Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2
TSThS

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 25. Sự nóng chảy và sự đông đặc (tiếp theo)

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Thị Lư
Ngày gửi: 16h:17' 03-04-2016
Dung lượng: 3.7 MB
Số lượt tải: 230
Số lượt thích: 0 người

V

T
L
Ý
6
TRƯỜNG THCS TÔ HIỆU
GV: Trần Thị Lư
Các em hãy cố gắng học thật tốt
3

Câu 1: Nêu kết luận về sự nóng chảy của băng phiến?

800C
1000C
00C
600C
Vậy, Em dự đoán xem điều gì sẽ xảy ra đối với băng phiến khi thôi không đun nóng và để băng phiến nguội dần?
Hình 25.1. Nhiệt độ và thể của băng phiến trong quá trình để nguội
Hình 25.1 Nhiệt độ và thể của băng phiến trong quá trình để nguội.
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Nhiệt độ 0C
Thời gian (phút)
Vẽ đường biểu diễn:
C1:- Tới nhiệt độ nào thì băng phiến bắt đầu đông đặc?
 Băng phiến đông đặc ở 800C.
800C
C2:Trong các khoảng thời gian sau, dạng của đường biểu diễn có đặc điểm gì?
+Từ phút 0 đến phút thứ 4:
+Từ phút thứ 4 đến phút thứ 7:
+Từ phút thứ 7 đến phút thứ 15 ?
 Đường biểu diễn từ phút 0 đến phút thứ 4 là đoạn thẳng nằm nghiêng (AB).
 Đường biểu diễn từ phút thứ 4 đến phút thứ 7 là đoạn thẳng nằm ngang (BC).
 Đường biểu diễn từ phút thứ 7 đến phút thứ 15 là đoạn thẳng nằm nghiêng (CD).
C3: Trong các khoảng thời gian sau, nhiệt độ của băng phiến thay đổi như thế nào?
Từ phút 0 đến phút thứ 4:
Nhiệt độ giảm.
Từ phút thứ 4 đến phút thứ 7:
Nhiệt độ không thay đổi.
Từ phút thứ 7 đến phút thứ 15:
Nhiệt độ giảm.
a) Băng phiến đông đặc ở (1)............Nhiệt độ này gọi là nhiệt độ đông đặc của băng phiến. Nhiệt độ đông đặc (2)........... Nhiệt độ nóng chảy.
b) Trong thời gian đông đặc, nhiệt độ của băng phiến (3).............................
C4: Chọn từ thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống của các câu sau:
700C, 800C, 900C
bằng, lớn hơn, nhỏ hơn
-thay đổi, không thay đổi
800C
không thay đổi
bằng
*) Kết luận
Bảng 25.2 Nhiệt độ nóng chảy của một số chất
Bài tập vận dụng

C5: Hình 25.1 vẽ đường biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ theo thời gian khi nóng chảy của chất nào?
- Hãy mô tả sự thay đổi nhiệt độ và thể của chất đó khi nóng chảy?
Nhiệt độ 0C
Thời gian ( phút )
Hình 25.1
 Đúc đồng gồm hai quá trình:
- Đồng nóng chảy: từ thể rắn sang lỏng, khi nung trong lò đúc.
- Đồng lỏng đông đặc: từ thể lỏng sang thể rắn, khi nguội trong khuôn đúc.
C6: -Trong việc đúc tượng đồng, có những quá trình chuyển thể nào của đồng?
C7: Tại sao người ta dùng nhiệt độ của nước đá đang tan để làm một mốc đo nhiệt độ?
Trả lời:
? Vì nhi?t d? ny l xc d?nh v khơng d?i trong qu trình nu?c d dang tan.
BÀI TẬP 1: Trong các hiện tượng dưới đây, hiện tượng nào có liên quan đến sự đông đặc?
A. Bỏ cục nước đá vào ly nước.
B. Hạ nhiệt độ băng phiến đến 700C.
C. Tăng nhiệt độ băng phiến lên 830C.
D. Đốt nóng một ngọn nến.
a. Sự đông đặc là sự chuyển từ thể……sang thể………Mỗi chất đông đặc ở một ………………nhiệt độ đó được gọi là…………………………
b. Trong khi đang đông đặc, …………………không thay đổi.
Khi vật đã đông đặc hết thì nhiệt độ của vật sẽ……………
rắn
lỏng
nhiệt độ xác định
nhiệt độ đông đặc
nhiệt độ của vật
giảm dần
BÀI TẬP 2: Chọn từ thích hợp để điền vào chỗ trống trong các câu sau:
HƯỚNG DẪN HỌC SINH HỌC Ở NHÀ
 Học thuộc phần ghi nhớ.
 Dựa vào bảng 25.1 tập vẽ lại đồ thị biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ theo thời gian khi băng phiến đông đặc.
Xem " S? bay hoi v ngung t? ".
 Làm bài tập 24-25.6 đến 24-25.8 SBT.
Kết thúc bài
No_avatar

Lưỡng lự

 

 
Gửi ý kiến