Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 12. Sự nổi

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Tấn Huy (trang riêng)
Ngày gửi: 07h:48' 13-05-2013
Dung lượng: 276.0 KB
Số lượt tải: 64
Số lượt thích: 0 người

PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO QUẬN 8
TRƯỜNG THCS DƯƠNG BÁ TRẠC


GIÁO ÁN
MÔN VẬT LÝ LỚP 8
BÀI 12 : SỰ NỔI

GIÁO VIÊN : NGUYỄN THANH GIANG
KIỂM TRA BÀI CŨ
CÂU HỎI : Em hãy viết công thức tính lực đẩy Ác-si-mét và cho biết tên các đại lượng trong công thức đó ?
TRẢ LỜI :
FA = d . V
Trong đó :
- d là trọng lượng riêng của chất lỏng .
- V là thể tích phần chất lỏng bị vật chiếm chổ.
BÀI 12 :

SỰ NỔI
I/. ĐIỀU KIỆN ĐỂ VẬT NỔI , VẬT CHÌM
C1 : Một vật ở trong lòng chất lỏng chịu tác dụng của những lực nào , phương chiều của chúng có giống nhau không ?

Trả lời :
Một vật ở trong lòng chất lỏng chịu tác dụng của 2 lực :
- Trọng lực P và lực đẩy Ác-si-mét FA
- Hai lực này cùng phương , ngược chiều
C2 : Có thể xảy ra 3 trường hợp sau đây đối với trọng lượng P của vật và độ lớn FA của lực đẩy Ác-si-mét :

a) P > FA b) P = FA c) P < FA

Hãy vẽ các vectơ lực tương ứng với ba trường hợp trên hình 12.1 a,b,c và chọn cụm từ thích hợp trong số các cụm từ sau đây cho các chổ trống ở các câu phía dưới hình 12.1 :
(1) Chuyển động lên trên ( nổi lên mặt thoáng )
(2) Chuyển động xuống dưới ( chìm xuống đáy bình )
(3) Đứng yên ( lơ lửng )
a) P > FA b) P = FA c) P < FA
Vật sẽ : .. Vật sẽ : .. Vật sẽ : ..
Trả lời :a) P > FA
Vật sẽ : chìm xuống đáy bình
P
FA
O
Trả lời :b) P = FA
Vật sẽ lơ lửng
P
FA
O
Trả lời :c) P < F
Vật sẽ nổi trên mặt thoáng
P
FA
O
II/. ĐỘ LỚN CỦA LỰC ĐẨY AC-SI-MÉT KHI VẬT NỔI TRÊN MẶT THOÁNG CỦA CHẤT LỎNG
C3 : Tại sao miếng gỗ thả vào nước lại nổi ?
Trả lời : Miếng gỗ thả vào nước lại nổi vì : Pgỗ < FA

C4 : Khi miếng gỗ nổi trên mặt nước , trọng lượng P của nó và lực đẩy Ác-si-mét có bằng nhau không ? Tại sao ?
Trả lời : Khi miếng gỗ nổi trên mặt nước và đứng yên lúc này : Pgỗ = FA vì 2 lực này cân bằng với nhau .
C5 : Độ lớn của lực đẩy Ác-si-mét được tính bằng biểu thức FA = d . V , trong đó d là trọng lượng riêng của chất lỏng , còn V là gì ? Trong các câu trả lời sau đây câu nào là không đúng ?
A. V là thể tích của phần nước bị miếng gỗ chiếm chổ
B. V là thể tích của cả miếng gỗ
C. V là thể tích của phần miếng gỗ chìm trong nước
D. V là thể tích được gạch chéo trong hình 12.2
III/. VẬN DỤNG
C6 : Biết P = dV . V ( trong đó dV là trọng lượng riêng của chất làm vật , V là thể tích của vật ) và FA = dl . V ( trong dl là trọng lượng riêng của chất lỏng ), hãy chứng minh rằng nếu vật là một khối đặc nhúng ngập vào trong chất lỏng thì :
- Vật sẽ chìm xuống khi : dV > dl
- Vật sẽ lơ lửng trong chất lỏng khi : dV = dl
- vật sẽ nổi lên mặt chất lỏng khi : dV < dl
Trả lời :
So sánh : P = dV . V và FA = dl . V
- Vật chìm : P > FA ? dV > dl
- Vật lơ lửng : P = FA ? dV = dl
- Vật nổi : P < FA ? dV < dl
C7 : Hãy giúp Bình trả lời An trong phần mở bài , biết rằng con tàu không phải là một khối thép đặc mà có nhiều khoảng rỗng .
Trả lời :
- Hòn bi làm bằng thép : dbithép > dnước ? hòn bi chìm
- Tàu to có nhiều khoảng trống : dtàu < dnước ? tàu nặng vẫn nổi

C8 : Thả một hòn bi thép vào thủy ngân thì bi nổi hay chìm ? Tại sao ?
Trả lời : Vì dthép < dthuỷngân ? bi thép nổi trong thủy ngân
C9 :Hai vật M và N có cùng thể tích được nhúng ngập ttrong nước . Vật M chìm xuống đáy bình còn vật N lơ lửng trong chất lỏng . Gọi PM , FAM là trọng lượng và lực đẩy Ác-si-mét tác dụng lên vật M ; PN , FAN là trọng lượng và lực đẩy Ác-si-mét tác dụng lên vật N . Hãy chọn dấu "=" ; "<" ; ">" thích hợp cho các ô trống :
FAM FAN
FAM PM
FAN PN
PM PN
=
<
=
>
GHI NHỚ
Nhúng một vật vào chất lỏng thì
+ Vật chìm xuống khi trọng lượng P lớn hơn lực đẩy Ác-si-mét FA : P > FA
+ Vật nổi lên khi : P < FA
+ Vật lơ lửng trong chất lỏng khi : P = FA

Khi vật nổi trên mặt chất lỏng thì lực đẩy Ác-si-mét FA = d . V , trong đó V là thể tích của phần vật chìm trong chất lỏng , ( không phải là thể tích của vật ) , d là trọng lượng riêng của chất lỏng .

BÀI 12 : SỰ NỔI
I/. ĐIỀU KIỆN ĐỂ VẬT NỔI , VẬT CHÌM
II/. ĐỘ LỚN CỦA LỰC ĐẨY ÁC-SI-MÉT KHI VẬT NỔI TRÊN MẶT THOÁNG CỦA CHẤT LỎNG
III/. VẬN DỤNG
DẶN DÒ
@ Làm bài tập 12.1 - 12.7 ( sách bài tập )
@ Chuẩn bị bài mới
 
Gửi ý kiến