Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Bài 4. Sử dụng các hàm để tính toán

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thanh Xuân
Ngày gửi: 21h:47' 13-11-2020
Dung lượng: 4.7 MB
Số lượt tải: 432
Số lượt thích: 0 người
KHỞI ĐỘNG
Cô sẽ chọn số ngẫu nhiên một bạn trong lớp.
Bạn được chọn sẽ quay vòng quay may mắn, vòng quay dừng kim chỉ vào số điểm:
- Bạn được chọn sẽ chọn số câu hỏi
- Nếu trả lời đúng sẽ nhận được số điểm đó
- Nếu trả lời sai, bạn mất lượt  cô sẽ mời bạn khác trả lời.

THỂ LỆ
QUAY
1
2
3
4
5
6
VÒNG QUAY
MAY MẮN
Câu hỏi: Khi nhập công thức vào một ô, đầu tiên em cần gõ dấu gì ?
A. Dấu =
B. Dấu ;
C. Dấu (…)
D. Dấu […]
QUAY VỀ

Câu hỏi: Giả sử cần tính tổng giá trị trong các ô C2 và D4, sau đó nhân với giá trị trong ô B2. Công thức nào sau đây là đúng?
A. . = D4+C3*B2

B. =(C2+D4)*B2
C. . = D4+C2*B2
D. . = D2+C4*B2
QUAY VỀ
Câu hỏi: Trong chương trình bảng tính, hàm là gì ?
A. Hàm là công thức hoặc kết hợp nhiều công thức lại với nhau.
B. Hàm là tên gọi có các giá trị cụ thể.
C. Hàm là công cụ dùng để tính toán.
D. Hàm là tên gọi của một môn học nào đó.
QUAY VỀ
Câu hỏi: Các biến của hàm ngăn cách bởi dấu gì?

A. Dấu chấm “!”
B. Dấu chấm “;”

C. Dấu chấm “,”

D. Dấu chấm “?”
QUAY VỀ
Câu hỏi: Sắp xếp lại các bước sau đây theo thứ tự đúng nhất ?
1. Gõ hàm theo đúng cú pháp
2. Chọn ô cần nhập hàm để tính toán
3. Nhấn phím Enter
4. Gõ dấu =
1  2  3  4
B. 4  2  3  1
C. 2  4  1  3
D. 1  2  4  3
QUAY VỀ
Câu hỏi: Tên hàm có thể viết là?
A. Chữ hoa
B. Không phân biệt chữ hoa và chữ thường
C. Chữ thường
D. Chữ gạch chân
QUAY VỀ
Bảng điểm nhóm 1
Ta không thể sử dụng công thức tính toán được chi phí cao nhất và thấp nhất. Chương trình bảng tính có sẵn các hàm giúp em vượt qua các khó khăn đó.
Chủ đề:
SỬ DỤNG CÁC HÀM ĐỂ TÍNH TOÁN
( Tiết 19 -> 22)
3. MỘT SỐ HÀM THƯỜNG DÙNG
Ví dụ 1: Cho bảng tính sau: Để thực hiện phép tính tổng của dãy các số nằm trong các ô A1, B1, C1, D1 thì tại ô E1 em sử dụng công thức nào?
Ta có công thức sau:
Ví dụ 2: Trong Excel, để tính tổng của dãy số từ A1 dến A100 thì sử dụng công thức như thế nào để tính toán?
Qua ví dụ 1 và 2 em hãy nêu ý nghĩa, cú pháp của hàm SUM trong Excel?
Cách 1: Sử dụng công thức
=A1+A2+A3+….+A100
Cách 2: Sử dụng hàm =Sum(A1:A100)
Hàm tính tổng
 Ý nghĩa: Hàm SUM dùng để tính tổng một dãy số
 Cú pháp: =SUM(a,b,c,…)
Em hãy nêu ý nghĩa của từng thành phần trong hàm SUM
Tên hàm
Các đối số của hàm
- Tên hàm không phân biệt chữ hoa chữ thường
- Các đối số a, b, c,… được đặt cách nhau bởi dấu phẩy có thể là các số, địa chỉ ô tính hoặc địa chỉ các khối có dữ liệu số.

Cách 1: = SUM(15,24,45)

Cách 2: = SUM(A2,B2,C2)

Cách 3: = SUM(A2,B2,45)

Cách 4: = SUM(A2:C2)
Ví dụ : Trong Excel, nếu khối A2: C2 lần lượt chứa các số 15, 24, 45. Em hãy nêu các cách tính tổng 3 số vừa cho bằng hàm tính tổng
 Đối số là các số

 Đối số là địa chỉ ô tính

 Đối số là địa chỉ ô tính và số

 Đối số là địa chỉ khối ô
THỜI GIAN
1 : 00
0 : 59
0 : 58
0 : 57
0 : 56
0 : 55
0 : 54
0 : 53
0 : 52
0 : 51
0 : 50
0 : 49
0 : 48
0 : 47
0 : 46
0 : 45
0 : 44
0 : 43
0 : 42
0 : 41
0 : 40
0 : 39
0 : 38
0 : 37
0 : 36
0 : 35
0 : 34
0 : 43
0 : 32
0 : 31
0 : 30
0 : 29
0 : 28
0 : 27
0 : 26
0 : 25
0 : 24
0 : 23
0 : 22
0 : 21
0 : 20
0 : 19
0 : 18
0 : 17
0 : 16
0 : 15
0 : 14
0 : 13
0 : 12
0 : 11
0 : 10
0 : 09
0 : 08
0 : 07
0 : 06
0 : 05
0 : 04
0 : 03
0 : 02
0 : 01
0 : 00
HẾT GIỜ
Cách 1: = SUM(15,24,45)

Cách 2: = SUM(A2,B2,C2)

Cách 3: = SUM(A2,B2,45)

Cách 4: = SUM(A2:C2)
Ví dụ : Trong Excel, nếu khối A2: C2 lần lượt chứa các số 15, 24, 45. Em hãy nêu các cách tính tổng 3 số vừa cho bằng hàm tính tổng
C ách
THỜI GIAN
1 : 00
0 : 59
0 : 58
0 : 57
0 : 56
0 : 55
0 : 54
0 : 53
0 : 52
0 : 51
0 : 50
0 : 49
0 : 48
0 : 47
0 : 46
0 : 45
0 : 44
0 : 43
0 : 42
0 : 41
0 : 40
0 : 39
0 : 38
0 : 37
0 : 36
0 : 35
0 : 34
0 : 43
0 : 32
0 : 31
0 : 30
0 : 29
0 : 28
0 : 27
0 : 26
0 : 25
0 : 24
0 : 23
0 : 22
0 : 21
0 : 20
0 : 19
0 : 18
0 : 17
0 : 16
0 : 15
0 : 14
0 : 13
0 : 12
0 : 11
0 : 10
0 : 09
0 : 08
0 : 07
0 : 06
0 : 05
0 : 04
0 : 03
0 : 02
0 : 01
0 : 00
HẾT GIỜ
Cho các hàm sau: Hàm MAX, hàm MIN, hàm AVERAGE. Em hãy nối cột A với cột B để dự đoán ý nghĩa của các hàm trên.
CỘT A
1. HÀM MAX
2. HÀM MIN
3.HÀM AVERAGE
CỘT B
A. Tính trung bình cộng của dãy số
B. Xác định giá trị nhỏ nhất trong một dãy số
C. Xác định giá trị lớn nhất trong một dãy số
THẢO LUẬN NHÓM
Các em hãy hoàn thành bảng sau: cho biết ý nghĩa, cú pháp của các hàm average, hàm max, hàm min và cho 1 ví dụ?
3 PHÚT
Em hãy nhận xét điểm chung và riêng của các hàm?
Tính trung bình cộng của dãy số
=AVERAGE(a,b,c,.)
Xác định giá trị lớn nhất trong một dãy số
Xác định giá trị nhỏ nhất trong một dãy số
=MAX(a,b,c,…)
=MIN(a,b,c,...)
Tính tổng của một dãy các số
=SUM(a,b,c,…)
- Tên hàm không phân biệt chữ hoa chữ thường
- Các đối số a, b, c,… được đặt cách nhau bởi dấu phẩy .

- Các đối số
Tình huống: Học sinh quan sát
Cách sử dụng hàm bằng nút lệnh Insert Function
2. Cách sử dụng hàm:
=average(5,7,8,4)
=average(A2,B2,C2,D2)
=average(A2:D2)
=average(5,B2,C2:D2)
…….

Bài tập 1: Cho bảng tính sau:
a) Sử dụng hàm Average để tính trung bình cộng tại ô E2
THỜI GIAN
1 : 00
0 : 59
0 : 58
0 : 57
0 : 56
0 : 55
0 : 54
0 : 53
0 : 52
0 : 51
0 : 50
0 : 49
0 : 48
0 : 47
0 : 46
0 : 45
0 : 44
0 : 43
0 : 42
0 : 41
0 : 40
0 : 39
0 : 38
0 : 37
0 : 36
0 : 35
0 : 34
0 : 43
0 : 32
0 : 31
0 : 30
0 : 29
0 : 28
0 : 27
0 : 26
0 : 25
0 : 24
0 : 23
0 : 22
0 : 21
0 : 20
0 : 19
0 : 18
0 : 17
0 : 16
0 : 15
0 : 14
0 : 13
0 : 12
0 : 11
0 : 10
0 : 09
0 : 08
0 : 07
0 : 06
0 : 05
0 : 04
0 : 03
0 : 02
0 : 01
0 : 00
HẾT GIỜ
Bài tập 1: Cho bảng tính sau:
b) Sử dụng hàm Max để xác định giá trị lớn nhất tại ô F2
=max(5,7,8,4)
=max(A2,B2,C2,D2)
=max(A2:D2)
=max(A2,B2,C2:D2)
…….

THỜI GIAN
1 : 00
0 : 59
0 : 58
0 : 57
0 : 56
0 : 55
0 : 54
0 : 53
0 : 52
0 : 51
0 : 50
0 : 49
0 : 48
0 : 47
0 : 46
0 : 45
0 : 44
0 : 43
0 : 42
0 : 41
0 : 40
0 : 39
0 : 38
0 : 37
0 : 36
0 : 35
0 : 34
0 : 43
0 : 32
0 : 31
0 : 30
0 : 29
0 : 28
0 : 27
0 : 26
0 : 25
0 : 24
0 : 23
0 : 22
0 : 21
0 : 20
0 : 19
0 : 18
0 : 17
0 : 16
0 : 15
0 : 14
0 : 13
0 : 12
0 : 11
0 : 10
0 : 09
0 : 08
0 : 07
0 : 06
0 : 05
0 : 04
0 : 03
0 : 02
0 : 01
0 : 00
HẾT GIỜ
Bài tập 1: Cho bảng tính sau:
c) Sử dụng hàm Min để tính trung bình cộng tại ô G2
=min(5,7,8,4)
=min(A2,B2,C2,D2)
=min(A2:D2)
=min(A2,B2,C2:D2)
…….

THỜI GIAN
1 : 00
0 : 59
0 : 58
0 : 57
0 : 56
0 : 55
0 : 54
0 : 53
0 : 52
0 : 51
0 : 50
0 : 49
0 : 48
0 : 47
0 : 46
0 : 45
0 : 44
0 : 43
0 : 42
0 : 41
0 : 40
0 : 39
0 : 38
0 : 37
0 : 36
0 : 35
0 : 34
0 : 43
0 : 32
0 : 31
0 : 30
0 : 29
0 : 28
0 : 27
0 : 26
0 : 25
0 : 24
0 : 23
0 : 22
0 : 21
0 : 20
0 : 19
0 : 18
0 : 17
0 : 16
0 : 15
0 : 14
0 : 13
0 : 12
0 : 11
0 : 10
0 : 09
0 : 08
0 : 07
0 : 06
0 : 05
0 : 04
0 : 03
0 : 02
0 : 01
0 : 00
HẾT GIỜ
4. LUYỆN TẬP
Bài tập : Giả sử trong các ô A1, B1 lần lượt chứa các số -4, 3. Em hãy cho biết kết quả của các công thức tính sau:
-1
-6
-4
3

Bảng điểm nhóm 1
Em hãy sử dụng hàm để:
a/ Tính tổng điểm thi của từng bạn
b/ Tính điểm trung bình các môn của từng bạn
c/ Xác định điểm cao nhất, thấp nhất trong cột điểm thi toán, văn, tin
Sử dụng hàm trong chương trình bảng tính ngoài giúp em tính tổng điểm, tính trung bình cộng,….thì còn giúp ích gì trong đời sống quanh ta?
Bản đồ tư duy
Hướng dẫn về nhà
Học bài, xem nội dung đã học
Thực hành các hàm đã được học (nếu có máy tính)


BÀI 4: SỦ DỤNG CÁC HÀM ĐỂ TÍNH TOÁN
Tiết học đến đây là hết
Chân thành cảm ơn Qúy thầy cô và các em !!
 
Gửi ý kiến