Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 24. Sự nóng chảy và sự đông đặc

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hồ Lưu Anh Thi
Ngày gửi: 21h:03' 26-03-2015
Dung lượng: 4.0 MB
Số lượt tải: 108
Số lượt thích: 0 người
Chào mừng các em học sinh
đến với giờ học vật lý!
Tiết 28: BÀI 24:
SỰ NÓNG CHẢY

SỰ ĐÔNG ĐẶC
Tượng đồng
Huyền Thiên Trấn Vũ
Làng Ngũ Xã ở Hà Nội, nổi tiếng về đúc đồng. Năm 1677 các nghệ nhân của làng này đã đúc thành công pho tượng Huyền Thiên Trấn Vũ bằng đồng đen, là một trong những pho tượng đồng lớn nhất ở nước ta . Tượng cao 3,48m, có khối lượng 4000kg, hiện đang được đặt tại đền Quán Thánh Hà Nội.
Cốc chứa nước
Đèn cồn
Nhiệt kế
Giá đỡ
Dụng cụ thí nghiệm:
Ống nghiệm có chứa bột băng phiến
Kết quả thí nghiệm: Bảng 24.1
Thể rắn
Thể rắn và lỏng
Thể lỏng
Hoạt động nhóm bàn 3 phút
Phiếu học tập
Câu c1: Khi được đun nóng nhiệt độ của băng phiến …………………… Đường biểu diễn từ phút thứ 0 đến phút thứ 6 là đoạn thẳng …………………………
Câu c2: Tới nhiệt độ …………….. thì băng phiến bắt đầu nóng chảy. Lúc này băng phiến tồn tại ở những thể ………………
Câu c3: Trong suốt thời gian nóng chảy nhiệt độ của băng phiến ……………thay đổi .
Đường biểu diễn từ phút thứ 8 đến phút thứ 11 là đoạn thẳng …………………….
Câu c4: Khi băng phiến đã nóng chảy hết thì nhiệt độ của băng phiến ………………… Đường biểu diễn từ phút thứ 11 đến phút thứ 15 là đoạn thẳng …………………

Hoạt động nhóm bàn 3 phút
Phiếu học tập
Câu c1: Khi được đun nóng nhiệt độ của băng phiến tăng dần .Đường biểu diễn từ phút thứ 0 đến phút thứ 6 là đoạn thẳng nằm nghiêng.
Câu c2: Tới nhiệt độ 800C thì băng phiến bắt đầu nóng chảy. Lúc này băng phiến tồn tại ở những thể rắn và lỏng
Câu c3: Trong suốt thời gian nóng chảy nhiệt độ của băng phiến không thay đổi .
Đường biểu diễn từ phút thứ 8 đến phút thứ 11 là đoạn thẳng nằm ngang.
Câu c4: Khi băng phiến đã nóng chảy hết thì nhiệt độ của băng phiến tăng dần .Đường biểu diễn từ phút thứ 11 đến phút thứ 15 là đoạn thẳng nằm nghiêng.

Chọn từ thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống trong các câu sau:
700C, 800C, 900C
-thay đổi, không thay đổi
800C
không thay đổi
Băng phiến nóng chảy ở ......... nhiệt độ này gọi là nhiệt độ nóng chảy của băng phiến.
Trong thời gian nóng chảy, nhiệt độ của băng phiến .............................
Bảng nhiệt độ nóng chảy của 1 số chất
*Sự chuyển từ thể rắn sang thể lỏng gọi là ………………...
*Phần lớn các chất nóng chảy ở một nhiệt độ xác định, nhiệt độ đó gọi là ……………………
*Trong thời gian nóng chảy nhiệt độ của vật ……………
sự nóng chảy
nhiệt độ nóng chảy
không thay đổi
Tìm cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống.
*Nhiệt độ nóng chảy của các chất khác nhau thì…………
khác nhau
Sự chuyển từ thể rắn sang thể lỏng gọi là ………………...
Phần lớn các chất nóng chảy ở một nhiệt độ xác định, nhiệt độ đó gọi là ……………………
Nhiệt độ nóng chảy của các chất khác nhau thì…………
Trong thời gian nóng chảy nhiệt độ của vật ……………

sự nóng chảy
nhiệt độ nóng chảy
không thay đổi
khác nhau
GHI NHỚ
Đồ thị dưới đây biểu diễn sự thay đổi của nhiệt độ theo thời gian khi đun nóng một chất rắn nào đó. Dùng đồ thị trả lời các câu hỏi sau:
- Quá trình nóng chảy này diễn ra bao lâu?
- Chất rắn này nóng chảy ở nhiệt độ nào?
ẢNH HƯỞNG TRÁI ĐẤT NÓNG DẦN LÊN
Tượng đồng
Huyền Thiên Trấn Vũ
Làng Ngũ Xã ở Hà Nội, nổi tiếng về đúc đồng. Năm 1677 các nghệ nhân của làng này đã đúc thành công pho tượng Huyền Thiên Trấn Vũ bằng đồng đen, là một trong những pho tượng đồng lớn nhất ở nước ta . Tượng cao 3,48m, có khối lượng 4000kg, hiện đang được đặt tại đền Quán Thánh Hà Nội.
H?c thu?c n?i dung chớnh c?a bi
Lm bi t?p trong vbt
D?c tru?c bi s? dụng d?c
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
 
Gửi ý kiến