Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2
TSThS

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 24. Sự nóng chảy và sự đông đặc

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Vũ Thị Huê
Ngày gửi: 14h:43' 01-04-2015
Dung lượng: 1.9 MB
Số lượt tải: 145
Số lượt thích: 0 ngườiBình An
TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ
VẬT LÝ 6
Làng Ngũ Xã ở Hà Nội nổi tiếng về đúc đồng.
Năm 1677 các nghệ nhân của làng này đã đúc thành công pho tượng Huyền Thiên Trấn Vũ bằng đồng đen là một trong những pho tượng đồng lớn nhất ở nước ta.
Tượng cao 3,48m có khối lượng 4000kg, hiện đang được đặt tại đền Quán Thánh Hà Nội.
Tượng đồng Huyền Thiên Trấn Vũ
Vậy việc đúc đồng có liên quan đến hiện tượng vật lý nào?
SỰ NÓNG CHẢY - SỰ ĐÔNG ĐẶC
4
Cốc chứa nước
Đèn cồn
Nhiệt kế
Giá đỡ
Dụng cụ thí nghiệm:
Ống nghiệm có chứa bột băng phiến
SỰ NÓNG CHẢY - SỰ ĐÔNG ĐẶC
Bài 24
I. Sự nóng chảy:
1. Phân tích kết quả thí nghiệm.
800C
1000C
00C
600C
Tiến hành thí nghiệm:
Băng phiến ở thể rắn và lỏng
SỰ NÓNG CHẢY - SỰ ĐÔNG ĐẶC
Bài 24
I. Sự nóng chảy:
1. Phân tích kết quả thí nghiệm.
•Dùng đèn cồn đun băng phiến tới 600C.
•Sau đó cứ 1 phút ghi kết quả 1lần và nhận xét thể (rắn hay lỏng) của băng phiến vào bảng theo dõi.
•Ghi cho tới khi băng phiến đạt đến 860C ta được bảng 24.1
860C
SỰ NÓNG CHẢY - SỰ ĐÔNG ĐẶC
Bài 24
I. Sự nóng chảy:
1. Phân tích kết quả thí nghiệm.
I. Sự nóng chảy:
Bảng 24.1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
0
60
63
66
69
72
75
77
79
80
81
82
84
Rắn
Rắn và lỏng
Lỏng
Thời gian (phút)
Nhiệt độ (0C)
1. Phân tích kết quả thí nghiệm.
61
62
64
65
67
68
70
71
73
74
76
78
83
2
1
Phút
3
4
86
Thời gian (phút)
C1: - Khi được đun nóng nhiệt độ của băng phiến thay đổi như thế nào?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
0
60
63
66
69
72
75
77
79
80
81
82
84
Rắn
Rắn và lỏng
Lỏng
Nhiệt độ (0C)
C1: - Nhiệt độ của băng phiến tăng dần.
C1: - Đường biểu diễn từ phút 0 đến phút thứ 8 là đoạn nằm nghiêng hay nằm ngang?
- Đoạn nằm nghiêng.
1. Phân tích kết quả thí nghiệm.
86
Thời gian (phút)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
0
60
63
66
69
72
75
77
79
80
81
82
84
Rắn
Rắn và lỏng
Lỏng
Nhiệt độ (0C)
C2: -Tới nhiệt độ nào thì băng phiến bắt đầu nóng chảy?
C2: -Lúc này băng phiến tồn tại ở những thể nào?
-Nhiệt độ 800C.
-Băng phiến ở thể rắn và lỏng.
1. Phân tích kết quả thí nghiệm.
80
Rắn và lỏng
86
Thời gian (phút)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
0
60
63
66
69
72
75
77
79
80
81
82
84
Rắn
Rắn và lỏng
Lỏng
Nhiệt độ (0C)
C3: -Trong suốt thời gian nóng chảy nhiệt độ của băng phiến có thay đổi không?
C3: -Đường biểu diễn từ phút thứ 8 đến phút thứ 11 là đoạn thẳng nằm nghiêng hay nằm ngang?
-Nhiệt độ không thay đổi suốt quá trình nóng chảy.
-Đoạn thẳng nằm ngang.
1. Phân tích kết quả thí nghiệm.
84
Thời gian (phút)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
0
60
63
66
69
72
75
77
79
80
81
82
84
Rắn
Rắn và lỏng
Lỏng
Nhiệt độ (0C)
C4: -Khi băng phiến đã nóng chảy hết thì nhiệt độ của băng phiến thay đổi như thế nào?
C4: -Đường biểu diễn từ phút thứ 11 đến phút thứ 15 là đoạn thẳng nằm ngang hay nằm nghiêng?
-Nhiệt độ tăng.
-Đoạn nằm nghiêng.
1. Phân tích kết quả thí nghiệm.
86
SỰ NÓNG CHẢY - SỰ ĐÔNG ĐẶC
Bài 24
I. Sự nóng chảy:
1. Phân tích kết quả thí nghiệm.
2. Kết luận.
C5 Chọn từ thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống trong các câu sau:
700C, 800C, 900C
-thay đổi, không thay đổi
800C
không thay đổi
Băng phiến nóng chảy ở .........Nhiệt độ này gọi là nhiệt độ nóng chảy của băng phiến.
Trong thời gian nóng chảy, nhiệt độ của băng phiến .............................
SỰ NÓNG CHẢY - SỰ ĐÔNG ĐẶC
Bài 24
I. Sự nóng chảy:
Bảng nhiệt độ nóng chảy của một số chất
a. Sự nóng chảy là sự chuyển từ thể………..sang thể………. Mỗi chất nóng chảy ở một ………………………….. Nhiệt độ đó được gọi là……………………………
b. Trong suốt thời gian nóng chảy, ………………….. không thay đổi. Khi vật đã nóng chảy hết nếu tiếp tục đun thì nhiệt độ của vật sẽ………… .……………………..
rắn
lỏng
nhiệt độ xác định
nhiệt độ nóng chảy
nhiệt độ của vật
tăng dần
1. Phân tích kết quả thí nghiệm.
2. Kết luận.
2
1
Phút
SỰ NÓNG CHẢY - SỰ ĐÔNG ĐẶC
Bài 24
I. Sự nóng chảy:
1. Phân tích kết quả thí nghiệm.
2. Kết luận.
II. Vận dụng:
1
3
2
4
5
ĐỘI A
ĐỘI B
Ngôi sao may mắn
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
- Học thuộc phần ghi nhớ.
- Dựa vào bảng 24.1 tập vẽ lại đồ thị biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ theo thời gian khi đun nóng băng phiến.
- Làm bài tập 24.1 đến 24.5 SBT.
- Xem “ phần II Sự đông đặc ”.
TRÂN TRỌNG KÍNH CHÀO!
10
Điểm
Trong các hiện tượng dưới đây, hiện tượng nào không liên quan đến sự nóng chảy?
A. Đốt một ngọn đèn dầu.
B. Để một cục nước đá ra ngoài nắng.
D. Đốt một ngọn nến.
C. Đúc một bức tượng.
Đồ thị dưới đây biểu diễn sự thay đổi của nhiệt độ theo thời gian khi đun nóng một chất rắn nào đó. Dùng đồ thị trả lời các câu hỏi sau:
• Chất rắn nóng chảy ở nhiệt độ 800C.
- Quá trình nóng chảy diễn ra bao lâu?
• Quá trình nóng chảy diễn ra:
10 – 4 = 6 (phút)
- Chất rắn nóng chảy ở nhiệt độ nào?
10
Điểm
10
Điểm
Theo bảng 24.1 SGK thì sự nóng chảy của băng phiến diễn ra trong khoảng thời gian:
A. Từ phút thứ 0 đến phút thứ 15.
B. Từ phút thứ 8 đến phút thứ 11.
C. Từ phút thứ 12 đến phút thứ 15.
D. Từ phút thứ 7 đến phút thứ 12.
10
Điểm
a. Để đưa chất rắn từ 400C đến nhiệt độ nóng chảy cần thời gian bao lâu?
b. Từ phút thứ 4 đến phút thứ 10 đồ thị có gì đặc biệt? Đoạn ấy cho ta biết gì?
Đồ thị dưới đây biểu diễn sự thay đổi của nhiệt độ theo thời gian khi đun nóng một chất rắn nào đó. Dùng đồ thị trả lời các câu hỏi sau:
- Đồ thị có dạng nằm ngang. Đoạn thẳng nằm ngang cho biết: trong suốt thời gian nóng chảy, nhiệt độ của vật không thay đổi và bằng nhiệt độ nóng chảy.
- Từ 400C đến nhiệt độ nóng chảy cần thời gian: 4 – 1 = 3 (phút).
BẠN ĐÃ NHẬN ĐƯỢC MỘT PHẦN THƯỞNG LÀ MỘT TRÀNG PHÁO TAY CỦA LỚP.
Ngôi sao may mắn
 
Gửi ý kiến