Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2
TSThS

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 52. Sự sinh sản của thực vật có hoa

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Thị Kuỳnh Linh
Ngày gửi: 22h:22' 04-03-2015
Dung lượng: 3.4 MB
Số lượt tải: 142
Số lượt thích: 0 người

KHOA HỌC
LỚP 5
Người thực hiện:
Kiểm tra bài cũ:
Chúng ta đã học gì ở chương vật chất và năng lượng?
* Nhị gồm:
là Bao phấn( chứa hạt phấn)
là Chỉ nhị
* Nhuỵ gồm:
là Đầu nhuỵ.
là Vòi nhuỵ.
là Bầu nhuỵ
là Noãn
* ChØ vµ nªu tªn tõng bé ph©n
cña nhÞ vµ nhuþ cña hoa l­ìng tÝnh:
a
b
g
e
d
c
CƠ QUAN SINH SẢN CỦA THỰC VẬT CÓ HOA
KHOA HỌC
Thứ năm ngày 1 tháng 4 năm 2010
Th? ngy thỏng nam
Khoa học
Bài 52: Sự sinh sản của thực vật có hoa
Thứ ngày tháng năm
Khoa học
Bài 52: Sự sinh sản của thực vật có hoa
Thảo luận
1. Hiện tượng đầu nhuỵ nhận được những hạt phấn của nhị gọi là gì?
2. Hiện tượng tế bào sinh dục đực ở đầu ống phấn kết hợp với tế bào sinh dục cái của noãn gọi là gì?
3. Hợp tử phát triển thành gì?
4. Noãn phát triển thành gì?
5. Bầu nhuỵ phát triển thành gì?

1 . Sù thô phÊn , sù thô tinh, sù h×nh thµnh h¹t vµ qu¶.
Trả lời cho câu hỏi sau:
1. Hiện tượng đầu nhuỵ nhận được những hạt phấn của nhị gọi là gì?
* Sự thụ phấn
2. Hiện tượng tế bào sinh dục đực ở đầu ống phấn kết hợp với tế bào sinh dục cái của noãn gọi là gì?
* Sự thụ tinh.
3. Hợp tử phát triển thành gì?
* Phôi
4. Noãn phát triển thành gì?
* Hạt
5. Bầu nhuỵ phát triển thành gì?
* Quả
Khoa học
Bài 52: Sự sinh sản của thực vật có hoa
Khoa học
Bài 52: Sự sinh sản của thực vật có hoa

..
Sự thụ phấn
Sự thụ tinh
Noãn phát triển thành hạt
Bầu phát triển thành quả
Trò chơI đoán nhanh
Hãy chọn ô chữ số yêu thích và tìm đáp án đúng cho câu hỏi.
Câu hỏi: Chỉ nhị là bộ phận?
A- Gắn liền với bao phấn.
B- Gắn liền với noãn.
3
4
5
6
1
2
Ôi tiếc quá!
Câu hỏi: Đầu nhuỵ là bộ phận?
A- Là bộ phận đầu tiên của nhuỵ
B- Là bộ phận trên cùng của nhuỵ.
Ôi tiếc quá!
Câu hỏi: Hình mũi tên chỉ?
A- ống phấn
B- Noãn.
Ôi tiếc quá!
Câu hỏi: Đây là bộ phận gì?
A- Bao phấn
B- Hạt phấn.
Ôi tiếc quá!
Câu hỏi: Mũi tên chỉ bộ phận gì?
A- Noãn.
B- Bao phấn
Ôi tiếc quá!
Câu hỏi: Bộ phận mũi tên chỉ là bộ phận gì?
A- Cái nhuỵ.
B- Bầu nhuỵ.
Ôi tiếc quá!
Sự sinh sản của thực vật có hoa trải qua ba quá trình: Sự thụ phấn, sự thụ tinh, sự hình thành hạt và quả.
Khoa học
Bài 52: Sự sinh sản của thực vật có hoa
1.Sù thô phÊn , sù thô tinh, sù h×nh thµnh h¹t vµ qu¶.
Khoa học
Bài 52: Sự sinh sản của thực vật có hoa
1 . Sù thô phÊn , sù thô tinh, sù h×nh thµnh h¹t vµ qu¶.
2. Hoa thụ phấn nhờ côn trùng và hoa thụ phấn nhờ gió.
Khoa học
Bài 52: Sự sinh sản của thực vật có hoa
1 . Sù thô phÊn , sù thô tinh, sù h×nh thµnh h¹t vµ qu¶.
2. Hoa thụ phấn nhờ côn trùng và hoa thụ phấn nhờ gió.
- Cỏc lo?i hoa th? ph?n nh? cụn trựng thu?ng cú mu s?c s?c s? ho?c huong thom h?p d?n cụn trựng.
- Cỏc loi hoa th? ph?n nh? giú khụng cú mu s?c d?p, cỏnh hoa, di hoa thu?ng nh? ho?c khụng cú .
Khoa học
Bài 52: Sự sinh sản của thực vật có hoa
Thứ nam ngày 1 tháng 4 năm 2010
Khoa học
Bài 52: Sự sinh sản của thực vật có hoa
1 . Sù thô phÊn , sù thô tinh, sù h×nh thµnh h¹t vµ qu¶.
2. Hoa thụ phấn nhờ côn trùng và hoa thụ phấn nhờ gió.
 
Gửi ý kiến