Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2
TSThS

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 30. Thực hành: Phối hợp khẩu phần ăn cho vật nuôi

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Ngô Đức Quý
Ngày gửi: 12h:42' 07-03-2011
Dung lượng: 444.5 KB
Số lượt tải: 251
Số lượt thích: 0 người
LỚP 10 C
TRÂN TRỌNG CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ
TRU?NG THPT NHO QUAN C
PHỐI HỢP KHẨU PHẦN ĂN
CHO VẬT NUÔI
TI?T 29
THỰC HÀNH
1. BÀI TẬP
Phối hợp h?n h?p th?c an cú 17% protein cho l?n ngo?i nuụi th?t, giai đoạn lợn choai t? cỏc ngu?n nguyờn li?u sau:
Thức ăn hỗn hợp đậm đặc (TĂHH).
2. Ngô và Cám gạo loại I (tỉ lệ ngô/cám=1/3)
Tính giá thành của 1kg hỗn hợp từ các dữ liệu sau:
2. BÀI GIẢI
Tóm tắt:
Hỗn hợp thức ăn cần tạo: 17% Protêin
1. Thức ăn hỗn hợp đậm đặc: 42% Protêin
2. Hỗn hợp: Ngô ( 9%) + Cám g¹o (13%)
Nguyên liệu:
Với tỉ lệ Ngô/cám = 1/3
Ta thấy rằng:
Hàm lượng Protein có trong hỗn hợp Ngô với Cám gạo:
Ngô
9% x1
Cám
13% x3
+
---------------------------------------------
4
Hỗn hợp Ngô, Cám
12%
1. Phương pháp đại số
Gọi tỷ lệ hỗn hợp đậm đặc là X, Tỷ lệ Ngô, Cám gạo là Y (X, Y > 0)
Phối trộn 100 kg thức an hỗn hợp cần X kg hỗn hợp đậm đặc và Y kg hỗn hợp Ngô và cám. Ta có phương trỡnh:
X + Y = 100 (1)
Ta cần trộn 100kg hỗn hợp 17% Protein.
Nguyên liệu cần dùng:
X (kg): hỗn hợp đậm đặc
 Cần 17kg Protein
Y (kg): hỗn hợp Ngô + Cám gạo
Ta có phương trỡnh:
0,42.X + 0,12.Y = 17 (2)
Kết hợp (1) và (2) ta cú hệ phuong trỡnh:
X + Y = 100 (kg)
0.42X + 0.12Y = 17 (kg)
X = 16,67 (kg)
Y = 83,33 (kg)
giải hệ phương trình ta được
Vì tỉ lệ Ngô và Cám gạo trong hỗn hợp là:
1/3
nên:
Khối lượng ngô trong hỗn hợp là:
83,33 / 4 = 20,83 (kg).
Khối lượng cám gạo trong hỗn hợp là:
83,33 – 20,83 = 62,50 (kg).
Vậy: Trong 100 kg hỗn hợp có:
Ngô: 20.83 Kg.
Cám gạo: 62.50 Kg.
HHĐĐ: 16.67 Kg.
Giá thành 1 Kg Hỗn hợp là:
Ngô
20,83x2500
Cám
62,50x2100
HHĐĐ
16,67x6700
Giá =
2950,14 đ
KIỂM TRA GIÁ TRỊ DINH DƯỠNG VÀ GIÁ THÀNH CỦA HỖN HỢP:
Kết Luận: Dùng 20,83kg ngô, 62,50kg cám gạo, 16,67kg hỗn hợp đậm đặc trộn với nhau để tạo ra 100kg thức ăn hỗn hợp có 17 % protein. Giá thành của 1kg thức ăn hỗn hợp này là: 2950,14đ
2. P.p HèNH VUễNG pearson
Vẽ hình vuông, kẻ 2 đường chéo và ghi các số liệu đã biết theo các vị trí sau :
Góc trái phía trên ghi tỉ lệ % Protein của hỗn hợp đậm đặc (X):
Gọi là HH1
HH1:42
Góc trái phía dưới ghi tỉ lệ %Protein của hỗn hợp Ngô/Cám gạo (Y), tỉ lệ 1/3: Gọi là HH2
HH2:12
Giao điểm 2 đường chéo ghi % Protein của TĂHH cần phối trộn: 17% Protein
17
Góc phải phía dưới ghi hiệu số của HH1 với Protein của TĂHH:
25
42 – 17 = 25
Góc phải phía trên ghi hiệu số của Protein TĂHH với HH2:
5
17 – 12 = 5
Ta có hình vuông Pearson với số liệu như sau :
Phần HH1
Phần HH2
Tính lượng thức ăn HH1:
Trong 30 Kg TĂHH có 5 Kg HH1
Trong 100 Kg TĂHH có X Kg HH1
= 16,67 Kg
X =
Tính lượng thức ăn HH2:
Y = 100 – 16,67 = 83,33 (kg)
Vì tỉ lệ Ngô và Cám gạo trong hỗn hợp là:
1/3
nên:
Khối lượng Ngô trong hỗn hợp là:
83,33 / 4 = 20,83 (kg).
Khối lượng Cám gạo trong hỗn hợp là:
83,33 - 20.83 = 62,50 (kg).
Vậy: Trong 100 kg hỗn hợp có:
Ngô: 20,83 Kg.
Cám gạo: 62,50 Kg.
HHĐĐ: 16,67 Kg.
Giá thành 1 Kg Hỗn hợp là:
Ngô
20,83x2500
Cám
62,50x2100
HHĐĐ
16,67x6700
Giá =
2950,14 đ
Bài tập áp dụng 1:
I. Trộn hỗn hợp thức ăn có 18% protein cho bò sữa từ các nguồn nguyên liệu sau:
Bột cá (thức ăn tinh)
2. Hỗn hợp Rơm và Cỏ voi (tỉ lệ Rơm/Cỏ voi=1/4)
Tính giá thành của 1kg hỗn hợp từ các dữ liệu sau:
Bài tập áp dụng 2:
I. Trộn hỗn hợp thức ăn có 16% protein cho ®µn lîn cã khèi l­îng TB từ các nguồn nguyên liệu sau:
Hỗn hợp đậm đặc
2. Hỗn hợp Thãc lÐp nghiÒn nhá và TÊm g¹o tÎ
(tỉ lệ Thãc/tÊm g¹o =1/4)
Tính giá thành của 1kg hỗn hợp từ các dữ liệu sau:
Kiểm tra giá trị dinh dưỡng, giá thành sản phẩm
KIỂM TRA GIÁ TRỊ DINH DƯỠNG VÀ GIÁ THÀNH CỦA HỖN HỢP:
Kết Luận: Dùng 15.25 kg Thãc, 61kg TÊm g¹o, 23,75 kg hỗn hợp đậm đặc trộn với nhau để tạo ra 100kg thức ăn hỗn hợp có 16 % protein. Giá thành của 1kg thức ăn hỗn hợp này là: 3589,25 đ
BÀI TẬP 1:
Hãy phối hợp khẩu phần ăn cho gà nuôi giai đoạn từ 1 đến 4 tuần tuổi, tỉ lệ Protein trong thức ăn là 21%, với các loại thức ăn :bột ngô, cám gạo, bột cá, cỏ voi ta. Biết tỉ lệ bột ngô/ cám gạo = 1/2 , tỉ lệ thức ăn tinh/ thức ăn thô = 4/1, Tính năng lượng của 1kg thức ăn hỗn hợp được tạo thành.
BÀI TẬP 2:
Phối hợp khẩu phần ăn cho lợn 40-50kg, tỉ lệ Protein trong thức ăn là 15%, với các loại thức ăn :Thóc lép, tấm gạo, cám gạo, hỗn hợp đậm đặc, rau muóng. Biết tỉ lệ thóc lép / tấm gạo / cám gạo = 1/1/1 , tỉ lệ thức ăn tinh/ thức ăn thô = 4/1. Tính năng lượng của 1 kg thức ăn hỗn hợp được tạo thành.
BÀI TẬP THỰC HÀNH
( Dành cho học sinh khá giỏi )
BÀI TẬP THỰC HÀNH
Bài tập 3:
Phối hợp khẩu phần ăn cho bò sữa có thể trọng 300kg, năng suất sữa 10kg/ngày, gồm : cỏ voi ta, bắp cải ủ xanh, hỗn hợp đậm đặc. Tỉ lệ Protein trong khẩu phần là 10%. Tỉ lệ bắp cải ủ xanh và cỏ voi là 1/4. Tính năng lượng và giá thành của 1kg thức ăn hỗn hợp.
Bài tập 4 :
Hãy phối hợp khẩu phần ăn cho lợn 60kg-90kg từ : cám gạo loại 1, bột cá loại 1, bột ngô, bộ sắn và rau muống, với tỉ lệ : cám/bột cá = 1/2 , bột sắn/bột ngô = 4/1, thức ăn tinh / thức ăn thô = 3/1.
Tính năng lượng và giá thành của 1kg thức ăn hỗn hợp
BÀI TẬP THỰC HÀNH
Bài tập 5
Hãy phối hợp khẩu phần ăn cho gà nuôi giai đoạn từ 1 đến 4 tuần tuổi, tỉ lệProtein trong thức ăn là 21%, bởi : bột ngô, cám gạo, bột cá. Biết tỉ lệ bột ngô/ cám gạo = 1/2 .Sau khi tạo ra 100kg thức ăn hỗn hợp trên, người ta trộn thêm 10kg bột cỏ voi ta để tạo thành thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh. Tính năng lượng và giá tiền của 1kg thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh được tạo thành.
Bài tập 6 :
Phối hợp khẩu phần ăn cho lợn 40-50kg, tỉ lệ Protein trong thức ăn là 15%, bởi :Thóc lép, tấm gạo, cám gạo, hỗn hợp đậm đặc. Biết tỉ lệ thóc lép / tấm gạo / cám gạo = 1/1/1.Sau khi tạo ra 100kg thức ăn hỗn hợp trên, người ta trộn thêm 10kg rau muống để tạo thành thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh .Tính năng lượng và giá tiền của 1 kg thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh được tạo thành.
(DÀNH CHO HỌC SINH KHÔNG GIẢI ĐƯỢC CÁC BÀI TẬP 1, 2 )
No_avatarf

Hãy phối hợp khẩu phần ăn Phối hợp khẩu phần ăn cho cho gà nuôi giai đoạn từ 1 lợn 40-50kg, tỉ lệ Protein đến 4 tuần tuổi, tỉ lệProtein trong thức ăn là 15%, bởi trong thức ăn là 21%, bởi : :Thóc lép, tấm gạo, cám bột ngô, cám gạo, bột cá. gạo, hỗn hợp đậm đặc. Biết tỉ lệ bột ngô/ cám gạo Biết tỉ lệ thóc lép / tấm gạo = 1/2 .Sau khi tạo ra 100kg / cám gạo = 1/1/1.Sau khi thức ăn hỗn hợp trên, người tạo ra 100kg thức ăn hỗn ta trộn thêm 10kg bột cỏ voi hợp trên, người ta trộn thêm ta để tạo thành thức ăn hỗn 10kg rau muống để tạo hợp hoàn chỉnh. Tính năng thành thức ăn hỗn hợp hoàn lượng và giá tiền của 1kg chỉnh .Tính năng lượng và thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh giá tiền của 1 kg thức ăn được tạo thành. hỗn hợp hoàn chỉnh được tạo thành.

cho em hỏi bài cách giải bài này như thế nào ạ!!!!!!!!!! e cám ơn nhiều

 
Gửi ý kiến