Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 22. Sự suy yếu của nhà nước phong kiến tập quyền (thế kỉ XVI - XVIII)

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hoàng Thu Phương
Ngày gửi: 13h:54' 20-03-2018
Dung lượng: 4.1 MB
Số lượt tải: 60
Số lượt thích: 0 người
KÍNH CHÀO QUÝ THẦY CÔ VỀ DỰ GIỜ, THĂM LỚP 7C.

CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ
VỀ DỰ GIỜ TIẾT HỌC LỚP 7/1
GIÁO VIÊN:
HOÀNG THỊ THU PHƯƠNG
KIỂM TRA BÀI CŨ
? Em hãy cho biết văn hóa, giáo dục, khoa học, nghệ thuật thời Lê sơ đạt được những thành tựu gì? Có gì khác thời Lý – Trần?
CHƯƠNG V: ĐẠI VIỆT Ở CÁC THẾ KỈ XVI – XVIII
BÀI 22:
SỰ SUY YẾU CỦA NHÀ NƯỚC
PHONG KIẾN TẬP QUYỀN
( TK XVI – XVIII)

BÀI 22: SỰ SUY YẾU CỦA NHÀ NƯỚC
PHONG KIẾN TẬP QUYỀN ( TK XVI – XVIII)

I.TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI
1.Triều đình nhà Lê
? Em hãy cho biết tình hình chính trị thời Lê sơ ( thế kỉ XVI) ?
?Đến thời vua Lê Uy Mục, Lê Tương Dực ( đầu TK XVI) tình hình nhà Lê thay đổi như thế nào? Biểu hiện của sự thay đổi đó?

BÀI 22: SỰ SUY YẾU CỦA NHÀ NƯỚC
PHONG KIẾN TẬP QUYỀN ( TK XVI – XVIII)

I.TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI
1.Triều đình nhà Lê
Hình vẽ minh họa cảnh vua quan ăn chơi sa đọa
Minh họa: nội bộ triều đình “chia bè kéo cánh”…
Minh họa: xây dựng đền đài, cung điện tốn kém...
Minh họa: giết hại các công thần…(dưới triều
vua Lê Uy Mục)

BÀI 22: SỰ SUY YẾU CỦA NHÀ NƯỚC
PHONG KIẾN TẬP QUYỀN ( TK XVI – XVIII)

I.TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI
1.Triều đình nhà Lê
Hình vẽ vua Lê Uy Mục

Vua Lê Uy Mục ở ngôi từ năm 1505 đến năm 1509, đêm nào cũng cùng cung phi vui đùa uống rượu quá độ, khi rượu say thì giết cung phi…
Sách Đại Việt sử kí toàn thư cũng đã thẳng thắn viết về sự thất đức của Lê Uy Mục như sau: “Vua nghiện rượu, rất hiếu sát, lại thích ra oai và tàn hại tông thất, để mặc cho họ ngoại hoành hành, làm cho trăm họ oán giận, người bấy giờ gọi là Vua quỷ”

BÀI 22: SỰ SUY YẾU CỦA NHÀ NƯỚC
PHONG KIẾN TẬP QUYỀN ( TK XVI – XVIII)

I.TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI
1.Triều đình nhà Lê
Dưới triều Lê Tương Dực, mọi quyền hành nằm trong tay Trịnh Duy Sản, các phe phái đánh giết nhau liên miên suốt hơn 10 năm. Lê Tương Dực cũng tỏ ra hung ác không kém Lê Uy Mục. Bấy giờ, nạn đói trầm trọng đang lan tràn nhiều nơi, Tương Dực vẫn huy động dân phu xây dựng nhiều cung điện tốn kém, phá đi phá lại nhiều lần. Quân lính, dân phu khổ sở vì lao dịch và bệnh tật, chết rất nhiều.

BÀI 22: SỰ SUY YẾU CỦA NHÀ NƯỚC
PHONG KIẾN TẬP QUYỀN ( TK XVI – XVIII)

I.TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI
1.Triều đình nhà Lê
? Em có nhận xét gì về các vua Lê TK XVI so với vua Lê Thái Tổ, Lê Thánh Tông?
? Theo em, sự suy thoái của nhà Lê dẫn đến những hậu quả gì?

BÀI 22: SỰ SUY YẾU CỦA NHÀ NƯỚC
PHONG KIẾN TẬP QUYỀN ( TK XVI – XVIII)

I.TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI
1.Triều đình nhà Lê
2.Phong trào khởi nghĩa của nông dân ở đầu thế kỉ XVI
a.Nguyên nhân
? Nguyên nhân nào dẫn đến phong trào khởi nghĩa nông dân đầu TK XVI ?

BÀI 22: SỰ SUY YẾU CỦA NHÀ NƯỚC
PHONG KIẾN TẬP QUYỀN ( TK XVI – XVIII)

I.TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI
1.Triều đình nhà Lê
2.Phong trào khởi nghĩa của nông dân ở đầu thế kỉ XVI
a.Nguyên nhân
Quan lại địa phương cậy quyền thế ức hiếp, vơ vét của nhân dân

BÀI 22: SỰ SUY YẾU CỦA NHÀ NƯỚC
PHONG KIẾN TẬP QUYỀN ( TK XVI – XVIII)

I.TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI
1.Triều đình nhà Lê
2.Phong trào khởi nghĩa của nông dân ở đầu thế kỉ XVI
a.Nguyên nhân
Hạn hán, mất mùa, nạn đói xảy ra
Nhân dân lâm vào cảnh đói khổ, li tán

BÀI 22: SỰ SUY YẾU CỦA NHÀ NƯỚC
PHONG KIẾN TẬP QUYỀN ( TK XVI – XVIII)

I.TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI
1.Triều đình nhà Lê
2.Phong trào khởi nghĩa của nông dân ở đầu thế kỉ XVI
a.Nguyên nhân
b.Các cuộc khởi nghĩa
? Em hãy kể tên các cuộc khởi nghĩa nông dân đầu thế kỉ XVI?
THẢO LUẬN NHÓM ( 3 PHÚT)
? Lập bảng thống kê các cuộc khởi nghĩa theo mẫu sau: (dựa vào lược đồ trong sgk để xác định địa điểm bùng nổ các cuộc khởi nghĩa)
1511
1512
1515
1516
Trần Tuân
Lê Hy,
Trịnh Hưng
Phùng Chương
Trần Cảo
Hưng Hóa, SơnTây
đến Từ Liêm (Hà Nội)
Nghệ An đến Thanh Hóa
Tam Đảo
Đông Triều (Quảng Ninh)

BÀI 22: SỰ SUY YẾU CỦA NHÀ NƯỚC
PHONG KIẾN TẬP QUYỀN ( TK XVI – XVIII)

2.Phong trào khởi nghĩa của nông dân ở đầu thế kỉ XVI

BÀI 22: SỰ SUY YẾU CỦA NHÀ NƯỚC
PHONG KIẾN TẬP QUYỀN ( TK XVI – XVIII)

Trần Tuân 1511
Phùng Chương 1515
Lê Hy, Trịnh Hưng 1512
Trần Cảo 1516
Lược đồ phong trào nông dân khởi nghĩa TK XVI

BÀI 22: SỰ SUY YẾU CỦA NHÀ NƯỚC
PHONG KIẾN TẬP QUYỀN ( TK XVI – XVIII)

I.TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI
1.Triều đình nhà Lê?
2.Phong trào khởi nghĩa của nông dân ở đầu thế kỉ XVI
a.Nguyên nhân
b.Các cuộc khởi nghĩa
? Em có nhận xét gì về quy mô phong trào đấu tranh của nông dân đầu TK XVI?
? Nêu kết quả của phong trào nông dân đầu TK XVI?
c.Kết quả
? Vì sao các cuộc khởi nghĩa đều thất bại?
d.Ý nghĩa
? Các cuộc khởi nghĩa nông dân đã để lại ý nghĩa gì?
Đầu thế kỉ XVI, triều đình nhà Lê:

A. Phát triển hoàn chỉnh, hùng mạnh.
B. Bước vào thời kì thịnh trị.
C. Bắt đầu suy thoái.
D. Tiếp tục ổn định.
C

Hãy chọn câu trả lời đúng nhất
CỦNG CỐ
2.Vì sao nhà nước thời Lê đầu thế kỉ XV rất
thịnh trị mà sang thế kỉ XVI lại bị suy thoái
nhanh chóng như vậy ?

A. Vua quan ăn chơi xa xỉ.
B. Nội bộ “chia bè kéo cánh”, tranh giành
quyền lực.
C. Quan lại địa phương “cậy quyền thế ức
hiếp dân”, “dùng của như bùn đất”, “coi
dân như cỏ rác”.
D. Các câu trên đều đúng.
D
CỦNG CỐ
A
B
1. Trần Tuân (1511)
2.Lê Hy,Trịnh Hưng ( 1512)
3.Phùng Chương (1515)
4. Trần Cảo (1516)
3.Hãy nối những câu cột A phù hợp với câu ở cột B dưới đây sao cho đúng?
a. Tam Đảo
b. Hưng Hóa, SơnTây

c. Đông Triều(QuảngNinh)
d.Nghệ An-Thanh Hóa
Học kĩ bài cũ.
Đọc trước phần II
Tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến cuộc
chiến tranh Nam-Bắc triều và Trịnh-
Nguyễn.

DẶN DÒ
 
Gửi ý kiến