Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 25. Sự nóng chảy và sự đông đặc (tiếp theo)

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Cao Quang Minh
Ngày gửi: 19h:49' 02-04-2019
Dung lượng: 3.4 MB
Số lượt tải: 69
Số lượt thích: 0 người
Trường THCS Trần Phú
KIỂM TRA BÀI CŨ
Câu 1:Sự nóng chảy là gì ?
Câu2 .Trong các hiện tượng sau, hiện tượng nào không liên quan đến sự nóng chảy ?
a. Một ngọn nến đang cháy
c. Một cục nước đá đang để ở ngoài nắng
b. Một ngọn đèn dầu đang cháy
d. Một que kem đang tan
Trả lời :
Câu1 : Sự nóng chảy là sự chuyển từ thể rắn sang thể lỏng
Câu 2 : Một ngọn đèn dầu đang cháy
I. Sự nóng chảy
II. Sự đông đặc
1. Dự đoán
Đọc nội dung (SGK).
Viết dự đoán của mình vào vở
Tiết 31 Bài 25 SỰ NÓNG CHẢY VÀ SỰ ĐÔNG ĐẶC
(Tiếp theo)
Em hy
I. Sự nóng chảy
II. Sự đông đặc
1. Dự đoán
Tiết 31 Bài 25 SỰ NÓNG CHẢY VÀ SỰ ĐÔNG ĐẶC
(Tiếp theo)
2. Phân tích kết quả thí nghiệm
Dựa vào bảng 25.1 vẽ đường biểu diễn
Quá trình đông đặc của băng phiến
Nhiệt độ và thể của băng phiến trong quá trình để nguội
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Nhiệt độ 0C
Thời gian (phút)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Nhiệt độ 0C
Thời gian (phút)
C1 : Tới nhiệt độ nào thì băng phiến bắt đầu đông đặc ?
Băng phiến đông đặc ở 800C
Bảng 25.2: Nhiệt độ nóng chảy của một số chất
Dựa vào bảng 25.2 em hãy cho biết nhiệt độ đông đặc của Vàng, Nước là bao nhiêu ?
Nhiệt độ đông đặc của Vàng là : 1064 0C
Nhiệt độ đông đặc của Nước là : 0 0C
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Nhiệt độ 0C
Thời gian (phút)
C2.Trong các khoảng thời gian sau ,nhiệt độ của băng phiến thay đổi như thế nào và dạng của đường biểu diễn có đặc điểm gì ?
+ Từ phút 0 đến phút thứ 4
+ Từ phút thứ 4 đến phút thứ 7
+ Từ phút thứ 7 đến phút thứ 15
Nhiệt độ giảm, đoạn thẳng nằm nghiêng ( AB )
Nhiệt độ không thay đổi, đoạn thẳng nằm ngang (BC )
Nhiệt độ giảm, đoạn thẳng nằm nghiêng ( CD )
I. Söï noùng chaûy
II. Söï ñoâng ñaëc
1. Dự đoán
2. Phân tích kết quả thí ng hiệm
C1 : Băng phiến bắt đầu đông đặc ở 800C
C2 : Từ phút 0 đến phút thứ 4 : Nhiệt độ tăng, đoạn thẳng nằm nghiêng ( AB)
Từ phút 4 đến phút thứ 7 : Nhiệt độ không thay đổi, đoạn thẳng nằm ngang (BC)
Từ phút 7 đến phút thứ 15 : Nhiệt độ tăng, đoạn thẳng nằm nghiêng ( CD )
3. Rút ra kết luận :
C3: a) Băng phiến đông đặc ở (1)……………..Nhiệt độ này gọi là nhiệt độ đông đặc của băng phiến.Nhiệt độ đông đặc (2)……………..nhiệt độ nóng chảy
không thay đổi
Tiết 31 Bài 25 SỰ NÓNG CHẢY VÀ SỰ ĐÔNG ĐẶC
(Tiếp theo)
b) Trong thời gian đông đặc, nhiệt độ của băng phiến (3)……………………
80OC
bằng
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Nhiệt độ 0C
Thời gian (phút)
1. Qúa trình nóng chảy và quá trình đông đặc là hai quá trình như thế nào ?
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Nhiệt độ 0C
Thời gian (phút)
1. Qúa trình nóng chảy và quá trình đông đặc là hai quá trình ngược nhau.
2. Nếu ta vẽ đường biểu diễn của cả hai quá trình trên cùng một trục tọa độ, ta thấy chúng đối xứng nhau
C4: Hình sau vẽ đường biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ theo thời gian khi nóng chảy của chất nào ?
Hãy mô tả sự thay đổi nhiệt độ và thể của chất đó khi nóng chảy
Nhiệt độ và thể của nước
-Sau phút thứ nhất nhiệt độ tăng dần nước ở thể rắn (nước đá)
-Từ phút thứ 1-4 nhiệt độ không thay đổi –nước ở thể rắn và lỏng
-Từ phút 4-7 nhiệt độ tăng dần nước ở thể lỏng
Nhiệt độ (0C)
Nhiệt độ nóng chảy của chất đó là 00C nên chất đó là nước
Trả lời:
0 1 2 3 4 5 6 7
-4
Thời gian
(phút)
Tiết 31 Bài 25 SỰ NÓNG CHẢY VÀ SỰ ĐÔNG ĐẶC
(Tiếp theo)
III. Vận dụng:
Tiết 31 Bài 25 SỰ NÓNG CHẢY VÀ SỰ ĐÔNG ĐẶC
(Tiếp theo)
C5: Trong việc đúc tượng đồng, có những quá trình chuyển thể nào của đồng ?
Trả lời:
Trong việc đúc tượng đồng,có những quá trình chuyển thể của đồng là:
Rắn rắn và lỏng lỏng lỏng và rắn rắn
Từ rắn lỏng :
là quá trình nóng chảy của đồng
Từ lỏng rắn :
là quá trình đông đặc của đồng
III Vận dụng :
Tiết 31 Bài 25 SỰ NÓNG CHẢY VÀ SỰ ĐÔNG ĐẶC
(Tiếp theo)
III Vận dụng :
C6 : Tại sao người ta dùng nhiêt độ của nước đá đang tan để làm một mốc đo nhiệt độ?
Trả lời :
Nước đã đông đặc ( hay nóng chảy ở 00C ) và không thể thay đổi nhiệt độ trong suốt quá trình tan. Nên người ta đã chọn nhiệt độ nóng chảy của nước làm mốc để chia nhiệt độ ( Vạch 00C )
HDTH
Ghi nh? (sgk)
1
7
2
3
4
5
6
1
7
2
3
4
5
6
Câu hỏi
Trả lời
1. Quá trình nóng chảy và quá trình đông đặc là 2 quá trình ngược nhau đúng hay sai?
AI NHANH TAY
Đ Ú N G
2. Trong điều kiện nhiệt độ trong phòng, chất nào sau đây ở thể rắn: rượu, thủy ngân, nhôm
N H Ô M
4. Trong quá trình đông đặc hay nóng chảy nhiệt độ có thay đổi không?
K H Ô N G
3. Sự chuyển từ thể rắn sang thể lỏng gọi là gì?
N Ó N G C H Ả Y
T Ă N G
O0 C
5.Từ dùng để chỉ mức độ nóng lạnh?
6.Khi nước đông lại thành nước đá thì thể tích tăng hay giảm?
7.Nhiệt độ nóng chảy hay đông đặc của nước là bao nhiêu?
N H I Ệ T Đ Ộ
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC
I. Trả lời các câu hỏi sau:
1. Sự đông đặc là gì ? Nêu những đặc điểm cơ bản của sự đông đặc ?
2. Mô tả được sự thay đổi nhiệt độ và thể của các chất
3. Làm bài tập 24 - 25.2 _ 24-25.6/ 29-30 (SBT)
II. Bài mới : SỰ BAY HƠI VÀ SỰ NGƯNG TỤ
1 Sự bay hơi là gì?
2. Tốc độ bay hơi phụ thuộc và những yếu tố nào ?
3. Tại sao khi trồng chuối, trồng mía nguời ta phải phạt bớt lá?
Bảng 25.1.
60
63
66
69
72
75
79
80
81
82
84
86
77
Thời gian
(phút)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1112131415
 
Gửi ý kiến