Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Chương II. §1. Sự xác định đường tròn. Tính chất đối xứng của đường tròn

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Tạ Cẩm Châu
Ngày gửi: 17h:34' 28-10-2020
Dung lượng: 3.0 MB
Số lượt tải: 888
Số lượt thích: 0 người
1. Hãy vẽ các đoạn thẳng OA, OB, OC, OM có cùng độ dài bằng 2cm và có chung điểm O.
M
M
2 cm
2 cm
C
2 cm
M
2 cm
2. Từ O có thể vẽ được bao nhiêu đoạn thẳng có độ dài bằng 2 cm?
Đồng tiền xu
Mặt trống đồng
R
R
R
2 cm
1. Nhắc lại về đường tròn:
 a) Ñöôøng troøn: Đường tròn tâm O,bán kính R là hình gồm các điểm cách O một khoảng bằng R, kí hiệu (O;R).
Đây là đường tròn
BÀI 1: SỰ XÁC ĐỊNH ĐƯỜNG TRÒN.
TÍNH CHẤT ĐỐI XỨNG CỦA ĐƯỜNG TRÒN.
Đường tròn tâm O bán kính R (R >0) là hình gồm ..... ...........................................................................
các điểm cách O một khoảng bằng R.
Điền vào chỗ chấm(...)
Hai điểm C,D bất kì thuộc đường tròn (O) chia đường tròn này thành hai phần, mỗi phần là một ..................(hay còn gọi tắt là...........)
Đoạn thẳng nối hai mút của cung gọi là .................còn gọi tắt là...........
Dây đi qua tâm ........................của đường tròn.
Hai điểm ........... là hai mút của ........
cung tròn
cung
C,D
cung
dây cung
dây
đường kính
O
 A là điểm nằm trên (thuộc) đường tròn.
 B là điểm nằm bên trong đường tròn.
 C là điểm nằm bên ngoài đường tròn.
OA = R
OB< R
OC > R
 b) Hình tròn: Hình tròn là hình gồm các điểm nằm trên đường tròn và các điểm nằm bên trong đường tròn đó.
Đây là hình tròn
BÀI 1: SỰ XÁC ĐỊNH ĐƯỜNG TRÒN.
TÍNH CHẤT ĐỐI XỨNG CỦA ĐƯỜNG TRÒN.
1. Nhắc lại về đường tròn
a) Ñöôøng troøn:
Áp dụng: Em hãy so sánh hai góc OHK và OKH ?
 b) Hình tròn:
1. Nhắc lại về đường tròn:
a) Ñöôøng troøn:
Cần so sánh OH và OK
Tìm mqh giữa OH và OK với R
Vị trí K, H so với (O)
Vì điểm H nằm ngoài ( O)
OH > R (1)
Vì điểm K nằm trong (O)
OK < R (2)
Từ (1) và (2) suy ra OH > OK
Trên hình 53, điểm H nằm bên ngoài đường tròn (O), điểm K nằm bên trong đường tròn (O). Hãy so sánh
Giải
(Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong tam giác)
>
OHK có OH > OK nên
Muốn vẽ một đường tròn, ta cần biết những yếu tố nào?
 b) Hình tròn:
1. Nhắc lại về đường tròn:
a) Ñöôøng troøn:
BÀI 1: SỰ XÁC ĐỊNH ĐƯỜNG TRÒN.
TÍNH CHẤT ĐỐI XỨNG CỦA ĐƯỜNG TRÒN.
 2. Cách xác định đường tròn:
Cách 1: Biết tâm và bán kính
của đường tròn đó.
Cách 2: Biết một đoạn thẳng là
đường kính của đường tròn đó.
MH
1. Nhắc lại về đường tròn:
BÀI 1: SỰ XÁC ĐỊNH ĐƯỜNG TRÒN.
TÍNH CHẤT ĐỐI XỨNG CỦA ĐƯỜNG TRÒN.
1. Nhắc lại về đường tròn:
2. Cách xác định đường tròn:
Cho hai điểm A và B
a/ Hãy vẽ một đường tròn đi qua hai điểm đó
b/ Có bao nhiêu đường tròn như vậy? Tâm của chúng nằm trên đường nào?
Có vô số các đường tròn đi qua A và B. Tâm của chúng nằm trên đường trung trực của đoạn thẳng.
O
Trả lời:
Cách 1: Biết tâm và bán kính
của đường tròn đó.
Cách 2: Biết một đoạn thẳng là
đường kính của đường tròn đó.
BÀI 1: SỰ XÁC ĐỊNH ĐƯỜNG TRÒN.
TÍNH CHẤT ĐỐI XỨNG CỦA ĐƯỜNG TRÒN.
1. Nhắc lại về đường tròn:
2. Cách xác định đường tròn:
Cho 3 điểm A, B, C không thẳng hàng. Hãy vẽ đường tròn đi qua ba điểm đó.
A
B
C
O
Cách 1: Biết tâm và bán kính
của đường tròn đó.
Cách 3:
Qua 3 điểm không thẳng hàng.
Cách 2: Biết một đoạn thẳng là
đường kính của đường tròn đó.
- Đường tròn (O) ngoại tiếp tam giác ABC.
- Tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O).
* Chú ý:
MH
BÀI 1: SỰ XÁC ĐỊNH ĐƯỜNG TRÒN.
TÍNH CHẤT ĐỐI XỨNG CỦA ĐƯỜNG TRÒN.
1. Nhắc lại về đường tròn:
2. Cách xác định đường tròn:
·
·
B
C
d1
d2
Vậy nếu ba điểm thẳng hàng thì có vẽ được đường tròn nào mà đi qua cả ba điểm đó không?
* Chú ý: Không vẽ được đường tròn nào đi qua ba điểm thẳng hàng.
Vậy có mấy cách để xác định một đường tròn?
Cách 1: Biết tâm và bán kính
của đường tròn đó.
Cách 3:
Qua 3 điểm không thẳng hàng.
Cách 2: Biết một đoạn thẳng là
đường kính của đường tròn đó.
·
A
BÀI 1: SỰ XÁC ĐỊNH ĐƯỜNG TRÒN.
TÍNH CHẤT ĐỐI XỨNG CỦA ĐƯỜNG TRÒN.
TIẾT 18. §1. SỰ XÁC ĐỊNH ĐƯỜNG TRÒN.
TÍNH CHẤT ĐỐI XỨNG CỦA ĐƯỜNG TRÒN
1. Nhắc lại về đường tròn:
2. Cách xác định đường tròn:
Vậy để vẽ một đường tròn đi qua 3 đỉnh của tam giác ta làm như thể nào?
Cách 1: Biết tâm và bán kính
của đường tròn đó.
Cách 3:
Qua 3 điểm không thẳng hàng.
Cách 2: Biết một đoạn thẳng là
đường kính của đường tròn đó.
A
B
C
O
TIẾT 18. §1. SỰ XÁC ĐỊNH ĐƯỜNG TRÒN.
TÍNH CHẤT ĐỐI XỨNG CỦA ĐƯỜNG TRÒN
1. Nhắc lại về đường tròn:
2. Cách xác định đường tròn:
Cách 1: Biết tâm và bán kính
của đường tròn đó.
Cách 3:
Qua 3 điểm không thẳng hàng.
Cách 2: Biết một đoạn thẳng là
đường kính của đường tròn đó.
1. Nhắc lại về đường tròn:
2. Cách xác định đường tròn:
3. Tâm đối xứng:
Cho đường tròn (O), A là một điểm bất kì thuộc đường tròn. Vẽ A’ đối xứng với A qua điểm O. Chứng minh rằng điểm A’ cũng thuộc đường tròn (O).
- Đường tròn là hình có tâm đối xứng. Tâm của đường tròn là tâm đối xứng của đường tròn đó
Biển cấm đi ngược chiều
BÀI 1: SỰ XÁC ĐỊNH ĐƯỜNG TRÒN.
TÍNH CHẤT ĐỐI XỨNG CỦA ĐƯỜNG TRÒN.
1. Nhắc lại về đường tròn:
2. Cách xác định đường tròn:
3. Tâm đối xứng:
4. Trục đối xứng:
Cho đường tròn (O), AB là một đường kính bất kì và C là một điểm thuộc đường tròn. Vẽ C’ đối xứng với C qua AB. Chứng minh rằng điểm C’ cũng thuộc đường tròn (O).
- Đường tròn là hình có trục đối xứng. Bất kì đường kính nào cũng là trục đối xứng của đường tròn.
Giải
Ta có: C và C’ đối xứng nhau qua AB
Nên AB là đường trung trực của CC’

BÀI 1: SỰ XÁC ĐỊNH ĐƯỜNG TRÒN.
TÍNH CHẤT ĐỐI XỨNG CỦA ĐƯỜNG TRÒN.
Bài tập (Bài 2/sgk): Hãy nối mỗi ô ở cột trái với một ô ở cột phải để được khẳng định đúng
Khẳng định sau đúng hay sai?
“Qua một điểm cho trước, vẽ được vô số đường tròn”.
Đ
Phần thưởng của bạn là cái bắt tay của bạn bên cạnh
S
Bạn sai rồi
1
Khẳng định sau đúng hay sai?
“Tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác là trọng tâm
của tam giác đó”.
S
Phần thưởng của bạn là 1 điểm thưởng.
Đ
Rất tiếc bạn đã sai.
2
Cho hình vẽ, hãy giải thích vì sao M
là tâm đường tròn ngoại tiếp ABC.
3
Cho hình chữ nhật ABCD, AB=6cm, BC=8cm
Chứng minh bốn điểm A,B,C,D cùng thuộc đường
tròn, tìm tâm và bán kính đường tròn đó
Ta có: AC=
Mà ABCD là hình chữ nhật nên OA=OB=OC=OD. Vậy O là tâm đường tròn ngoại tiếp hình chữ nhật ABCD và có bán kính là AC:2=10:2=5(cm)
3
O
A
D
C
B
Trong các biển báo giao thông sau, biển nào có tâm đôi xứng ?
Hình1
Hình 2
4
Trả lời
Khẳng định sau đúng hay sai?
“Qua ba điểm, ta vẽ được 1 đường tròn”
Đ
S
Bạn sai rồi.
Phần thưởng của bạn là một tràng pháo tay

5
Kể tên ít nhất ba đồ vật có dạng hình tròn hoặc bề mặt có dạng hình tròn
7
Trả lời
Biết tâm và bán kính
Ba điểm không thẳng hàng
1 tâm đối xứng
Vô số trục đối xứng
1/tr 91
Với ba điểm A, B, C không thẳng hàng thì ta vẽ được bao nhiêu đường tròn đi qua ba điểm đó?
Tâm của đường tròn
Có thể em chưa biết
HƯỚNG DẪN HỌC TẬP
Đối với bài học tiết này:
- Học thuộc định ngĩa, các cách xác định đường tròn.
- Xác định tâm đối xứng, trục đối xứng của đường tròn.
- Xem lại các ? và bài tập đã chữa trong tiết.
- Làm các bài tập 1, 3, 4, 5 (sgk/tr100,101).
Đối với bài học ở tiết tiếp theo:
- Chuẩn bị bài tiếp theo
Bài học đến đây kết thúc
 
Gửi ý kiến