Số lượt tải: 677
Số lượt thích: 0 người
Trường PTDTNT Lộc Ninh
Chào các em học sinh !
KIỂM TRA BÀI CŨ
Câu hỏi:
Trình bày diễn biến và kết quả của cuộc cách mạng tháng mười Nga 1917?
Câu hỏi:
Nêu ý nghĩa lịch sử của cách mạng tháng mười Nga năm 1917?
Liên Xô (Nga) gồm phần đất ở châu Âu và châu Á
(Diện tích 17,098,242 km2,
dân số 142,905,200 người)
Bài 16:
LIÊN XÔ XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI
( 1921 - 1941 )
I. CHÍNH SÁCH KINH TẾ MỚI VÀ CÔNG CUỘC KHÔI PHỤC KINH TẾ ( 1921-1925)
- Hoàn cảnh.
Câu hỏi:
Em hãy miêu tả quang cảnh bức áp phích?
Hình ảnh đói rét, bênh tật, nhaø cöûa,ñöôøng xaù, nhà máy công xưởng bị tàn phá, bạo loạn ở nhiều nơi….
Coâng nhaân, noâng daân, chieán só tay caàm rìu, buùa, xeûng ñang tieán leân
I. CHÍNH SÁCH KINH TẾ MỚI VÀ CÔNG CUỘC KHÔI PHỤC KINH TẾ ( 1921-1925)
- Hoàn cảnh.
Câu hỏi:
B?c p phích trn nĩi ln di?u gì ?
I. CHÍNH SÁCH KINH TẾ MỚI VÀ CÔNG CUỘC KHÔI PHỤC KINH TẾ ( 1921-1925)
- Hoàn cảnh.
Câu hỏi:
Từ 1921 tình hình nước Nga như thế nào?
Câu hỏi:
Trước tình hình đất nước khó khăn,
Đảng Bôn SêVích đã làm gì?
- Nội dung.
Câu hỏi:
Em hãy cho biết nội dung
chủ yếu của Chính sách
kinh tế mới?
I. CHÍNH SÁCH KINH TẾ MỚI VÀ CÔNG CUỘC KHÔI PHỤC KINH TẾ ( 1921-1925)
- Hoàn cảnh.
- Nội dung.
- Kết quả.
Câu hỏi:
Chính sách kinh tế mới đã có tác động như thế nào đến tình hình nước Nga?
Câu hỏi:
Tháng 12-1922 diễn ra sự kiện gì?
I. CHÍNH SÁCH KINH TẾ MỚI VÀ CÔNG CUỘC KHÔI PHỤC KINH TẾ ( 1921-1925)
- Hoàn cảnh.
- Nội dung.
- Kết quả.

II. CÔNG CUỘC XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃHỘI Ở LIÊN XÔ ( 1925-1941)

Câu hỏi:
Vì sao nhân dân Liên Xô phải thực hiện hiện nhiệm vụ công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa?
I. CHÍNH SÁCH KINH TẾ MỚI VÀ CÔNG CUỘC KHÔI PHỤC KINH TẾ ( 1921-1925)
- Hoàn cảnh.
- Nội dung.
- Kết quả.

II. CÔNG CUỘC XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃHỘI Ở LIÊN XÔ ( 1925-1941)

Câu hỏi:
về kinh tế đã đạt được những thành tựu gì?
- Kinh tế:
-Tổng sản lượng công nghiệp tăng 2,2 lần, riêng công nghiệp nặng tăng 3,4 lần.
-Sản lượng công nghiệp chiếm 77,4% tổng sản phẩm kinh tế quốc dân.
-Sản xuất gang tăng 2 lần, thép tăng 3 lần, đồng tăng 2 lần, điện lực - 168,8%, than - 98,8%, thép dát - 203%, công nghiệp hóa học- 202,4%.
Xí nghiệp liên hợp luyện kim Ma-gơ-nhi-tơ-goóc-xcơ đã trở thành một trong những đứa con đầu lòng của nền công nghiệp xã hội chủ nghĩa. Xí nghiệp này được xây dựng vào những năm 1929-1934.
Trong nông nghiệp có 500 nghìn máy kéo, 123,5 nghìn máy liên hợp gặt đập, 145 nghìn xe hơi vận tải.
Các nông trang tập thể có tới 95% tổng số hộ và trên 99% tổng số diện tích trồng ngũ cốc của nông dân.
Sản phẩm nông nghiệp tăng 1,5 lần, sản phẩm chăn nuôi tăng 62,9%.
I. CHÍNH SÁCH KINH TẾ MỚI VÀ CÔNG CUỘC KHÔI PHỤC KINH TẾ ( 1921-1925)
- Hoàn cảnh.
- Nội dung.
- Kết quả.

II. CÔNG CUỘC XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃHỘI Ở LIÊN XÔ ( 1925-1941)

Câu hỏi:
Hãy nêu những thành tựu về văn hóa, giáo dục?
- Kinh tế:
- Văn hóa, giáo dục:
1932 có 98% trẻ em từ 8 - 11 tuổi được cắp sách đến trường.
1940-1941: số học sinh sơ học và trung học: 35 triệu người, học sinh chuyên nghiệp: 151900 người, học sinh đại học: 800000 người.
Trong những năm 1927-1931, tuyến đường sắt Tuốc-ke-xtan-Xi-bi-ri đã được xây dựng xong. Tuyến đường này nối liền các nước Cộng hoà Trung Á với các vùng Xi-bi-ri. Chiều dài là 1425 km
I. CHÍNH SÁCH KINH TẾ MỚI VÀ CÔNG CUỘC KHÔI PHỤC KINH TẾ ( 1921-1925)
- Hoàn cảnh.
- Nội dung.
- Kết quả.

II. CÔNG CUỘC XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃHỘI Ở LIÊN XÔ ( 1925-1941)

- Kinh tế:
- Văn hóa, giáo dục:
- Xã hội:
Câu hỏi:
Về mặt xã hội đã đạt được những thành tựu gì?
Câu hỏi:
Nhờ những nguyên nhân nào mà công
cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô đạt
được nhiều thành tựu?
- Sự lãnh đạo tài tình sáng suốt của Đảng
Bôn sê vích.
- Áp dụng thành tựu khoa học, kĩ thuật.
- Đức tính cần cù, siêng năng, tinh thần lao
động sáng tạo của các tầng lớp nhân dân.
sức mạnh và tính ưu việt của chế độ xã hội
chủ nghĩa ở Liên Xô. Vì vậy hiện nay chúng ta
phải tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng
sản Việt Nam.
Câu 1
C. Thaùng 03 naêm 1921.
Câu 2
C. Thaùng 12 naêm 1922.
Câu hỏi 4: Em hãy nối các thành tựu mà Liên Xô đã đạt được trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội (1921-1941) cho thích hợp:

Kinh tế
Xã hội
Văn hóa,
giáo dục
- Sản lượng công nghiệp đứng đầu Châu Âu,
thứ hai thế giới. Xây dựng một nền nông
nghiệp tập thể hóa, cơ giới hóa và có quy mô
sản xuất lớn.
- Đã thanh toán nạn mù chữ, phát triển hệ
thống giáo dục quốc dân. Đạt nhiều thành tựu
rực rỡ về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội,
văn học nghệ thuật.
Xóa bỏ các giai cấp bóc lột chỉ còn lại hai
giai cấp công nhân, nông dân và tầng lớp
trí thức xã hội chủ nghĩa.
HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ
- Học bài, trả lời các câu hỏi trong SGK.
- Chuẩn bị bài 17: Châu âu giữa hai cuộc chiến tranh thế giới ( 1918-1939)
Phần I: Châu Âu trong những năm 1918-1929
+ Những nét chung trong những năm 1918-1929.
phần II: Châu Âu trong những năm 1929-1939
+ Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929-1933 và những hậu quả của nó.
CHÚC CÁC EM SỨC KHỎE, HỌC GIỎI
No_avatarf

co cau hoj ma cha co cau tra loi hoi ki kiLưỡng lự

No_avatar

có câu hỏi mà ko có câu trả lời! kì vậy, bài làm hơi sơ xài Lưỡng lự

 

Avatar

Làm GV thì câu trả lời có sẵn trong đầu nên tự mình giảng không cần ghi ra hihi thân gởi

 
Gửi ý kiến