Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo


Coccoc-300x250

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Tuần 6. Tác phẩm của Si-le và tên phát xít

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Thị Diễm Thúy
Ngày gửi: 20h:49' 10-10-2022
Dung lượng: 11.5 MB
Số lượt tải: 235
Số lượt thích: 0 người
TẬP ĐỌC
TÁC PHẨM CỦA SI-LE VÀ TÊN
PHÁT- XÍT

YÊU CẦU CẦN ĐẠT

- Đọc đúng các tên nước
ngoài trong bài; bước đầu
đọc diễn cảm được bài văn.
- Hiểu nội dung; Trả lời
được các câu hỏi 1,2,3.

CHIA ĐOẠN
Đoạn 1: Từ đầu đến ...Chào ngài.
Đoạn 2: Tên sĩ quan... điềm
2
đạm trả lời.
Đoạn Còn lại.
3:
感谢您下载包图网平台上提供的 PPT 作品,为
了您和包图网以及原创作者的利益,请勿复制、
传播、销售,否则将承担法律责任!包图网将
对作品进行维权,按照传播下载次数进行十倍
索取赔偿! Ibaotu.com

Luyện đọc
感谢您下载包图网平台上提供的 PPT 作品,为
了您和包图网以及原创作者的利益,请勿复制、
传播、销售,否则将承担法律责任!包图网将
对作品进行维权,按照传播下载次数进行十倍
索取赔偿! Ibaotu.com

Luyện đọc từ khó
Pa-ri
Hít-le
Si-le

Vin-hem Ten
I-ta-li-a
Oóc-lê-ăng

感谢您下载包图网平台上提供的 PPT 作品,为
了您和包图网以及原创作者的利益,请勿复制、
传播、销售,否则将承担法律责任!包图网将
对作品进行维权,按照传播下载次数进行十倍
索取赔偿! Ibaotu.com

Mét-xi-na

GIẢI NGHĨA TỪ
Si-le (1759 – 1805):

nhà văn Đức vĩ đại;
các tác phẩm của ông
phản ánh cuộc đấu
tranh chống cái ác,
bảo vệ quyền con
người.

感谢您下载包图网平台上提供的 PPT 作品,为
了您和包图网以及原创作者的利益,请勿复制、
传播、销售,否则将承担法律责任!包图网将
对作品进行维权,按照传播下载次数进行十倍
索取赔偿! Ibaotu.com

感谢您下载包图网平台上提供的 PPT 作品,为
了您和包图网以及原创作者的利益,请勿复制、
传播、销售,否则将承担法律责任!包图网将
对作品进行维权,按照传播下载次数进行十倍
索取赔偿! Ibaotu.com

Sĩ quan: quân nhân có quân hàm
thiếu úy trở lên.

Hít-le (1889 -1945):
Quốc trưởng Đức
từ 1934 đến 1945.
Người gây ra cuộc
Chiến tranh thế
giới lần thứ hai
(1939 - 1945).

感谢您下载包图网平台上提供的 PPT 作品,为
了您和包图网以及原创作者的利益,请勿复制、
传播、销售,否则将承担法律责任!包图网将
对作品进行维权,按照传播下载次数进行十倍
索取赔偿! Ibaotu.com

Tìm hiểu bài
感谢您下载包图网平台上提供的 PPT 作品,为
了您和包图网以及原创作者的利益,请勿复制、
传播、销售,否则将承担法律责任!包图网将
对作品进行维权,按照传播下载次数进行十倍
索取赔偿! Ibaotu.com

Trao đổi trong nhóm
1. Vì sao tên sĩ quan Đức có thái độ bực tức
với ông cụ người Pháp?
2. Nhà văn Đức Si-le được ông cụ người Pháp
đánh giá thế nào?
3. Em hiểu thái độ của ông cụ đối với người
Đức và tiếng Đức như thế nào ?
PPT 作品,为
4. Nội dung chính của bài感谢您下载包图网平台上提供的
là gì?
了您和包图网以及原创作者的利益,请勿复制、
传播、销售,否则将承担法律责任!包图网将
对作品进行维权,按照传播下载次数进行十倍
索取赔偿! Ibaotu.com

1. Vì sao tên sĩ quan Đức có
thái độ bực tức với ông cụ
người Pháp?
- Tên sĩ quan Đức bực tức với
ông cụ người Pháp vì cụ thành
thạo tiếng Đức nhưng không
chào hắn bằng tiếng Đức mà
chào bằng tiếng Pháp.
感谢您下载包图网平台上提供的 PPT 作品,为
了您和包图网以及原创作者的利益,请勿复制、
传播、销售,否则将承担法律责任!包图网将
对作品进行维权,按照传播下载次数进行十倍
索取赔偿! Ibaotu.com

2. Nhà văn Đức Si-le được ông
cụ người Pháp đánh giá thế
nào?
- Nhà văn Đức Si-le được
ông cụ đánh giá là một nhà
văn quốc tế.

感谢您下载包图网平台上提供的 PPT 作品,为
了您和包图网以及原创作者的利益,请勿复制、
传播、销售,否则将承担法律责任!包图网将
对作品进行维权,按照传播下载次数进行十倍
索取赔偿! Ibaotu.com

3. Em hiểu thái độ của ông cụ
đối với người Đức và tiếng
Đức như thế nào ?
- Ông cụ không ghét người
Đức và tiếng Đức mà chỉ
căm ghét những tên phát xít
Đức xâm lược.
感谢您下载包图网平台上提供的 PPT 作品,为
了您和包图网以及原创作者的利益,请勿复制、
传播、销售,否则将承担法律责任!包图网将
对作品进行维权,按照传播下载次数进行十倍
索取赔偿! Ibaotu.com

NỘI DUNG CHÍNH

- Cụ già người Pháp đã

dạy cho tên sĩ quan Đức
hống hách một bài học sâu
sắc

感谢您下载包图网平台上提供的 PPT 作品,为
了您和包图网以及原创作者的利益,请勿复制、
传播、销售,否则将承担法律责任!包图网将
对作品进行维权,按照传播下载次数进行十倍
索取赔偿! Ibaotu.com

Luyện đọc
diễn cảm
感谢您下载包图网平台上提供的 PPT 作品,为
了您和包图网以及原创作者的利益,请勿复制、
传播、销售,否则将承担法律责任!包图网将
对作品进行维权,按照传播下载次数进行十倍
索取赔偿! Ibaotu.com

ĐOẠN 3

Nhận thấy vẻ ngạc nhiên của tên sĩ quan, ông già
nói tiếp:
- Ngài thử xem Si-le đã dành những tác phẩm của
mình cho ai nào? Nhà văn đã viết Vin-hem Ten cho
người Thuỵ Sĩ, Nàng dâu ở Mét-xi-na cho người Ita-li-a, Cô gái Oóc-lê-ăng cho người Pháp,...
Càng nghe nói, tên sĩ quan phát xít càng ngây mặt
ra. Cuối cùng, hắn hỏi:
- Chẳng lẽ Si-le không viết gì cho chúng tôi hay
sao?
Ông già mỉm cuời trả lời:
- Có chứ. Si-le đã dành cho các ngài vở Những tên
cướp!

Dặn dò:
*Rèn đọc diễn cảm,
nhớ nội dung chính
của bài tập đọc.
*Chuẩn bị bài mới:
“Những người bạn
tốt
”.
 
Gửi ý kiến