Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Unit 3: School education system

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lâm Thành Trung (trang riêng)
Ngày gửi: 22h:52' 01-11-2009
Dung lượng: 3.9 MB
Số lượt tải: 124
Số lượt thích: 0 người
Hi, everybody!
to our class!
12X
Unit 2: School Education System
Period 20: LISTENING
1. college
2. elementary school
3. middle school
4. kindergarten
6. high school
5. primary school
7. university
Task a) Match the words and phrases provided with the correct pictures.
1. college
2. elementary school
5. primary school
6. high school
7. university
4. kindergarten
3. middle school
Task b) Fill in the spaces with the appropriate words and phrases in task a).
elementary school
primary school
high school
college
university
Task c) Listen and circle the correct answers.
1. Why does the girl sound so excited ?
Because summer is coming soon.
Because her high school is giving a big celebration soon.
Because she is starting a new and significant grade soon.
2. When will the boy start his high school?
A. Next year
B. The year after next
C. The time is unknown
3. How many grades does the girl say there are in American high schools ?
A. Two B. Three C. Four
4. How many grades are there in American middle schools?
A. Two B. Three C. Four
5.How many grades are there in Vietnamese lower secondary schools?
A. Two B. Three C. Four
Task c) Listen and circle the correct answers.
6. How many grades are there in Vietnamese upper secondary schools?
7. Regarding students in American high schools, put the numbers in the right box.
1.Grade 9 A. freshmen

2. Grade 10 B. juniors

3. Grade 11 C. sophomores

4. Grade 12 D. seniors
8.Which of these terms causes confusion between the two speakers?
A. high school B. Secondary school C. Secondary education
A. Two B. Three C. Four
Task c) Listen and circle the correct answers.
1. Why does the girl sound so excited ?
Because summer is coming soon.
Because her high school is giving a big celebration soon.
Because she is starting a new and significant grade soon.
2. When will the boy start his high school?
A. Next year
B. The year after next
C. The time is unknown
3. How many grades does the girl say there are in American high schools ?
A. Two B. Three C. Four
4. How many grades are there in American middle schools?
A. Two B. Three C. Four
5.How many grades are there in Vietnamese lower secondary schools?
A. Two B. Three C. Four
Task c) Listen and circle the correct answers.
6. How many grades are there in Vietnamese upper secondary schools?
7. Regarding students in American high schools, put the numbers in the right box.
1. Grade 9 A. freshmen

2. Grade 10 B. juniors

3. Grade 11 C. sophomores

4. Grade 12 D. seniors
8.Which of these terms causes confusion between the two speakers?
A. high school B. Secondary school C. Secondary education
A. Two B. Three C. Four
1
3
2
4
Task d) Compare school education system in Vietnam and in America
3
4
3
4
Homework :Answer the questions in task d
( text book, p. 38)
Why shouldn’t high school students be allowed to ride motorcycles of 70 cc or above?
Should sex education be introduced into high school curriculum?
Thank you for joining us.
Cảm ơn quý thầy cô đã đến dự giờ.
No_avatarf

Mình thấy nên kết hợp và khuyến khích các em học tiếng Anh qua các ứng dụng trên điện thoại nữa thì mới tăng hiệu quả cao.

 
Gửi ý kiến