Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 52. Sự sinh sản của thực vật có hoa

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: trần minh ngoc
Ngày gửi: 16h:28' 14-03-2017
Dung lượng: 7.1 MB
Số lượt tải: 399
Số lượt thích: 0 người
Hát
Thứ năm, 12 tháng 3 năm 2015
Khoa học
KIỂM TRA BÀI CŨ
Em hãy cho biết, ở hoa cơ quan sinh dục đực gọi là gì? Cơ quan sinh dục cái gọi là gì?
Em hãy cho biết nhị và nhụy gồm có những bộ phận nào?
Sự sinh sản của thực vật có hoa
Thứ năm, 12 tháng 3 năm 2015
Khoa học
Thứ năm, 12 tháng 3 năm 2015
Khoa học
Sự sinh sản của thực vật có hoa
Ống phấn
Hạt phấn
Tế bào sinh dục đực
Tế bào sinh dục cái
Noãn
Bầu nhụy
.
Chỉ vào hình và đọc thông tin SGK/106 để nói với nhau về: Sự thụ phấn, sự thụ tinh, sự hình thành hạt và quả..
(Thảo luận nhóm đôi – 3’)
1. Hiện tượng đầu nhụy nhận được những hạt phấn của nhị gọi là gì ?
a. Sự thụ phấn b. Sự thụ tinh
2. Hiện tượng tế bào sinh dục đực ở đầu ống phấn kết hợp với tế bào sinh dục cái của noãn gọi là gì ?
a. Sự thụ phấn b. Sự thụ tinh
3. Hợp tử phát triển thành gì ?
a. Hạt b. Phôi
4. Noãn phát triển thành gì ?
a. Hạt b. Quả
5. Bầu nhụy phát triển thành gì ?
a. Hạt b. Quả
a. Sự thụ phấn
CHỌN CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG CHO CÁC CÂU HỎI SAU:
b. Sự thụ tinh
b. Phôi
b. Quả
a. Hạt


Sự thụ phấn
Sự thụ tinh
Noãn phát triển thành hạt
Bầu nhụy phát triển thành quả


Thứ năm, 12 tháng 3 năm 2015
Khoa học
Sự sinh sản của thực vật có hoa
Sự sinh sản của thực vật có hoa trải qua ba
quá trình : Sự thụ phấn, sự thụ tinh,
sự hình thành hạt và quả
Sự sinh sản của thực vật có hoa trải qua bao nhiêu quá trình?
Ghép các tấm phiếu có nội dung dưới đây vào hình cho phù hợp
Đầu nhụy
Hạt phấn
Ống phấn
Bao phấn
Bầu nhụy
Noãn
Vòi nhụy
SƠ ĐỒ THỤ PHẤN CỦA HOA LƯỠNG TÍNH
Hạt phấn
Đầu nhụy
Ống phấn
Noãn
Bao phấn
Vòi nhụy
Bầu nhụy
Trò chơi học tập
Nhóm 4 – 2’
- Hãy kể tên một số hoa thụ phấn nhờ côn trùng và hoa thụ phấn nhờ gió và có nhận xét gì về màu sắc và hương thơm của hoa thụ phấn nhờ côn trùng và hoa thụ phấn nhờ gió.
Hoàn thành bảng sau:
NHÓM 4 (4 phút)
Tên cây
Đặc điểm (màu sắc, hương thơm)
Hoa thụ phấn nhờ gió
Hoa thụ phấn nhờ côn trùng
Tiêu chí
- Thường có màu sắc sặc sỡ hoặc hương thơm, mật ngọt…hấp dẫn côn trùng.
-Không có màu sắc đẹp, cánh hoa , đài hoa thường nhỏ hoặc không có.
- Phượng, bưởi, mướp,dưa leo, họ bí, râm bụt, dong riềng…..
- Các loại hoa bồ công anh, hoa phi lao, lúa, ngô, bông lau…
ĐÁP ÁN
Hoa thụ phấn nhờ côn trùng
Hoa mướp
Hoa hồng
Hoa hu?ng duong
Hoa sen
Hoa mai
Hoa bí
Hoa thụ phấn nhờ gió
Cỏ may
Bắp
Lúa
Hoa táo
Bông lau
Hoa râm bụt
Các loại hoa thụ phấn nhờ côn trùng thường có màu sắc sặc sỡ hoặc hương thơm hấp dẫn côn trùng.
Các loài hoa thụ phấn nhờ gió không có màu sắc đẹp, cánh hoa, đài hoa thường nhỏ hoặc không có.
Kết luận
Hoa gì thơm ngát về đêm?
Hoa quỳnh
Hoa gì hẹn đến mùa xuân?
Hoa gì nhiều tuổi để thờ?
Hoa vạn thọ
Hoa gì báo hiệu đến giờ thu sang ?
Hoa cúc
Hoa mai
Trò chơi “Ai thông minh hơn?”
Hoa gì sớm nở tối tàn?
Hoa quỳnh
Hoa gì e thẹn bên đường ?
Hoa trinh nữ
Hoa gì muôn dặm đường dài?
Hoa thiên lí
Hoa gì xinh đẹp đồng thời lắm gai ?
Hoa hồng
Như thế nào là sự thụ phấn, sự thụ tinh, sự hình thành quả và hạt ?
Nêu đặc điểm của hoa thụ phấn nhờ côn trùng và hoa thụ phấn nhờ gió.
SỰ THỤ PHẤN
CỦA HOA
NHỜ
CÔN TRÙNG
NHỜ GIÓ
MÀU SẶC SỠ
HƯƠNG THƠM
MẬT NGỌT
KHÔNG CÓ
MÀU SẮC ĐẸP
CÁNH HOA, ĐÀI HOA NHỎ
HOẶC KHÔNG CÓ

Các loại hoa thụ phấn nhờ côn trùng thường có màu
sắc sặc sỡ hoặc hương thơm hấp dẫn côn trùng.
Các loài hoa thụ phấn nhờ gió không có màu sắc
đẹp, cánh hoa, đài hoa thường nhỏ hoặc không có.
Bạn cần biết:
Về nhà học thuộc mục bạn cần biết.
Chuẩn bị bài sau “Cây con mọc lên từ hạt”.
Dặn dò
Tiết học đến đây là kết thúc!
 
Gửi ý kiến