Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 24. Sự nóng chảy và sự đông đặc

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: trần thị kim hoàng
Ngày gửi: 11h:44' 23-03-2019
Dung lượng: 1.1 MB
Số lượt tải: 131
Số lượt thích: 0 người
bài giảng vật lý 6
Làng Ngũ Xã ở Hà Nội, nổi tiếng về đúc đồng.
Năm 1677 các nghệ nhân của làng này đã đúc thành công pho tượng Huyền Thiên Trấn Vũ bằng đồng đen, là một trong những pho tượng lớn nhất ở nước ta.
Tượng cao 3,48m, có khối lượng 4000kg, hiện đang đặt tại đền Quán Thánh, Hà Nội
Việc đúc đồng có liên quan đến hiện tượng vật lí gì, hiện tượng đó diễn ra như thế nào ?
Tượng đồng
Huyền Thiên Trấn Vũ
BÀI 24: SỰ NÓNG CHẢY VÀ SỰ ĐÔNG ĐẶC

Cốc chứa nước
Đèn cồn
Nhiệt kế
Giá đỡ
Dụng cụ thí nghiệm:
Ống nghiệm có chứa bột băng phiến
SỰ NÓNG CHẢY - SỰ ĐÔNG ĐẶC
Bài 24
I. Sự nóng chảy:
1. Phân tích kết quả thí nghiệm.
BÀI 24. SỰ NÓNG CHẢY VÀ SỰ ĐÔNG ĐẶC
I- SỰ NÓNG CHẢY
1. Phân tích kết quả thí nghiệm
Hình 24.1 SGK
Bảng 24.1
Vẽ đường biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ của băng phiến theo thời gian khi nóng chảy.
Bước 1: vẽ trục nằm ngang là trục thời gian.
- Mỗi cạnh của ô vuông nằm trên trục này biểu thị 1 phút.
- Gốc của trục thời gian ghi phút 0.
Bước 2: vẽ trục thẳng đứng là trục nhiệt độ.
- Gốc của trục nhiệt độ ghi 60oC.
- Mỗi cạnh của ô vuông nằm trên trục này biểu thị 10C.
Bước 3: Nối các điểm xác định nhiệt độ ứng với thời gian đun.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
0
60
63
66
69
72
75
77
79
80
81
82
84
Rắn
Rắn và lỏng
Lỏng
Thời gian (phút)
Nhiệt độ (0C)
1. Phân tích kết quả thí nghiệm.
61
62
64
65
67
68
70
71
73
74
76
78
83
Thời gian (phút)
- Khi được đun nóng nhiệt độ của băng phiến thay đổi như thế nào?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
0
60
63
66
69
72
75
77
79
80
81
82
84
Rắn
Rắn và lỏng
Lỏng
Nhiệt độ (0C)
- Nhiệt độ của băng phiến tăng dần.
- Đường biểu diễn từ phút 0 đến phút thứ 8 là đoạn nằm nghiêng hay nằm ngang?
- Đoạn nằm nghiêng.
1. Phân tích kết quả thí nghiệm.
Thời gian (phút)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
0
60
63
66
69
72
75
77
79
80
81
82
84
Rắn
Rắn và lỏng
Lỏng
Nhiệt độ (0C)
-Tới nhiệt độ nào thì băng phiến bắt đầu nóng chảy?
-Lúc này băng phiến tồn tại ở những thể nào?
-Nhiệt độ 800C.
-Băng phiến ở thể rắn và lỏng.
1. Phân tích kết quả thí nghiệm.
80
Rắn và lỏng
Thời gian (phút)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
0
60
63
66
69
72
75
77
79
80
81
82
84
Rắn
Rắn và lỏng
Lỏng
Nhiệt độ (0C)
-Trong suốt thời gian nóng chảy nhiệt độ của băng phiến có thay đổi không?
-Đường biểu diễn từ phút thứ 8 đến phút thứ 11 là đoạn thẳng nằm nghiêng hay nằm ngang?
-Nhiệt độ không thay đổi suốt quá trình nóng chảy.
-Đoạn thẳng nằm ngang.
1. Phân tích kết quả thí nghiệm.
Thời gian (phút)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
0
60
63
66
69
72
75
77
79
80
81
82
84
Rắn
Rắn và lỏng
Lỏng
Nhiệt độ (0C)
-Khi băng phiến đã nóng chảy hết thì nhiệt độ của băng phiến thay đổi như thế nào?
-Đường biểu diễn từ phút thứ 11 đến phút thứ 15 là đoạn thẳng nằm ngang hay nằm nghiêng?
-Nhiệt độ tăng.
-Đoạn nằm nghiêng.
1. Phân tích kết quả thí nghiệm.
SỰ NÓNG CHẢY - SỰ ĐÔNG ĐẶC
Bài 24
I. Sự nóng chảy:
1. Phân tích kết quả thí nghiệm.
Chọn từ thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống trong các câu sau:
700C, 800C, 900C
-thay đổi, không thay đổi
800C
không thay đổi
1) Băng phiến nóng chảy ở ...........Nhiệt độ này gọi là nhiệt độ nóng chảy của băng phiến.
2) Trong thời gian nóng chảy, nhiệt độ của băng phiến .............................
SỰ NÓNG CHẢY - SỰ ĐÔNG ĐẶC
Bài 24
I. Sự nóng chảy:
Bảng nhiệt độ nóng chảy của một số chất
1. Phân tích kết quả thí nghiệm.
SỰ NÓNG CHẢY - SỰ ĐÔNG ĐẶC
Bài 24
I. Sự nóng chảy:
 Sự nóng chảy là sự chuyển từ thể………..sang thể………. Mỗi chất nóng chảy ở một …………………………..nhiệt độ này được gọi là……………………………
 Trong thời gian nóng chảy, ……………………. không thay đổi.
rắn
lỏng
nhiệt độ xác định
nhiệt độ nóng chảy
nhiệt độ của vật
1. Phân tích kết quả thí nghiệm.
2. Kết luận.
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
- Học thuộc phần ghi nhớ.
- Dựa vào bảng 24.1 tập vẽ lại đường biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ theo thời gian khi đun nóng băng phiến.
- Xem “phần II. Sự đông đặc”.
CHÚC SỨC KHỎE QUÍ THẦY CÔ
CÂU HỎI THẢO LUẬN
Câu 1: Khi được đun nóng nhiệt độ của băng phiến thay đổi như thế nào? Đường biểu diễn từ phút 0 đến phút thứ 8 là đoạn nằm nghiêng hay nằm ngang?
Nhiệt độ của băng phiến tăng dần.
Đường biểu diễn là đoạn nằm nghiêng.
Câu 2: Tới nhiệt độ nào thì băng phiến bắt đầu nóng chảy? Lúc này băng phiến tồn tại ở những thể nào?
Tới 80oC thì băng phiến bắt đầu nóng chảy.
Băng phiến ở thể rắn và lỏng.
Câu 3: Trong suốt thời gian nóng chảy nhiệt độ của băng phiến có thay đổi không? Đường biểu diễn từ phút thứ 8 đến phút thứ 11 là đoạn thẳng nằm nghiêng hay nằm ngang?
Suốt thời gian nóng chảy nhiệt độ không thay đổi.
Đường biểu diễn là đoạn thẳng nằm ngang.
CÂU HỎI THẢO LUẬN
Câu 4: Khi băng phiến đã nóng chảy hết thì nhiệt độ của băng phiến thay đổi như thế nào? Đường biểu diễn từ phút thứ 11 đến phút thứ 15 là đoạn nằm ngang hay nằm nghiêng?
Khi nóng chảy hết nhiệt độ của băng phiến tăng.
Đường biểu diễn là đoạn nằm nghiêng.
Dùng đèn cồn đun nước và theo dõi nhiệt độ của băng phiến:
Khi nhiệt độ băng phiến lên tới 60oC, thì cứ sau 1 phút ghi lại nhiệt độ và nhận xét về thể (rắn hay lỏng) của băng phiến vào bảng theo dõi.
Ghi cho tới nhiệt độ của băng phiến là 86oC ta được bảng 24.1
I- SỰ NÓNG CHẢY
1. Phân tích kết quả thí nghiệm
 
Gửi ý kiến