Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Quảng cáo

Nhấn ESC để đóng

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Quảng cáo

Tìm kiếm Bài giảng

Bài 25. Sự oxi hoá - Phản ứng hoá hợp - Ứng dụng của oxi

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: nguyễn thơ
Ngày gửi: 16h:33' 12-01-2023
Dung lượng: 1.4 MB
Số lượt tải: 436
Số lượt thích: 1 người (Hoàng Châu, Mac Thi Dung)
BÀI GIẢNG HÓA HỌC 8
BÀI 25: SỰ OXIT HÓA-PHẢN ỨNG HÓA
HỢP-ỨNG DỤNG CỦA OXI

GV:NGUYỄN THƠ

KIỂM TRA BÀI CŨ
1) Hoàn thành các phản ứng sau và gọi tên các sản phẩm:
to

a) 3 Fe + 2O2   Fe3O4 (Oxit sắt từ)
to
b) 4 P + 5O2   2 P2O5
(Điphotpho pentaoxit)
to
c) S + O2   SO2
(Lưu huỳnh đioxit)
(hay: khí sunfurơ)
to
d) CH4 + 2O2   CO2 + 2H2O
(Cacbon đioxit) (Nước)
2) Dùng từ hoặc cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống:
(1)hoạt động , đặc biệt
Khí oxi là một đơn chất phi kim rất
ở nhiệt độ cao, nó dễ dàng tham gia phản ứng hóa học với
nhiều phi(2)kim, nhiều kim(3)loại và hợp
(4)chất. Trong các
hợp chất hóa học, nguyên tố oxi có hóa trị (5)
II .

Tiết 39, Bài 25:
SỰ OXI HÓA – PHẢN ỨNG HÓA HỢP
- ỨNG DỤNG CỦA OXI
I. Sự oxi hóa:
to

a) 3Fe + 2 O2   Fe3O4
to
b) 4P + 5 O2   2P2O5
c) S +

O2

to

 

SO2

to

d) CH4 + 2 O2   CO2 + 2H2O
Các phản ứng hóa học trên có đặc điểm gì chung?
Vậy theo em hiểu sự oxi hoá là gì?

Tiết 39, Bài 25:
SỰ OXI HÓA – PHẢN ỨNG HÓA HỢP
- ỨNG DỤNG CỦA OXI
I. Sự oxi hóa:Sự tác dụng của oxi với một chất là sự oxi hóa.

II. Phản ứng hóa hợp:

Tiết 39, Bài 25:
SỰ OXI HÓA – PHẢN ỨNG HÓA HỢP - ỨNG DỤNG CỦA OXI

I. Sự oxi hóa:

II. Phản ứng hóa hợp:

Thảo luận nhóm (2')
Cho biết số chất phản ứng và số chất sản phẩm trong các
phản ứng hóa học sau:
Phản ứng hóa học
Số chất
Số chất
phản ứng sản phẩm
to
(1) 4 P + 5 O2   2 P2O5
2
1
to

(2) 2 Fe + 3 Cl2   2 FeCl3
(3) CaO + H2O
(4)

4




Ca(OH)2

+ 2 +O
22
Fe(OH)

 Fe(OH)

H2O

2

1

2

1

3

1

Tiết 39, Bài 25:
SỰ OXI HÓA – PHẢN ỨNG HÓA HỢP - ỨNG DỤNG CỦA OXI

I. Sự oxi hóa:
Sự tác dụng của oxi với một chất là sự oxi hóa.

II. Phản ứng hóa hợp:

Phản ứng hóa hợp là phản ứng hóa học trong đó chỉ có một
chất mới được tạo thành từ hai hay nhiều chất ban đầu

Ví dụ:

to

2Fe + 3Cl2   2FeCl3
4Fe(OH)2 + O2 + 2H2O   4Fe(OH)3

Tiết 39, Bài 25:
SỰ OXI HÓA – PHẢN ỨNG HÓA HỢP - ỨNG DỤNG CỦA OXI

I. Sự oxi hóa:

II. Phản ứng hóa hợp:

Thảo luận nhóm (5')
Cho các phản ứng hóa học sau:
o
t
d) Al + Cl2 ---->

t >ZnO
AlCl3
a) Zn + O2 ---o
t
b) KClO3 ----> KCl + O2
e) Zn + HCl ---->ZnCl2 + H2
o
t
c) CuO + H2 ---->Cu + H2O f) P2O5 + H2O ----> H3PO4
o

1) Những phản ứng nào là phản ứng hóa hợp?
2) Lập phương trình hóa học của các phản ứng hóa hợp đó.

Tiết 39, Bài 25:
SỰ OXI HÓA – PHẢN ỨNG HÓA HỢP - ỨNG DỤNG CỦA OXI

I. Sự oxi hóa:

II. Phản ứng hóa hợp:

Thảo luận nhóm (5')
Cho các phản ứng hóa học sau:
oo
t
t > 2AlCl3
d) 2 Al + 3Cl2 ----

tt > ZnO
a)2Zn + O2 ---2
o
t
b) KClO3 ----> KCl + O2
e) Zn + HCl ---->ZnCl2 + H2
o
t
c) CuO + H2 ---->Cu + H2O f) P2O5 + 3H2O ----> 2H3PO4
oo

1) Các phản ứng nào là phản ứng hóa hợp là: a, d và f.
2) Lập phương trình hóa học của các phản ứng hóa hợp đó.

Tiết 39, Bài 25:
SỰ OXI HÓA – PHẢN ỨNG HÓA HỢP - ỨNG DỤNG CỦA OXI

I. Sự oxi hóa:
Sự tác dụng của oxi với một chất là sự oxi hóa.

II. Phản ứng hóa hợp:

Phản ứng hóa hợp là phản ứng hóa học trong đó chỉ có một
chất mới được tạo thành từ hai hay nhiều chất ban đầu

III. Ứng dụng của oxi:
Tiết 39, Bài 25:
SỰ OXI HÓA – PHẢN ỨNG HÓA HỢP - ỨNG DỤNG CỦA OXI

I. Sự oxi hóa:
Sự tác dụng của oxi với một chất là sự oxi hóa.

II. Phản ứng hóa hợp:

Phản ứng hóa hợp là phản ứng hóa học trong đó chỉ có một
chất mới được tạo thành từ hai hay nhiều chất ban đầu

III. Ứng dụng của oxi:


- Dùng cho sự hô hấp của con người và động vật.
- Dùng để đốt nhiên liệu trong đời sống và sản xuất.

Tiết 39, Bài 25:
SỰ OXI HÓA – PHẢN ỨNG HÓA HỢP - ỨNG DỤNG CỦA OXI

III. Ứng dụng của oxi:
Từ các hình vẽ về các ứng dụng của oxi, em hãy cho
biết nó được ứng dụng trong lĩnh vực nào?
1

2

3

4

5

6

Tiết 39, Bài 25:
SỰ OXI HÓA – PHẢN ỨNG HÓA HỢP - ỨNG DỤNG CỦA OXI

III. Ứng dụng của oxi:
1

2

3

Sự hô hấp
Sự đốt nhiên liệu
4

5

6

CỦNG CỐ

Bài tập 1: Dùng cụm từ thích hợp trong khung để
điền vào chỗ trống trong các câu sau
một chất mới
sự oxi hoá
đốt nhiên liệu
sự hô hấp
chất sản phẩm
chất ban đầu

a) Sự tác dụng của oxi với một chất
là …………………….
b) Phản ứng hoá hợp là phản ứng hoá
học trong đó chỉ có ........................
được tạo thành từ hai hay nhiều
………….....
c) Khí oxi cần cho …………………..
của người, động vật và cần để
………………… trong đời sống và sản
xuất.

CỦNG CỐ
Bài tập 2: Trong các phản ứng hóa học dưới đây,
phản ứng nào vừa là phản ứng hoá hợp, vừa xảy ra
sự oxi hoá?

A.

CaCO3

t0

B.

2H2

C.

Zn + 2HCl

D.

CaO
t0

+ O2

2Na + Cl2

+ CO2

2H2O
ZnCl2 + H2

t0

2NaCl

DẶN DÒ
• Bài tập về nhà: 2, 3, 4, 5 trang 87/SGK
• Xem trước bài 26: OXIT
No_avatarf

Giúp tớ giải bài này được ko ạ?

Để đốt cháy 11,2 gam sắt cần V Lít khí oxi (đktc), thu được a gắt từ oxit. Tìm giá trị của a và V. ( Cho Fe=56; O=16).

No_avatar

ai có sáng kiến kinh nghiệm nâng cao kĩ năng giải toán có lời văn cho HS lớp 5 ko cho mình tham khảo với.

 

 
Gửi ý kiến