Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 22. Sự suy yếu của nhà nước phong kiến tập quyền (thế kỉ XVI - XVIII)

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Nguyễn Thị Hồng Minh
Người gửi: Ngô Xuân Quang (trang riêng)
Ngày gửi: 11h:59' 28-05-2014
Dung lượng: 2.0 MB
Số lượt tải: 125
Số lượt thích: 0 người
Kính chào quí thầy cô và các em học sinh
Môn lịch sử
7
TRƯỜNG THCS LÝ THƯỜNG KIỆT
GV: NGUYỄN THỊ HỒNG MINH
Chương v
ĐẠI VIỆT Ở CÁC THẾ KỈ XVI-XVIII
TIẾT 47
Bài 22: SỰ SUY YẾU CỦA NHÀ NƯỚC PHONG KIẾN
TẬP QUYỀN (THẾ KỈ XVI-XVIII)
I/ Tình hình chính trị- xã hội:
1/ Triều đình nhà Lê:
*Em hãy cho biết tình hình Đại Việt thời Lê Thái Tổ, Lê Thánh Tông ?
 Đến đời Lê Uy Mục, Lê Tương Dực
thì tình hình nhà Lê thay đổi thế nào ?

TIẾT 46
Bài 22: SỰ SUY YẾU CỦA NHÀ NƯỚC PHONG KIẾN
TẬP QUYỀN (THẾ KỈ XVI-XVIII)
I/ Tình hình chính trị - xã hội:
1/ Triều đình nhà Lê:
THẢO LUẬN NHÓM:

*Vì sao nhà nước thời Lê ở thể kỉ XV rất thịnh trị mà sang thế kỉ XVI lại bị suy thoái nhanh chóng như vậy ?
Nhà Lê ngày càng suy yếu đứng trước
nguy cơ sụp đổ
*Em có nhận xét gì về các vua Lê thế kỉ XVI
so với vua Lê Thánh Tông ?
Kém về năng lực và nhân cách,
đẩy chính quyền và đất nước
vào thế tự suy vong
-Vua quan chỉ lo hưởng lạc không
quan tâm đến việc nước
-Xây dựng lâu đài, cung điện tốn
kém
-Nội bộ triều đình rối loạn, đánh
giết lẫn nhau tranh giành quyền
lực
"Nhưng Lê Tương Dực cũng tỏ ra hung ác không kém Lê Uy Mục. Bấy giờ, nạn đói trầm trọng đang làn tràn nhiều nơi, Tương Dực vẫn huy động dân phu xây dựng nhiều cung điện tốn kém, phá đi làm lại nhiều lần. Quân lính, dân phu khổ sở vì lao dịch và bệnh tật, chết rất nhiều".
"Dưới triều Lê Tương Dực mọi quyền hành nằm trong tay Trịnh Duy Sản. Năm 1516 Duy Sản giết Tương Dực lập Quang Trị mới 8 tuổi lên làm vua nhưng 3 ngày cũng bị Duy Sản giết chết. Sự chuyên quyền của Trịnh Duy Sản đã gây ra những phe phái mới do các tướng võ cầm đầu, tranh giành, đánh giết liên miên suốt hơn 10 năm".
TIẾT 46
Bài 22: SỰ SUY YẾU CỦA NHÀ NƯỚC PHONG KIẾN
TẬP QUYỀN (THẾ KỈ XVI-XVIII)
I/ Tình hình chính trị -xã hội:
1/ Triều đình nhà Lê:
-Vua quan chỉ lo hưởng lạc không
quan tâm đến việc nước.
-Xây dựng lâu đài, cung điện tốn
kém.
-Nội bộ triều đình rối loạn, đánh
giết lẫn nhau tranh giành quyền
lực.2/ Phong trào khởi nghĩa nông
dân ở đầu thế kỉ XVI:
a. Nguyên nhân:
- Đời sống nhân dân hết sức cơ cực
- Mâu thuẫn giữa nông dân với địa chủ, giữa nhân dân với nhà nước phong kiến gay gắt.
*Sự suy yếu của triều đình nhà Lê dẫn đến
hậu quả gì ?
*Vì sao đời sống nhân dân cực khổ ?
*Nguyên nhân dẫn đến phong trào
khởi nghĩa của nông dân ở đầu thế
kỉ XVI ?
"Tước đã hết mà lạm thưởng không hết, dân đã cùng mà lạm thu không cùng, phú thuế đã hết tơ tóc mà dùng của như bùn đất., đãi công thần như chó ngựa, coi dân chúng như cỏ rác" (Lương Đắc Bằng). Tình hình này còn tiếp diễn dưới triều Lê Tương Dực và cả dưới triều Lê Chiêu Tông quan lại "cậy quyền thế ức hiếp, mượn mánh khoé để đòi của báu, giết hại dân sinh, của cải vật dụng trong dân gian cướp lấy đến hết". Hậu quả là đời sống của các tầng lớp nhân dân vô cùng khổ cực. Phong trào khởi nghĩa nông dân đã bùng lên mạnh mẽ trong bối cảnh đó.
TIẾT 46
Bài 22: SỰ SUY YẾU CỦA NHÀ NƯỚC PHONG KIẾN
TẬP QUYỀN (THẾ KỈ XVI-XVIII)
I/ Tình hình chính trị - xã hội:
1/ Triều đình nhà Lê:
2/ Phong trào khởi nghĩa nông
dân ở đầu thế kỉ XVI:
a. Nguyên nhân:
b. Các cuộc khởi nghĩa:
-Đời sống nhân dân hết sức cơ cực
-Mâu thuẫn giữa nông dân với địa chủ, giữa nhân dân với nhà nước phong kiến gay gắt.
Em hãy kể tên các cuộc khởi nghĩa
nông dân đầu thế kỉ XVI ?
Trần Tuân
1511
Phùng Chương
1515
Lê Hy, Trịnh Hưng
1512
Trần Cảo
1516
Lược đồ phong trào nông dân khởi nghĩa thế kỉ XVI
Lê Hy, Trịnh Hưng
1512
1511
1512
1515
1516
Trần Tuân
Lê Hy, Trịnh Hưng
Phùng Chương
Trần Cảo
Nghệ An đến
Thanh Hóa
Tam Đảo
Đông Triều
(Quảng Ninh)
Hưng Hóa, SơnTây
đến Từ Liêm (Hà Nội)
* Bảng thống kê các cuộc khởi nghĩa
nông dân đầu thế kỉ XVI:
TIẾT 46
Bài 22: SỰ SUY YẾU CỦA NHÀ NƯỚC PHONG KIẾN
TẬP QUYỀN (THẾ KỈ XVI-XVIII)
I/ Tình hình chính trị - xã hội:
1/ Triều đình nhà Lê:
2/ Phong trào khởi nghĩa nông
dân ở đầu thế kỉ XVI:
a. Nguyên nhân:
b. Các cuộc khởi nghĩa:
-Đời sống nhân dân hết sức cơ cực
-Mâu thuẫn giữa nông dân với địa
chủ, giữa nhân dân với nhà nước
phong kiến gay gắt.
-Trần Tuân (1511) ở Hưng Hóa,
Sơn Tây đến Từ Liêm (Hà Nội)
-Lê Hy, Trịnh Hưng (1512) ở
Nghệ An đến Thanh Hóa
-PhùngChương (1515) ởTam Đảo
-Trần Cảo (1516) ở Đông Triều
(Quảng Ninh)
Trần Tuân
1511
Phùng Chương 1515
Lê Hy, Trịnh Hưng 1512
Trần Cảo
1516
Lược đồ phong trào nông dân khởi nghĩa thế kỉ XVI
Lê Hy, Trịnh Hưng 1512
TIẾT 46
Bài 22: SỰ SUY YẾU CỦA NHÀ NƯỚC PHONG KIẾN
TẬP QUYỀN (THẾ KỈ XVI-XVIII)
I/ Tình hình chính trị - xã hội:
1/ Triều đình nhà Lê:
2/ Phong trào khởi nghĩa nông
dân ở đầu thế kỉ XVI:
a. Nguyên nhân:
b. Các cuộc khởi nghĩa:
Em có nhận xét gì về qui mô phong
trào đấu tranh của nông dân ở đầu
thế kỉ XVI ?
Quy mô rộng lớn nhưng nổ ra lẻ
tẻ, chưa đồng loạt.
c. Kết quả, ý nghĩa:
*Nêu kết quả và ý nghĩa của phong trào nông dân thế kỉ XVI ?
- Các cuộc khởi nghĩa trước sau
đều bị dập tắt, nhưng đã góp phần
làm cho triều đình nhà Lê mau
chóng sụp đổ.
*Vì sao các cuộc khởi nghĩa đều bị thất
bại ?
Đầu thế kỉ XVI, triều đình nhà Lê:

A. Phát triển hoàn chỉnh, hùng mạnh.
B. Bước vào thời kì thịnh trị.
C. Bắt đầu suy thoái.
D. Tiếp tục ổn định.
C
BÀI TẬP:( 1)

Hãy chọn câu trả lời đúng nhất
2.Vì sao nhà nước thời Lê đầu thế kỉ XV rất
thinh trị mà sang thế kỉ XVI lại bị suy thoái
nhanh chóng như vậy ?

A. Vua quan ăn chơi xa xỉ.
B. Nội bộ “chia bè kéo cánh”, tranh giành
quyền lực.
C. Quan lại địa phương “cậy quyền thế ức
hiếp dân”, “dùng của như bùn đất”, “coi
dân như cỏ rác”.
D. Các câu trên đều đúng.
D
BÀI TẬP: (2)
Trả lời nhanh, gọn các câu sau:

1.Tác động của các cuộc khởi nghĩa nông dân ?

Làm cho triều đình nhà Lê mau chóng sụp đổ.

2.Vì sao gọi nghĩa quân của Trần Cảo là “quân ba
chỏm”?

Vì nghĩa quân cạo trọc đầu, chỉ để ba chỏm tóc.

3.Nguyên nhân dẫn đến phong trào khởi nghĩa của
nông dân đầu thế kỉ XVI ?

Đời sống nhân dân hết sức cơ cực.
Mâu thuẩn giữa nông dân với địa chủ, giữa nhân
dân với nhà nước phong kiến gay gắt.

Hướng dẫn
Học bài cũ.
Đọc trước phần II.
Tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến cuộc
chiến tranh Nam-Bắc triều và Trịnh-
Nguyễn?
..My DocumentsMy Picturesjghkg.gif
Cảm ơn các thầy cô giáo
và các em học sinh
 
Gửi ý kiến