Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Sử 9 Bài 24

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Đức Hùng (trang riêng)
Ngày gửi: 14h:53' 01-03-2010
Dung lượng: 2.9 MB
Số lượt tải: 1622
Số lượt thích: 0 người
Chào mừng các thầy cô giáo
tới dự tiết học
Môn : lịch sử
LớP 9
Kiểm tra bài cũ
Nêu ý nghĩa lịch sử và nguyên nhân thắng lợi của cách mạng tháng Tám năm 1945 ?
Chương iv. việt nam từ sau cách mạng tháng tám đến toàn quốc kháng chiến.
Bài 24- tiết 29.
cuộc đấu tranh bảo vệ và xây dựng chính quyền dân chủ nhân dân (1945-1946).
I/ Tình hình nước ta sau cách mạng tháng Tám.
KẺ THÙ SAU CÁCH MẠNG THÁNG 8
HUế
Đà Nẵng
hà nội
Vĩ tuyến 16
Chương iv. việt nam từ sau cách mạng tháng tám đến toàn quốc kháng chiến.
Bài 24- tiết 29.
cuộc đấu tranh bảo vệ và xây dựng chính quyền dân chủ nhân dân (1945-1946).
I/ Tình hình nước ta sau cách mạng tháng Tám.
-*Khó khăn.
Chương iv. việt nam từ sau cách mạng tháng tám đến toàn quốc kháng chiến.
Bài 24- tiết 29.
cuộc đấu tranh bảo vệ và xây dựng chính quyền dân chủ nhân dân(1945-1946).
I/ Tình hình nước ta sau cách mạng tháng Tám.
* Khó khăn.
Miền Bắc: 20 vạn quân Tưởng + Tay sai.
Khách quan: M.Nam: Anh giúp Pháp quay lại xâm lược.
6 vạn quân Nhật, bọn phản CM


Chương iv. việt nam từ sau cách mạng tháng tám đến toàn quốc kháng chiến.
Bài 24- tiết 29.
cuộc đấu tranh bảo vệ và xây dựng chính quyền dân chủ nhân dân(1945-1946).
I/ Tình hình nước ta sau cách mạng tháng Tám.
* Khó khăn: Miền Bắc: 20 vạn quan Tưởng + Tay sai.
Khách quan: M.Nam: Anh giúp Pháp quay lại xâm lược.
6 vạn quân Nhật, bọn phản CM

Chính quyền non yếu.
- Chủ quan Kinh tế: Lạc hậu, đình đốn, nạn đói, ngân sách
trỗng rỗng..
VH: 90% số dân mù chữ, tệ nạn XH tràn lan.

Hậu quả của nạn đói của Miền Bắc Việt Nam cuối năm 1944- đầu 1945
Hút thuốc phiện.
Nạn đói năm 1945 hơn 2 triệu đồng bào miền Bắc bị chết đói vẫn chưa được khắc phục
Nạn đói mới lại đe doạ
Ngân khố: 1.230.000 đồng (tiền rách))
Đồng Quan kim của Tưởng mất giá
Khó khăn về tài chính
Chương iv. việt nam từ sau cách mạng tháng tám đến toàn quốc kháng chiến.
Bài 24- tiết 29.
cuộc đấu tranh bảo vệ và xây dựng chính quyền dân chủ nhân dân(1945-1946).
I/ Tình hình nước ta sau cách mạng tháng Tám.
* Khó khăn: Miền Bắc: 20 vạn quan Tưởng + Tay sai.
Khách quan: M.Nam: Anh giúp Pháp quay lại xâm lược.
6 vạn quân Nhật, bọn phản CM
Chính quyền non yếu.
- Chủ quan Kinh tế: Lạc hậu, đình đốn, nạn đói, ngân sách trỗng rỗng..
VH: 90% số dân mù chữ, tệ nạn XH tràn lan.
=> Việt Nam đứng trước tình thế "Ngàn cân treo sợi tóc".
* Thuận lợi:
Giành độc lập, nhân dân phấn khởi....
Q.tế: Phong trào CM phát triển mạnh, CNXH đã trở thành
một hệ thống.
Chương iv. việt nam từ sau cách mạng tháng tám đến
toàn quốc kháng chiến.
Bài 24- tiết 29.
cuộc đấu tranh bảo vệ và xây dựng chính quyền
dân chủ nhân dân (1945-1946).
II/ Bước đầu xây dựng chế độ mới.
6.1.1946 Tổng tuyển cử trong cả nước-> Bầu 333 đại biểu vào Quốc Hội.
-

Cả nước bầu được 333 đại biểu, trong đó có 57 đại biểu thuộc các đảng phái dân chủ khác nhau, 43% đại biểu không đảng phái (87% đại biểu là công nhân, nông dân, chiến sĩ cách mạng, 10 đại biểu nữ và 34 đại biểu các dân tộc ít người)
Cử tri Sài Gòn bỏ phiếu bầu Quốc hội Khoá I
Nhân dân Hà Nội đi bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc Hội khoá I-
Chương iv. việt nam từ sau cách mạng tháng tám đến toàn quốc kháng chiến.
Bài 24- tiết 29.
cuộc đấu tranh bảo vệ và xây dựng chính quyền dân chủ nhân dân (1945-1946).
II/ Bước đầu xây dựng chế độ mới.
6.1.1946 Tổng tuyển cử trong cả nước-> Bầu 333 đại biểu vào Quốc Hội.
- 2.3.1946 Quốc Hội họp phiên đầu tiên, lập ban dự thảo Hiến Pháp,
thông qua danh sách chính phủ, đứng đầu: Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Bầu hội đồng nhân dân ở các cấp( Trung, Bắc Bộ).
- 29.5.1946 thành lập Hội Liên Hiệp quốc dânViệt Nam ( Hội Liên Việt).
->Bộ máy chính quyền các cấp bước đầu được củng cố, kiện toàn.
Chương iv. việt nam từ sau cách mạng tháng tám
đến toàn quốc kháng chiến.
Bài 24- tiết 29.
cuộc đấu tranh bảo vệ và xây dựng chính quyền
dân chủ nhân dân (1945-1946).
III/ Diệt giặc đói, giặc dốt và giải quyết khó khăn về tài chính.
1/Diệt giặc đói:
Bài 24: CUỘC ĐẤU TRANH BẢO VỆ VÀ XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN DÂN CHỦ NHÂN DÂN (1945 – 1946)
III. Diệt giặc đói, giặc dốt và giải quyết khó khăn về tài chính.
THẢO LUẬN NHÓM


Nhóm 1: Những biện pháp để giải quyết nạn đói? Kết quả?
Nhóm 2: Những biện pháp để giải quyết để diệt giặc dốt? Kết quả?
Nhóm 3: Những biện pháp để giải quyết những khó khăn về tài chính? Kết quả?
Chương iv. việt nam từ sau cách mạng tháng tám
đến toàn quốc kháng chiến.
Bài 24- tiết 29.
cuộc đấu tranh bảo vệ và xây dựng chính quyền
dân chủ nhân dân (1945-1946).
III/ Diệt giặc đói, giặc dốt và giải quyết khó khăn về tài chính.
1/Diệt giặc đói:
Lập " Hũ gạo cứu đói ".
Tổ chức " ngày đồng tâm ".
Đẩy mạnh tăng gia sản xuất...
Cụ Ngô Tử Hạ.
đại biểu Quốc Hội Khoá I)
Cao tuổi nhất của Quốc Hội đang kéo xe phát gạo cứu đói.
Lễ phát động cứu đói tại
cửa Nhà hát lớn Hà Nội.
Chương iv. việt nam từ sau cách mạng tháng tám
đến toàn quốc kháng chiến.
Bài 24- tiết 29.
cuộc đấu tranh bảo vệ và xây dựng chính quyền
dân chủ nhân dân (1945-1946).
III/ Diệt giặc đói, giặc dốt và giải quyết khó khăn về tài chính.
1/Diệt giặc đói:
Lập " Hũ gạo cứu đói ".
Tổ chức " ngày đồng tâm ".
Đẩy mạnh tăng gia sản xuất...
Nạn đói được
đẩy lùi.
Chương iv. việt nam từ sau cách mạng tháng tám
đến toàn quốc kháng chiến.
Bài 24- tiết 29.
cuộc đấu tranh bảo vệ và xây dựng chính quyền
dân chủ nhân dân (1945-1946).
III/ Diệt giặc đói, giặc dốt và giải quyết khó khăn về tài chính.
1/Diệt giặc đói:
2/ Diệt giặc dốt.
Chương iv. việt nam từ sau cách mạng tháng tám
đến toàn quốc kháng chiến.
Bài 24- tiết 29.
cuộc đấu tranh bảo vệ và xây dựng chính quyền
dân chủ nhân dân (1945-1946).
III/ Diệt giặc đói, giặc dốt và giải quyết khó khăn về tài chính.
1/Diệt giặc đói:
2/ Diệt giặc dốt.
8.9.1945 thành lập cơ quan Bình dân học vụ.
Kêu gọi toàn dân tham gia xoá mù chữ.
Trang thiết bị của một lớp học bình dân học vụ
Bác Hồ đến thăm một lớp học bình dân học vụ
Một lớp học bình dân học vụ
Thư gửi các cháu học sinh
nhân ngày khai trường 9-1945
“ Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các cháu”
(Hồ Chí Minh)
Chương iv. việt nam từ sau cách mạng tháng tám
đến toàn quốc kháng chiến.
Bài 24- tiết 29.
cuộc đấu tranh bảo vệ và xây dựng chính quyền
dân chủ nhân dân (1945-1946).
III/ Diệt giặc đói, giặc dốt và giải quyết khó khăn về tài chính.
1/Diệt giặc đói:
2/ Diệt giặc dốt.
3/ Tài chính:
-Xây dựng " Quĩ độc lập".
Phát động " Tuần lễ vàng".
Lưu hành tiền Việt Nam.
Chương iv. việt nam từ sau cách mạng tháng tám
đến toàn quốc kháng chiến.
Bài 24- tiết 29.
cuộc đấu tranh bảo vệ và xây dựng chính quyền
dân chủ nhân dân (1945-1946).
I/ Tình hình nước ta sau cách mạng tháng Tám.
1/ Khó khăn:- Giặc ngoại xâm
Giặc đói, giặc dốt...
" Ngàn cân treo sợi tóc".
2/ Thuận lợi:
-Giành được độc lập....
II/ Bước đầu xây dựng chế độ mới.
-6.1.1946 Tổng tuyển cử bầu Quốc Hội...
III/ Diệt giặc đói, giặc dốt và giải quyết khó khăn về tài chính.
1/Diệt giặc đói:
2/ Diệt giặc dốt.
3/ Tài chính:
BÀI TẬP CỦNG CỔ
Bài tập 1: Đánh dẫu X vào câu trả lời đùng
* Ngày Tổng tuyển cử bầu Quốc hội đầu tiên của nước ta
A. 8/9/1945  B. 6/1/1946 
C. 6/3/1946  D. 14/9/1946 
* Nhiệm vụ cấp bách trước mắt của nước ta sau Cách mạng tháng Tám là gì?
Giải quyết nạn ngoại xâm và nội phản 
B. Giải quyết về vấn đề tài chính 
C. Giải quyết nạn đói, nạn dốt 
D. Giải quyết nạn đói, nạn dốt và khó khăn về tài chính.
X
X
Hướng dẫn về nhà .
- H?c thu?c lũng bi cu.
- Lm các bi t?p, đọc và trả lời các câu hỏi trong Sách giáo khoa Bài 24 Phần IV, V, VI.

Xin chân thành cảm ơn các thầy cô giáo và các em học sinh
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓