Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Bài 44. Sự phát triển của giới Thực vật

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Ma Quang Thuần
Ngày gửi: 16h:07' 16-03-2019
Dung lượng: 3.2 MB
Số lượt tải: 251
Số lượt thích: 0 người
Sinh Học 6
Giáo Viên : Ma Quang Thuần

NĂM HỌC: 2018-2019
TRƯỜNG THCS MINH HẠC
KIỂM TRA BÀI CŨ
Em hãy kể tên những ngành thực vật đã học và nêu những đặc điểm chính của ngành đó?
Tiết 54:
Sự phát triển của giới thực vật
1.Quá trình xuất hiện và phát triển của giới Thực vật.
2. Các giai đoạn phát triển của giới Thực vật
Tiết 54: SỰ PHÁT TRIỂN CỦA GIỚI THỰC VẬT
1.Quá trình xuất hiện và phát triển của giới Thực vật.
Tiết 54: SỰ PHÁT TRIỂN CỦA GIỚI THỰC VẬT
Các cơ thể sống đầu tiên
Tảo nguyên thủy
Các thực vật ở cạn đầu tiên (Quyết trần)
Dương xỉ cổ
Tảo
Rêu
Dương xỉ
Hạt trần
Hạt kín
Các đại dương chiếm phần lớn diện tích Trái Đất
Các lục địa mới xuất hiện diện tích đất liền mở rộng
Khí hậu nóng và
rất ẩm
Khí hậu trở nên khô và lạnh hơn
Tiếp tục khô hơn do Mặt Trời chiếu sáng liên tục
2-d) Từ đó chúng phát triển thành các Tảo đơn bào nguyên thủy là những đại diện đầu tiên của giới Thực vật, sau sẽ tiếp tục phát triển thành Tảo sống ở nước.
1-a) Sinh vật đầu tiên xuất hiện trong các đại dương có cấu tạo cơ thể đơn bào rất đơn giản.
3-b) Khi các lục địa mới xuất hiện, diện tích đất liền mở rộng, thực vật ở cạn đầu tiên xuất hiện, đó là các Quyết trần từ tảo đa bào nguyên thủy và là tổ tiên của Rêu, Quyết.
4-g) Khi trên trái đất khí hậu còn rất nóng và ẩm thì Quyết phát triển mạnh, tạo thành các rừng cây gỗ lớn, đó là các Quyết cổ đại (Dương xỉ cổ).
5-c) Khí hậu trở nên khô và lạnh hơn, Quyết cổ đại bị chết hàng loạt, một số khác sống sót đã phát triển cho ra Quyết ngày nay và Hạt trần.
6-e) Khí hậu tiếp tục thay đổi, trở nên khô hơn do mặt trời chiếu sáng liên tục, các Hạt trần nguyên thủy dần dần bị chết, thay vào đó là các Hạt trần ngày nay và Hạt kín.
Các cơ thể sống đầu tiên
Tảo nguyên thủy
Quyết trần
Quyết trần
Rêu
Dương xỉ cổ
Dương xỉ
Cây thông
Cây đa
Cây đậu hà lan
Cây rau cải
Nhóm 1: Tổ tiên chung của giới thực vật là gì?
Nhóm 2: Giới thực vật( từ Tảo đến Hạt kín) đã tiến hoá như thế nào ( về cơ quan sinh dưỡng và cơ quan sinh sản)?
Nhóm 3: Có nhận xét gì về sự xuất hiện các nhóm thực vật mới với điều kiện môi trường thay đổi?
Thảo luận
Kết quả thảo luận
- Câu 1: Tổ tiên chung của Thực vật là cơ thể sống đầu tiên có cấu tạo rất đơn giản, xuất hiện ở nước.
- Câu 2: Giới thực vật phát triển từ đơn giản  phức tạp.
Ví dụ: Sự hoàn thiện của một số cơ quan: Rễ giả  rễ thật; thân chưa phân nhánh  phân nhánh; sinh sản bằng bào tử  sinh sản bằng hạt.
- Câu 3: Khi điều kiện môi trường thay đổi  Thực vật có những biến đổi thích nghi với điều kiện sống mới.
Ví dụ: Thực vật chuyển từ nước lên cạn  xuất hiện Thực vật có rễ, thân, lá (thích nghi điều kiện ở cạn).

1.Quá trình xuất hiện và phát triển của giới Thực vật.
Tổ tiên chung của thực vật là cơ thể sống đầu tiên có cấu tạo rất đơn giản, xuất hiện ở nước.
- Giới thực vật phát triển từ đơn giản  phức tạp.
- Khi điều kiện môi trường thay đổi  Thực vật có những biến đổi thích nghi với điều kiện sống mới.
2.Các giai đoạn phát triển của giới thực vật
2. Các giai đoạn phát triển của
giới thực vật
+ Giai đoạn 1: Xuất hiện thực vật ở nước.
+ Giai đoạn 2: Các thực vật ở cạn lần lượt xuất hiện.
+ Giai đoạn 3: Sự xuất hiện và chiếm ưu thế của hạt kín.

Tại sao giai đoạn 1 xuất hiện thực vật ở nước.
Vì đại dương là chủ yếu nên tảo có cấu tạo đơn giản thích nghi với môi trường nước.
Tại sao giai đoạn 2 các thực vật ở cạn lại lần lượt xuất hiện.
Các lục địa mới xuất hiện  thực vật lên cạn, có rễ, thân, lá thích nghi ở cạn.
Tại sao giai đoạn 3 lại có sự xuất hiện và chiếm ưu thế của hạt kín.
Khí hậu khô hơn, mặt trời chiếu sáng liên tục  thực vật hạt kín có đặc điểm tiến hóa hơn hẳn nên chiếm ưu thế.
Như vậy, khi điều kiện môi trường thay đổi thì các đặc điểm cấu tạo và sinh sản phải hoàn thiện dần thích nghi, nếu loài nào không kịp thích nghi sẽ bị đào thải (Chết).
Các cơ thể sống đầu tiên
(1)
(2)
Tảo nguyên thủy
(3)
Tảo
(4)
Rêu
(5)
Dương xỉ
(7)
Dương xỉ cổ
(6)
Các thực vật ở cạn đầu tiên (Quyết trần)
(8)
Hạt trần
(9)
Hạt kín
Các đại dương chiếm phần lớn diện tích Trái Đất
Các lục địa mới xuất hiện diện tích đất liền mở rộng
Khí hậu nóng và rất ẩm
Khí hậu trở nên khô và lạnh hơn
Tiếp tục khô hơn do Mặt Trời chiếu sáng liên tục
Bài tập
Đánh dấu x vào câu trả lời đúng nhất
1. Thực vật ở nước (tảo nguyên thủy) xuất hiện trong điều kiện nào?
a. Khí hậu thuận lợi
b. Động vật ở nước chưa xuất hiện
c. Đại dương chiếm phần lớn diện tích
2. Trong điều kiện nào thực vật ở cạn đầu tiên xuất hiện
a. Thiếu nước
b. Lục địa xuất hiện, diện tích đất ở mở rộng.
c. Mặt trời chiếu sáng liên tục.
Bài tập
3. Hoàn thiện đoạn sau với các từ cho sẵn:


Giới thực vật xuất hiện (1)…………… từ những dạng

(2)………………..đến những dạng (3)…………………Thực

vật và điều kiện sống bên ngoài liên quan mật thiết với

nhau. Khi điều kiện sống (4)…………….thì những thực

vật nào không (5)……………được sẽ bị (6)………….và

thay thế bởi những dạng (7)……………hoàn hảo hơn, do

đó tiến hóa hơn.

dần dần
đơn giản nhất
phức tạp nhất
thay đổi
thích nghi
đào thải
thích nghi
thích nghi; dần dần; đơn giản nhất; thay đổi; phức tạp nhất; đào thải
Bài tập về nhà
Đọc mục “Em có biết”
Học bài, trả lời câu hỏi trong SGK.
Chuẩn bị bài cho tiết học sau: Mỗi nhóm mang một cây cải ăn hoặc cây lúa trồng mang đến lớp để học Bài 45 – Nguồn gốc cây trồng
 
Gửi ý kiến