Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2
TSThS

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 24. Sự nóng chảy và sự đông đặc

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: nguyễn thị thủy
Ngày gửi: 11h:56' 17-03-2016
Dung lượng: 3.1 MB
Số lượt tải: 224
Số lượt thích: 0 người
Chào mừng quý thầy cô
đến dự giờ tiết vật lí lớp 6B
KIỂM TRA BÀI CŨ:


Bài tập: Hãy chọn từ hay cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống của các câu sau :
a)Dụng cụ dùng để đo nhiệt độ là ……………
b)Nhiệt kế hoạt động dựa trên hiện tượng ……………
của các chất .
c) Có nhiều loại nhiệt kế khác nhau như là:
………………….
nhiệt kế
Nhiệt kế rượu, nhiệt kế thuỷ ngân, nhiệt kế y tế …
dãn nở vì nhiệt
* Làng Ngũ Xã ở Hà Nội nổi tiếng về đúc đồng.
* Năm 1677 các nghệ nhân của làng này đã đúc thành công pho tượng Huyền Thiên Trấn Vũ bằng đồng đen, là một trong những pho tượng đồng lớn nhất ở nước ta.
* Tượng cao 3,48 m, có khối lượng 4000 kg, hiện đang được đặt tại đền Quán Thánh ,Hà Nội.
Việc đúc đồng liên quan đến hiện tượng vật lí mà các em sẽ học trong bài hôm nay như thế nào?
Tượng đồng Huyền Thiên Trấn Vũ
Tiết 28
Bài 24 :
SỰ NÓNG CHẢY VÀ SỰ ĐÔNG ĐẶC
SỰ NÓNG CHẢY

SỰ ĐÔNG ĐẶC
I. Sự nóng chảy
1. Phân tích kết quả thí nghiệm
Trong cỏc phũng thớ nghi?m, ngu?i ta nghiờn c?u s? núng ch?y b?ng thớ nghi?m tuong t? nhu thớ nghi?m v? ? H 24.1
H.24.1
Giá đỡ
Nhiệt kế
Cốc nước
Băng phiến tán nhỏ
Đèn cồn
ống nghiệm
?
Bài 24: SỰ NÓNG CHẢY VÀ SỰ ĐÔNG ĐẶC
800C
1000C
00C
600C
Băng phiến ở thể rắn và lỏng
SỰ NÓNG CHẢY - SỰ ĐÔNG ĐẶC
Bài 24
860C
* Dùng đèn cồn đun nước và theo dõi nhiệt độ của băng phiến:
-Khi nhiệt độ băng phiến lên tới 600C thì cứ sau 1 phút lại ghi nhiệt độ và nhận xét về thể (rắn hay lỏng) của băng phiến vào bảng theo dõi.
-Ghi cho tới nhiệt độ của băng phiến đạt đến 860C ta được bảng 24.1.
Bảng 24.1
* Dựa vào bảng 24.1 thảo luận nhóm 8’ vẽ đường biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ của băng phiến theo thời gian khi nóng chảy.
- Trục nằm ngang: Là trục thời gian
+ Mỗi cạnh của ô vuông nằm trên trục này biểu thị 1 phút.
+ Gốc của trục thời gian ghi: 0 phút .
- Trục thẳng đứng: Là trục nhiệt độ
+ Mỗi cạnh của ô vuông nằm trên trục này biểu thị 10C.
+ Gốc của trục nhiệt độ ghi 600C.
Thời gian( phút )
Nhiệt độ ( 0C )
?
- Nối các điểm xác định nhiệt độ tương ứng với thời gian đun, ta được đường biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ của băng phiến theo thời gian trong quá trình nóng chảy.
Bảng 24.1
8’
117
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
166
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
Thời gian(phút)
Nhiệt độ (0C)
4 5 6 7 8 9 10 11 121314 15
63
60
0
66
1 2 3
69
72
75
77
79
86
80
82
84
I. Sự nóng chảy
1. Phân tích kết quả thí nghiệm
Can c? vo du?ng bi?u di?n v?a v? du?c, th?o lu?n d? tr? l?i cỏc cõu h?i C1, C2, C3 v C4.
Bài 24: SỰ NÓNG CHẢY VÀ SỰ ĐÔNG ĐẶC
1. Phân tích kết quả thí nghiệm
I. Sự nóng chảy
Khi được đun nóng thì nhiệt độ băng phiến thay đổi như thế nào?
Nhiệt độ băng phiến tăng dần.
Đường biểu diễn từ phút thứ 0 đến phút thứ 6 là đoạn thẳng nằm nghiêng hay nằm ngang?
Đường biểu diễn nằm nghiêng.
Khi đó băng phiến tồn tại ở thể gì?
Thể rắn
Bài 24: SỰ NÓNG CHẢY VÀ SỰ ĐÔNG ĐẶC
Thể rắn
C1:
1. Phân tích kết quả thí nghiệm
Tới nhiệt độ nào thì băng phiến bắt đầu nóng chảy?
Nhiệt độ 80oC.
Lúc này băng phiến tồn tại ở những thể nào?
Thể rắn và thể lỏng.
Rắn và lỏng
80
I. Sự nóng chảy
Bài 24: SỰ NÓNG CHẢY VÀ SỰ ĐÔNG ĐẶC
C2:
Trong suốt thời gian nóng chảy, nhiệt độ của băng phiến có thay đổi không?
Nhiệt độ không thay đổi trong suốt thời gian nóng chảy
Đường biểu diễn từ phút thứ 8 đến phút thứ 11 là đoạn thẳng nằm nghiêng hay nằm ngang?
Đường biểu diễn nằm ngang
Rắn và lỏng
80
I. Sự nóng chảy
Bài 24: SỰ NÓNG CHẢY VÀ SỰ ĐÔNG ĐẶC
1. Phân tích kết quả thí nghiệm
C3:
Khi băng phiến đã nóng chảy hết thì nhiệt độ của băng phiến thay đổi như thế nào theo thời gian?
Nhiệt độ tăng.
Đường biểu diễn từ phút thứ 11 đến phút thứ 15 là đoạn thẳng nằm ngang hay nằm nghiêng?
Đường biểu diễn nằm nghiêng.
80
Khi đó băng phiến tồn tại ở thể gì?
Thể lỏng
I. Sự nóng chảy
Bài 24: SỰ NÓNG CHẢY VÀ SỰ ĐÔNG ĐẶC
1. Phân tích kết quả thí nghiệm
Thể lỏng
C4:
I. Sự nóng chảy
1. Phân tích kết quả thí nghiệm.
2. Rút ra kết luận:
C5: ch?n cỏc t? thớch h?p trong khung d? di?n vo ch? tr?ng c?a cỏc cõu sau:
?
a) Băng phiến nóng chảy ở .............. Nhiệt độ này gọi là nhiệt độ nóng chảy của băng phiến.
b)Trong thời gian nóng chảy,nhiệt độ của băng phiến ................................
700C , 800C , 900C
Thay đổi , không thay đổi
800C
Không thay đổi
Bài 24: SỰ NÓNG CHẢY VÀ SỰ ĐÔNG ĐẶC
Vận dụng
Câu 1: Hiện tượng nào sau đây không liên quan đến sự nóng chảy ?
A. Bỏ một cục nước đá vào một cốc nước
B. Đốt một ngọn nến
C. Đốt một ngọn đèn dầu
D. Đúc một cái chuông đồng
Một khối chất rắn biến thành chất lỏng
Câu 2:Hiện tượng nóng chảy là hiện tượng nào sau đây?
Một khối chất lỏng biến thành chất rắn
Một khối chất khí biến thành chất lỏng
Một khối chất khí biến thành chất rắn
Hệ thống kiến thức
* S? chuy?n t? th? r?n sang th? l?ng g?i l s? núng ch?y.
* Ph?n l?n cỏc ch?t núng ch?y ? m?t nhi?t d? xỏc d?nh. Nhi?t d? dú g?i l nhi?t d? núng ch?y.
“?”Trong thời gian nóng chảy nhiệt độ của vật thay đổi như thế nào?
* Trong th?i gian núng ch?y nhi?t d? c?a v?t khụng thay d?i.
Ghi nhớ
Sự nóng chảy của băng phiến
Băng phiến ở thể lỏng
Băng phiến ở thể rắn
“?”Vậy em hiểu thế nào là sự nóng chảy?
?
?
?
* chú ý
* Hiện tượng nóng chảy trong bài học này chỉ đúng với các chất rắn kết tinh như các kim loại, bang phiến, muối , kim cương, .... Không đúng với các chất rắn như thuỷ tinh, nhựa đường, ....
* Khi đun nóng chất kết tinh, các hạt trong mạng tinh thể dao động mạnh lên làm cho lực liên kết gi?a các hạt yếu đi. Tới nhiệt độ nóng chảy, các lực liên kết yếu tới mức cấu tạo tinh thể bị phá vỡ và vật chất chuyển từ trạng thái rắn sang lỏng.
Bảng nhiệt độ nóng chảy của một số chất
Em hãy cho biết,nhiệt độ nóng chảy của các chất khác nhau là như thế nào?
A. Khác nhau
B. Giống nhau
Nhiệt độ nóng chảy của các chất khác nhau là khác nhau.
Hướng dẫn về nhà:
* Học thuộc phần ghi nhớ đã ghi.
* Làm bài tập: 24-25.1 ; 24-25.4 / SBT tr29;30.
* Nghiên cứu ở nhà bài 25.
?
 
Gửi ý kiến