Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2
TSThS

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 24. Sự nóng chảy và sự đông đặc

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hoàng Văn Cường
Ngày gửi: 18h:41' 19-03-2015
Dung lượng: 2.8 MB
Số lượt tải: 139
Số lượt thích: 0 người
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG
QUÝ THẦY CÔ GIÁO VỀ DỰ GIỜ THĂM LỚP
KIỂM TRA BÀI CŨ:


Bài tập: Hãy chọn từ hay cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống của các câu sau :
a) Dụng cụ dùng để đo nhiệt độ là ……………
b) Nhiệt kế hoạt động dựa trên hiện tượng ……………
của các chất.
c) Để đo nhiệt độ của hơi nước đang sôi phải dùng
………………….
nhiệt kế
nhiệt kế thuỷ ngân
dãn nở vì nhiệt
Tượng đồng
Huyền Thiên Trấn Vũ
Làng Ngũ Xá ở Hà Nội, nổi tiếng việc đúc đồng. Năm 1677 các nghệ nhân của làng này đã đúc thành công pho tượng Huyền Thiên Trấn Vũ bằng đồng đen, là một trong những pho tượng đồng lớn nhất ở nước ta. Tượng cao 3,48m, có khối lượng 4000kg, hiện đang được đặt tại đền Quán Thánh Hà Nội.
Để đúc được tượng đồng này người ta phải làm như thế nào?
4
Tiết 28: Bài 24: SỰ NÓNG CHẢY VÀ SỰ ĐÔNG ĐẶCI.SỰ NÓNG CHẢY:
1.Phân tích kết quả thí nghiệm:
5
Giới thiệu dụng cụ thí nghiệm chính gồm có:
Ống nghiệm có chứa băng phiến
Cốc chứa nước
Đèn cồn
Nhiệt kế
Giá đỡ
800C
1000C
00C
600C
Tiến hành thí nghiệm:
Băng phiến ở thể rắn và lỏng
•Dùng đèn cồn đun băng phiến tới 600C.
•Sau đó cứ 1 phút ghi kết quả 1lần và nhận xét thể (rắn hay lỏng) của băng phiến vào bảng theo dõi.
•Ghi cho tới khi băng phiến đạt đến 860C.
860C
Tiết 28: Bài 24: SỰ NÓNG CHẢY VÀ SỰ ĐÔNG ĐẶC
7
Tiết 28: Bài 24: SỰ NÓNG CHẢY VÀ SỰ ĐÔNG ĐẶC
9
Tiết 29: Bài 24: SỰ NÓNG CHẢY VÀ SỰ ĐÔNG ĐẶCI.SỰ NÓNG CHẢY:
1.Phân tích kết quả thí nghiệm:

C1:
Khi được dun nóng thì nhiệt độ của Băng phiến thay đổi như thế nào?Đường biểu diễn từ phút 0 đến phút thứ 6 là đoạn thẳng nằm nghiêng hay nằm ngang?
10
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1112131415
Nhiệt độ (0C)
60
63
66
69
72
75
79
80
81
82
84
86
77
Thời gian
(phút)
11
Tiết 29: Bài 24: SỰ NÓNG CHẢY VÀ SỰ ĐÔNG ĐẶC

I.SỰ NÓNG CHẢY:
1.Phân tích kết quả thí nghiệm:
C1:
Tăng dần. Đoạn thẳng nằm nghiêng.
C2:
Tới nhiệt độ nào thì Băng phiến bắt đầu nóng chảy ? Lúc này Băng phiến tồn tại ở những thể nào?
12
13
Tiết 29: Bài 24: SỰ NÓNG CHẢY VÀ SỰ ĐÔNG ĐẶC

I.SỰ NÓNG CHẢY:
1.Phân tích kết quả thí nghiệm:
C1:
Tăng dần. Đoạn thẳng nằm nghiêng.
C2:
800C . Rắn và lỏng.
C3:
Trong suốt thời gian nóng chảy ,nhiệt độ của Băng phiến có thay đổi không ? Đường biểu diễn từ phút thứ 8 đến phút thứ 11 là đoạn thẳng nằm nghiêng hay nằm ngang?
20/02/2010
14
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1112131415
Nhiệt độ (0C)
60
63
66
69
72
75
79
80
81
82
84
86
77
Thời gian
(phút)
15
Tiết 29: Bài 24: SỰ NÓNG CHẢY VÀ SỰ ĐÔNG ĐẶC
I.SỰ NÓNG CHẢY:
1.Phân tích kết quả thí nghiệm:
C1:
Tăng dần. Đoạn thẳng nằm nghiêng.
C2:
800C . Rắn và lỏng.
C3:
Không. Đoạn thẳng nằm ngang.
Khi Băng phiến đã nóng chảy hết thì nhiệt độ của băng phiến thay đổi như thế nào theo thời gian ?Đường biểu diễn từ phút thứ 11 đến phút thứ 15 là đoạn thẳng nằm ngang hay nằm nghiêng ?
C4:
20/02/2010
16
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1112131415
Nhiệt độ (0C)
60
63
66
69
72
75
79
80
81
82
84
86
77
Thời gian
(phút)
17
Tiết 29: Bài 24: SỰ NÓNG CHẢY VÀ SỰ ĐÔNG ĐẶC
I.SỰ NÓNG CHẢY:
1.Phân tích kết quả thí nghiệm:
C1:
Tăng dần. Đoạn thẳng nằm nghiêng.
C2:
800C . Rắn và lỏng.
C3:
Không. Đoạn thẳng nằm ngang.
C4:
Tăng . Đoạn thẳng nằm nghiêng.
2.Rút ra kết luận:

Chọn từ thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống của các câu sau:

C5:
a) Băng phiến nóng chảy ở (1) ………. Nhiệt độ này gọi là nhiệt độ nóng chảy của băng phiến
b) Trong thời gian nóng chảy ,nhiệt độ của Băng phiến(2)…………………..
-
-
80 0C
Không thay đổi
Thay đổi
90 0C
70 0C
,
,
,
18
Tiết 29: Bài 24: SỰ NÓNG CHẢY VÀ SỰ ĐÔNG ĐẶC
I.SỰ NÓNG CHẢY:
1.Phân tích kết quả thí nghiệm:
C1:
Tăng dần. Đoạn thẳng nằm nghiêng.
C2:
800C . Rắn và lỏng.
C3:
Không. Đoạn thẳng nằm ngang.
C4:
Tăng . Đoạn thẳng nằm nghiêng.
2.Rút ra kết luận:
C5:
(1)
(2)
800C
Không thay đổi.
19
Tiết 29: Bài 24: SỰ NÓNG CHẢY VÀ SỰ ĐÔNG ĐẶC
I.SỰ NÓNG CHẢY:
1.Phân tích kết quả thí nghiệm:
C1:
Tăng dần. Đoạn thẳng nằm nghiêng.
C2:
800C . Rắn và lỏng.
C3:
Không. Đoạn thẳng nằm ngang.
C4:
Tăng . Đoạn thẳng nằm nghiêng.
2.Rút ra kết luận:
C5:
(1)
(2)
800C
Không thay đổi.
GHI NHỚ:
* Sự chuyển một chất từ thể rắn sang thể lỏng gọi là SỰ NÓNG CHẢY.
* Mỗi chất nóng chảy ở một nhiệt độ xác định . Nhiệt độ đó gọi là NHIỆT ĐỘ NÓNG CHẢY.
* Trong thời gian nóng chảy ,nhiệt độ của vật không thay đổi.
RẮN
LỎNG
SỰ NÓNG CHẢY
20
Hướng dẫn về nhà:
Học thuộc phần ghi nhớ .
Làm bài tập: 24-25.1 ; 24-25.6 SBT.
1. Bài vừa học
2. Bài sắp học:
Tiết 30: SỰ NÓNG CHẢY VÀ SỰ ĐÔNG ĐẶC ( TT)
Kẻ sẵn mẫu ô li như tiết trước .
Đọc trước phần phân tích kết quả thí nghiệm.
XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN
QUÝ THẦY CÔ GIÁO VỀ DỰ GIỜ THĂM LỚP
 
Gửi ý kiến