Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 19. Sử dụng an toàn và tiết kiệm điện

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Hải
Ngày gửi: 08h:31' 14-11-2017
Dung lượng: 5.2 MB
Số lượt tải: 142
Số lượt thích: 0 người
Những nguyên nhân có thể gây tai nạn về điện.
Những nguyên nhân có thể gây tai nạn về điện.
.
Hậu quả tai nạn về điện
Hậu quả tai nạn về điện
Tai nạn điện xảy ra có thể gây hậu quả nặng nề
Theo thống kê mới nhất, trong năm 2012 có: + 236 vụ tai nạn điện, làm 319 người chết và bị thương.
+ Khoảng 2,5 tỉ kWh điện bị tiêu hụt.
Vậy làm thế nào để phòng tránh các
tai nạn do điện gây ra? Và làm thế
nào để sử dụng điện tiết kiệm?
BÀI 19: SỬ DỤNG AN TOÀN VÀ TIẾT KIỆM ĐIỆN
I. AN TOÀN KHI SỬ DỤNG ĐIỆN
1.Nh? l?i cc quy t?c an tồn khi s? d?ng di?n d h?c ? l?p 7:
C1: Chỉ làm thí nghiệm với các nguồn điện có HĐT dưới bao nhiêu vôn?
Trả lời C1:
Làm TN với các nguồn điện có HĐT dưới 40V
 Làm TN với các nguồn điện có HĐT dưới 40V
 Chỉ sử dụng các dây dẫn có vỏ bọc cách điện đúng tiêu chuẩn
BÀI 19: SỬ DỤNG AN TOÀN VÀ TIẾT KIỆM ĐIỆN NĂNG
I. AN TOÀN KHI SỬ DỤNG ĐIỆN
1.Nh? l?i cc quy t?c an tồn khi s? d?ng di?n:
Trả lời C2:
Phải sử dụng các dây dẫn có vỏ bọc cách điện đúng như tiêu chuẩn quy định.
C2:Phải sử dụng các dây dẫn có vỏ bọc như thế nào?
 Làm TN với các nguồn điện có HĐT dưới 40V
I. AN TOÀN KHI SỬ DỤNG ĐIỆN
1.Nh? l?i cc quy t?c an tồn khi s? d?ng di?n d h?c ? l?p 7: :
C3:Cần mắc thiết bị gì cho mỗi dụng cụ điện để ngắt mạch tự động khi đoản mạch?
Tr? l?i C3:
M?c c?u chì cĩ cu?ng d? d?nh m?c ph h?p v?i d?ng c? hay thi?t b? di?n, d?m b?o khi cĩ s? c? x?y xa, ch?ng h?n nhu khi b? do?n m?ch, c?u chì k?p nĩng ch?y v t? d?ng ng?t m?ch tru?c khi d?ng c? di?n b? hu h?ng.
 Làm TN với các nguồn điện có HĐT dưới 40V
 Chỉ sử dụng các dây dẫn có vỏ bọc cách điện đúng tiêu chuẩn
 Dùng cầu chì có cường độ dòng điện định mức phù hợp
BÀI 19: SỬ DỤNG AN TOÀN VÀ TIẾT KIỆM ĐIỆN NĂNG
I. AN TOÀN KHI SỬ DỤNG ĐIỆN
1.Nh? l?i cc quy t?c an tồn khi s? d?ng di?n d h?c ? l?p 7:
Trước khi xảy ra hiện tượng đoản mạch
Sau khi xảy ra hiện tượng đoản mạch
 Làm TN với các nguồn điện có HĐT dưới 40V
 Chỉ sử dụng các dây dẫn có vỏ bọc cách điện đúng tiêu chuẩn
 Dùng cầu chì có dòng điện định mức phù hợp
BÀI 19: SỬ DỤNG AN TOÀN VÀ TIẾT KIỆM ĐIỆN NĂNG
I. AN TOÀN KHI SỬ DỤNG ĐIỆN
1.Nh? l?i cc quy t?c an tồn khi s? d?ng di?n d h?c ? l?p 7:
C4: Khi tiếp xúc với mạng điện gia đình cần lưu ý điều gì?Vì sao?
Trả lời C4:-Phải rất thận trọng khi tiếp xúc với mạng điện này vì có hiệu điện thế 220V nên có thể gây nguy hiểm tới tính mạng con người.
- Ch? s? d?ng cc thi?t b? di?n v?i m?ng di?n gia dình, khi d?m b?o cch di?n dng tiu chu?n.
 Làm TN với các nguồn điện có HĐT dưới 40V
 Chỉ sử dụng các dây dẫn có vỏ bọc cách điện đúng tiêu chuẩn
 Dùng cầu chì có dòng điện định mức phù hợp
BÀI 19: SỬ DỤNG AN TOÀN VÀ TIẾT KIỆM ĐIỆN NĂNG
I. AN TOÀN KHI SỬ DỤNG ĐIỆN
1.Nhớ lại các quy tắc an toàn khi sử dụng điện đã học ở lớp 7:
 Làm TN với các nguồn điện có HĐT dưới 40V
 Chỉ sử dụng các dây dẫn có vỏ bọc cách điện đúng tiêu chuẩn
 Dùng cầu chì có dòng điện định mức phù hợp
 Thận trọng khi tiếp xúc với mạng điện gia đình vì có hiệu điện thế 220V rất nguy hiểm.Chỉ sử dụng các TBĐ khi đảm bảo cách điện
BÀI 19: SỬ DỤNG AN TOÀN VÀ TIẾT KIỆM ĐIỆN NĂNG
I. AN TOÀN KHI SỬ DỤNG ĐIỆN
1.Nhớ lại các quy tắc an toàn khi sử dụng điện đã học ở lớp 7:
2. Một số quy tắc an toàn khi sử dụng điện
C5: Bóng đèn treo bị đứt dây tóc, cần phải thay bóng đèn khác.Hãy cho biết vì sao những việc làm sau đây bảo đảm an toàn điện :
BÀI 19: SỬ DỤNG AN TOÀN VÀ TIẾT KIỆM ĐIỆN NĂNG
Trả lời: Vì lúc này không còn dòng điện chạy trong mạch
I. AN TỒN KHI S? D?NG DI?N
1.Nhớ lại các quy tắc an toàn khi sử dụng điện đã học ở lớp 7:
2. Một số quy tắc an toàn khi sử dụng điện
C5:Bóng đèn treo bị đứt dây tóc, cần phải thay bóng đèn khác.Hãy cho biết vì sao những việc làm sau đây bảo đảm an toàn điện :
- Nếu đèn treo dùng phích cắm thì phải rút phích cắm khỏi ổ lấy điện trước khi tháo bóng đèn hỏng và lắp bóng đèn khác?
BÀI 19: SỬ DỤNG AN TOÀN VÀ TIẾT KIỆM ĐIỆN NĂNG
+ Trả lời: Vì cầu chì và công tắc mắc trên dây pha( dây nóng). Nên khi ngắc công tắc hoặc tháo nắp cầu chì thì không có dòng điện chạy qua cơ thể người?
I. AN TỒN KHI S? D?NG DI?N
1.Nhớ lại các quy tắc an toàn khi sử dụng điện đã học ở lớp 7:
2. Một số quy tắc an toàn khi sử dụng điện
C5:Bóng đèn treo bị đứt dây tóc, cần phải thay bóng đèn khác.Hãy cho biết vì sao những việc làm sau đây bảo đảm an toàn điện :
- Nếu đèn treo không dùng phích cắm thì phải ngắt công tắc hoặc tháo cầu chì trước khi tháo bóng đèn hỏng và lắp bóng đèn khác?
Đã tháo nắp cầu chì
BÀI 19: SỬ DỤNG AN TOÀN VÀ TIẾT KIỆM ĐIỆN NĂNG
Trả lời: - Khi đảm bảo cách điện giữa người và nền nhà, do điện trở của vật cách điện (ghế nhựa, bàn gỗ khô..) là rất lớn nên dòng điện nếu chạy qua cơ thể người và vật cách điện sẽ có cường độ rất nhỏ nên không nguy hiểm
I. AN TOÀN KHI SỬ DỤNG ĐIỆN
1.Nhớ lại các quy tắc an toàn khi sử dụng điện đã học ở lớp 7:
2. Một số quy tắc an toàn khi sử dụng điện
C5:Bóng đèn treo bị đứt dây tóc, cần phải thay bóng đèn khác.Hãy cho biết vì sao những việc làm sau đây bảo an toàn điện :
- D?m b?o cch di?n gi?a ngu?i v n?n nh ( nhu d?ng trn gh? nh?a ho?c bn g?) trong khi tho bĩng h?ng v l?p bĩng dn khc.
-Khi s?a ch?a cc thi?t b? v d? dng di?n c?n ng?t di?n (rt phích c?m, tho n?p c?u chì) v d?m b?o cch di?n gi?a ngu?i v nh.
-. Nh?ng hu h?ng khơng bi?t lí do, khơng s?a du?c ? ph?i ng?t di?n v bo ngu?i l?n ho?c th? di?n, khơng du?c t? s?a ch?a!
BÀI 19: SỬ DỤNG AN TOÀN VÀ TIẾT KIỆM ĐIỆN NĂNG
BÓNG ĐÈN TREO BỊ ĐỨT DÂY TÓC
I. AN TOÀN KHI SỬ DỤNG ĐIỆN
1.Nhớ lại các quy tắc an toàn khi sử dụng điện đã học ở lớp 7:
2. Một số quy tắc an toàn khi sử dụng điện
Nối đất cho vỏ kim loại của các dụng cụ điện là một biện pháp đảm bảo an toàn điện.
(1)
(2)
(3)
BÀI 19: SỬ DỤNG AN TOÀN VÀ TIẾT KIỆM ĐIỆN NĂNG
C6:Khi sử dụng các dụng cụ điện này ta thường tiếp xúc với vỏ kim loại của chúng. Để đảm bảo an toàn, vỏ kim loại của dụng cụ điện được nối bằng một dây dẫn với chốt thứ 3 của ổ lấy điện. Hãy chỉ ra trên hình 19.1 dây nối dụng cụ điện với đất và dòng điện chạy qua dây dẫn nào khi dụng cụ này hoạt động bình thường.
I. AN TOÀN KHI SỬ DỤNG ĐIỆN
1.Nhớ lại các quy tắc an toàn khi sử dụng điện đã học ở lớp 7:
2.Một số quy tắc an toàn khi sử dụng điện

-Trong tru?ng h?p ? hình 19.2, dy d?n di?n b? h? v ti?p xc v?i v? kim lo?i c?a d?ng c?. Nh? cc dy ti?p d?t m ngu?i s? d?ng n?u ch?m tay vo v? d?ng c? cung khơng b? nguy hi?m. Hy gi?i thích vì sao?
Trả lời:Khi dây dẫn điện bị hở vỏ kim loại của dụng cụ điện có điện, dòng điện truyền xuống đất theo hai nhánh, nhánh thứ nhất là dây nối có điện trở rất nhỏ, nhánh thứ hai là người sử dụng có điện trở rất lớn, khi đó dòng điện hầu hết chạy qua dây dẫn nối đất còn dòng điện chạy qua cơ thể người rất nhỏ không nguy hiểm.
Hình:19.2
BÀI 19: SỬ DỤNG AN TOÀN VÀ TIẾT KIỆM ĐIỆN NĂNG
I. AN TOÀN KHI SỬ DỤNG ĐIỆN
II.SỬ DỤNG TIẾT KIỆM ĐIỆN NĂNG
1.Cần phải sử dụng tiết kiệm điện năng.
Sử dụng tiết kiệm điện năng đưa lại cho chúng ta những lợi ích gi ?
- Giảm chi tiêu cho gia đình.
- Các dụng cụ và thiết bị điện được sử dụng lâu bền hơn .
- Giảm bớt các sự cố gây tổn hại chung do hệ thống cung cấp điện bị quá tải, đặc biệt trong những giờ cao điểm.
Trả lời:
- Dành phần điện năng tiết kiệm cho sản xuất.
- Giảm chi tiêu cho gia đình.
- Các dụng cụ và thiết bị điện được sử dụng lâu bền hơn .
- Giảm bớt các sự cố về điện
- Dành phần điện năng tiết kiệm cho sản xuất.
BÀI 19: SỬ DỤNG AN TOÀN VÀ TIẾT KIỆM ĐIỆN NĂNG
I. AN TOÀN KHI SỬ DỤNG ĐIỆN
II.SỬ DỤNG TIẾT KIỆM ĐIỆN NĂNG
1.Cần phải sử dụng tiết kiệm điện năng.
C7:Hãy thử tìm thêm những lợi ích khác của việc sử dụng tiết kiệm điện năng? THẢO LUẬN NHÓM
a/-Biện pháp ngắt điện ngay khi mọi người đi khỏi nhà, ngoài công dụng tiết kiệm điện năng,còn giúp tránh được những hiểm hoạ nào nữa ?
b/Phần điện năng được tiết kiệm còn có thể được sử dụng để làm gì đối với quốc gia ?
c/ Nếu sử dụng tiết kiệm điện năng thì bớt được số nhà máy điện cần phải xây dựng.Điều này có lợi ích gì đối với môi trường?
BÀI 19: SỬ DỤNG AN TOÀN VÀ TIẾT KIỆM ĐIỆN NĂNG
a/Ngắt điện khi không sử dụng và khi rời khỏi nhà tránh hỏa hoạn
b/Dành phần điện tiết kiệm được cho sản xuất , xuất khẩu điện góp phần tăng thu nhập cho đất nước.
c/ Giảm chi phí quốc gia, giảm ô nhiễm môi trường.
Nên rút hẳn các phích cắm điện khi ra khỏi nhà
I. AN TOÀN KHI SỬ DỤNG ĐIỆN
II.SỬ DỤNG TIẾT KIỆM ĐIỆN NĂNG
1.Cần phải sử dụng tiết kiệm điện năng.
2.Các biện pháp sử dụng tiết kiệm điện năng.
C8:Hãy viết công thức tính điện năng sử dụng?
A = P.t
C9:Từ đó hãy cho biết, để sử dụng tiết kiệm điện năng thì:
- Cần phải lựa chọn, sử dụng các dụng cụ hay thiết bị điện có công suất như thế nào?
- Có nên sử dụng các dụng cụ hay thiết bị điện trong những lúc không cần thiết hay không? Vì sao?
-Trả lời: Lựa chọn, sử dụng các dụng cụ, TBĐ có công suất phù hợp.
- Không sử dụng các dụng cụ hay thiết bị điện trong những lúc không cần thiết, vì sử dụng như thế là lãng phí điện năng.
- Lựa chọn, sử dụng các dụng cụ, TBĐ có công suất phù hợp.
- Chỉ sử dụng đồ dùng điện trong thời gian cần thiết
BÀI 19: SỬ DỤNG AN TOÀN VÀ TIẾT KIỆM ĐIỆN NĂNG
Từ năm 2010 EU quyết định sử dụng đèn huỳnh quang
Bóng đèn huỳnh quang sẽ giúp giảm 60% lượng tiêu thụ điện năng ở các hộ gia đình EU, tương đương giảm 30 triệu tấn khí thảiCO2/năm.
SỬ DỤNG AN TOÀN VÀ TIẾT KIỆM ĐIỆN
SỬ DỤNG AN TOÀN VÀ TIẾT KIỆM ĐIỆN
Đèn hình hoa phát sáng không cần điện lưới. Vào ban ngày, loại đèn này lấy từ mặt trời và gió. Khi màn đêm buông xuống nó chỉ phát ra ánh sáng yếu, độ sáng tăng lên khi có người hoặc vật đi qua đèn, dùng đèn này để thắp sáng thành phố vào ban đêm
I. AN TOÀN KHI SỬ DỤNG ĐIỆN
II.SỬ DỤNG TIẾT KIỆM ĐIỆN NĂNG
1.Cần phải sử dụng tiết kiệm điện năng.
2.Các biện pháp sử dụng tiết kiệm điện năng.
III. V?N D?NG:
Viết dòng chữ “Nhớ ngắt điện” dán ngay cửa ra vào.
Lắp công tắc tự động. Khi đóng cửa thì tự động ngắt mạch điện.
C10.Một bạn hay quên tắt điện khi rời khỏi nhà. Em hãy nghĩ cách giúp bạn này để tránh lãng phí điện và đảm bảo an toàn điện?
Trả lời:
BÀI 19: SỬ DỤNG AN TOÀN VÀ TIẾT KIỆM ĐIỆN NĂNG
I. AN TOÀN KHI SỬ DỤNG ĐIỆN
II.SỬ DỤNG TIẾT KIỆM ĐIỆN NĂNG
1.Cần phải sử dụng tiết kiệm điện năng.
2.Các biện pháp sử dụng tiết kiệm điện năng.
III. V?N D?NG:
C11.Trong gia đình, các TB nung nóng bằng điện sử dụng nhiều điện năng.Biện pháp tiết kiệm nào dưới đây là hợp lí nhất?
Không sử dụng các thiết bị nung nóng bằng điện.
Chỉ sử dụng các thiết bị nung nóng bằng điện trong thời gian tối thiểu cần thiết.
Không đun nấu bằng bếp điện.
Chỉ đun nóng bằng điện và sử dụng các thiết bị nung nóng khác như bàn là, máy sấy tóc … trong thời gian tối thiểu cần thiết.
BÀI 19: SỬ DỤNG AN TOÀN VÀ TIẾT KIỆM ĐIỆN NĂNG
*Chọn câu trả lời đúng:

Những dụng cụ nào dưới đây có tác dụng bảo vệ mạch điện khi sử dụng?
A. Ampe k?.
B. C?u chì.
C. Vơn k?.
D. Cơng to di?n.
2. Không nên tự mình tiếp xúc với mạng điện gia đình vì lí do nào sau đây?
A. Vì trong gia đình sử dụng quá nhiều các dụng cụ dùng điện.
B. Vì nó rất nguy hiểm.
C. Vì mạng điện dễ bị hỏng.
D. Vì các dây dẫn dễ bị đứt
3. Khi gặp một người đang bị tai nạn về điện, công việc đầu tiên ta phải làm gì ?
A. Chạy lại kéo nạn nhân ra khỏi dòng điện.
B. Gọi bệnh viện đến cấp cứu.
C. Dùng vật lót cách điện (cây khô, giẻ khô ...) tách nạn nhân ra khỏi dòng điện
D. Chờ người khác đến để cùng trợ giúp
4. Để tiết kiệm điện năng tiêu thụ tại gia đình, cần phải có các biện pháp nào sau đây?
A. Sử dụng các dụng cụ dùng điện có hiệu suất cao.
B. Sử dụng các dụng cụ dùng điện trong thời gian cần thiết.
C. Lựa chọn và sử dụng các dụng cụ và thiết bị điện có công suất phù hợp.
D. Cả 3 phương án trên
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
*Bài vừa học.
-Về nhà làm bài tập 19.1 đến 19.5 (SBT).
*Bài sắp học:
-Nghiên cứu bài 20, trả lời các câu hỏi trong phần tự kiểm tra từ câu 1  câu 11; làm bài tập vận dụng bài 12  bài 15 (Sgk).
No_avatar

Để có thể an toàn khi sử dụng các thiết bị điện hệ thống điện nhẹ rất thích hợp để sử dụng. Những hệ thống như camera quan sát, hệ thống tổng đài điện thoại.. đều rất an toàn.

Mọi người có nhu cầu thi công lắp đặt hệ thống điện nhẹ hãy liên hệ với công ty TMK của chúng tôi. 

CÔNG TY TNHH TRẦN MINH KHANG (TMK)

M.S.D.N: 0310523916, Cấp tại Sở kế hoạch đầu tư Tỉnh Bình Dương

Chịu trách nhiệm: Trần Văn Tùng

Địa chỉ: Số 1 , đường Phú Lợi , TP . Thủ Dầu Một , tỉnh Bình Dương

Điện thoại: 0979 438 438

Email: info@tmk.vn

 

Website: https://tmk.vn

 

 
Gửi ý kiến