Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2
TSThS

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Tài liệu tham khảo Bài 1 Bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Mậu
Ngày gửi: 22h:17' 23-04-2018
Dung lượng: 63.6 MB
Số lượt tải: 106
Số lượt thích: 0 người
HỌC TẬP CHÍNH TRỊ CỦA HSQ, BS NĂM 2018
TIỂU ĐOÀN VỆ BINH 3
ĐẠI ĐỘI VỆ BINH
Bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa là một trong những quy luật chung của cách mạng xã hội chủ nghĩa. Trong tình hình hiện nay, cục diện thế giới có nhiều biến đổi, khi chủ nghĩa xã hội tạm thời lâm vào thoái trào, chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động, thù địch lợi dụng tình hình đó đang có nhiều âm mưu, thủ đoạn chống phá quyết liệt hơn. Do đó, bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa không chỉ là vấn đề lý luận sâu sắc mà còn là thực tiễn quan trọng mang tính thời sự và cấp thiết hơn bao giờ hết...
TIỂU ĐOÀN VỆ BINH 3
ĐẠI ĐỘI VỆ BINH
Giáo viên: Thượng úy Phạm Đức Mậu
Chính trị viên đại đội
Bài 1
BẢO VỆ TỔ QUỐC VIỆT NAM XÃ HỘI CHỦ NGHĨA TRONG TÌNH HÌNH MỚI
BÀI GIẢNG CHÍNH TRỊ
Phần 1: Ý ĐỊNH BÀI GIẢNG
Giáo dục cho hạ sĩ quan – binh sĩ nhận thức sâu sắc đường lối, quan điểm của Đảng về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới. Xây dựng cho quân nhân có bản lĩnh chính trị vững vàng, nâng cao ý thức trách nhiệm, quyết tâm, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Chú ý lắng nghe, ghi chép bài đầy đủ, làm cơ sở ôn tập, kiểm tra. Chấp hành nghiêm quy định lớp học ...
NỘI DUNG
TRỌNG TÂM
Phần II
TRỌNG ĐIỂM
Điểm 2
(Phần I);
Điểm 3
(Phần II)
ĐỐI TƯỢNG
Hạ sỹ quan, binh sỹ
năm thứ 1
PHƯƠNG PHÁP
Thuyết trình, giảng giải, phân tích, lấy ví dụ minh họa, nêu câu hỏi để người học trả lời, kết hợp với trình chiếu PowerPoint, liên hệ thực tiễn để làm rõ nội dung cơ bản của bài học.
THỜI GIAN
- Tổng thời gian: 07 giờ
- Thời gian lên lớp: 4 giờ
- Thời gian ôn tập, thảo luận: 3 giờ
ĐỊA ĐIỂM
Phòng Hồ Chí Minh
Tài liệu học tập chính trị của HSQ –BS của Cục Tuyên huấn TCCT; NXB Quân đội nhân dân Năm 2016
Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng
TÀI LIỆU
I. CƠ SỞ KHẲNG ĐỊNH BẢO VỆ TỔ QUỐC LÀ MỘT TRONG HAI NHIỆM VỤ CHIẾN LƯỢC CỦA CÁCH MẠNG VIỆT NAM, NHIỆM VỤ HÀNG ĐẦU CỦA QUÂN ĐỘI TA
Phần 2: NỘI DUNG
I. CƠ SỞ KHẲNG ĐỊNH BẢO VỆ TỔ QUỐC LÀ MỘT TRONG HAI NHIỆM VỤ CHIẾN LƯỢC CỦA CÁCH MẠNG VIỆT NAM, NHIỆM VỤ HÀNG ĐẦU CỦA QUÂN ĐỘI TA
1. Bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là một trong hai nhiệm vụ chiến lược của cách mạng nước ta
2. Bảo vệ Tổ quốc là nhiệm vụ hàng đầu của Quân đội nhân dân Việt Nam
CƠ SỞ KHẲNG ĐỊNH BẢO VỆ TỔ QUỐC LÀ MỘT TRONG HAI NHIỆM VỤ CHIẾN LƯỢC
CỦA CÁCH MẠNG VIỆT NAM, NHIỆM VỤ HÀNG ĐẦU CỦA QUÂN ĐỘI TA
1. Bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là một trong hai nhiệm vụ chiến lược của cách mạng nước ta
CƠ SỞ KHẲNG ĐỊNH BẢO VỆ TỔ QUỐC LÀ MỘT TRONG HAI NHIỆM VỤ CHIẾN LƯỢC
CỦA CÁCH MẠNG VIỆT NAM, NHIỆM VỤ HÀNG ĐẦU CỦA QUÂN ĐỘI TA
a.Tổ quốc
xã hội
chủ nghĩa
Thế nào là Tổ quốc ? Tổ quốc xã hội chủ nghĩa là gì ?
CƠ SỞ KHẲNG ĐỊNH BẢO VỆ TỔ QUỐC LÀ MỘT TRONG HAI NHIỆM VỤ CHIẾN LƯỢC
CỦA CÁCH MẠNG VIỆT NAM, NHIỆM VỤ HÀNG ĐẦU CỦA QUÂN ĐỘI TA
Tổ quốc là tổng hoà các yếu tố tự nhiên và nhân tố xã hội của một quốc gia dân tộc được gắn kết chặt chẽ bởi chủ quyền lãnh thổ của đất nước và cộng đồng dân cư với chế độ kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội nhất định.
CƠ SỞ KHẲNG ĐỊNH BẢO VỆ TỔ QUỐC LÀ MỘT TRONG HAI NHIỆM VỤ CHIẾN LƯỢC
CỦA CÁCH MẠNG VIỆT NAM, NHIỆM VỤ HÀNG ĐẦU CỦA QUÂN ĐỘI TA
Cột mốc ngã ba biên giới Việt - Lào - Trung, thuộc địa phận A Pa Chải, xã Sín Thầu, huyện Mường Nhé,
tỉnh Điện Biên
Cột cờ Lũng Cũ (Hà Giang)
TỰ NHIÊN
Tổ quốc là một phạm trù lịch sử
CƠ SỞ KHẲNG ĐỊNH BẢO VỆ TỔ QUỐC LÀ MỘT TRONG HAI NHIỆM VỤ CHIẾN LƯỢC
CỦA CÁCH MẠNG VIỆT NAM, NHIỆM VỤ HÀNG ĐẦU CỦA QUÂN ĐỘI TA
XÃ HỘI
Tổ quốc xã hội chủ nghĩa
CƠ SỞ KHẲNG ĐỊNH BẢO VỆ TỔ QUỐC LÀ MỘT TRONG HAI NHIỆM VỤ CHIẾN LƯỢC
CỦA CÁCH MẠNG VIỆT NAM, NHIỆM VỤ HÀNG ĐẦU CỦA QUÂN ĐỘI TA
Tổ quốc xã hội chủ nghĩa là Tổ quốc mà trong đó GCCN và nhân dân lao động do Đảng cộng sản lãnh đạo đã thiết lập chế độ xã hội chủ nghĩa,GCCN và nhân dân lao động trở thành chủ nhân chân chính của Tổ quốc.
Tổ quốc xã hội chủ nghĩa đầu tiên trên thế giới là Tổ quốc Nga Xô viết,
ra đời sau thắng lợi của cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917.
CƠ SỞ KHẲNG ĐỊNH BẢO VỆ TỔ QUỐC LÀ MỘT TRONG HAI NHIỆM VỤ CHIẾN LƯỢC
CỦA CÁCH MẠNG VIỆT NAM, NHIỆM VỤ HÀNG ĐẦU CỦA QUÂN ĐỘI TA
CƠ SỞ KHẲNG ĐỊNH BẢO VỆ TỔ QUỐC LÀ MỘT TRONG HAI NHIỆM VỤ CHIẾN LƯỢC
CỦA CÁCH MẠNG VIỆT NAM, NHIỆM VỤ HÀNG ĐẦU CỦA QUÂN ĐỘI TA
ĐẶC TRƯNG CỦA TỔ QUỐC
XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
Do giai cấp công nhân và nhân dân lao động làm chủ
Có nền kinh tế phát triển cao
Có nền văn hoá xã hội chủ nghĩa
Có quan hệ hữu nghị hợp tác với các quốc gia trên
thế giới
Loại hình Tổ quốc phát triển cao nhất trong lịch sử phát triển của nhân loại.
CƠ SỞ KHẲNG ĐỊNH BẢO VỆ TỔ QUỐC LÀ MỘT TRONG HAI NHIỆM VỤ CHIẾN LƯỢC
CỦA CÁCH MẠNG VIỆT NAM, NHIỆM VỤ HÀNG ĐẦU CỦA QUÂN ĐỘI TA
TỔ QUỐC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
Hiện nay, trên thế giới còn bao nhiêu nước theo chủ nghĩa xã hội? Đó là những nước đó?
CƠ SỞ KHẲNG ĐỊNH BẢO VỆ TỔ QUỐC LÀ MỘT TRONG HAI NHIỆM VỤ CHIẾN LƯỢC
CỦA CÁCH MẠNG VIỆT NAM, NHIỆM VỤ HÀNG ĐẦU CỦA QUÂN ĐỘI TA
Trong quá khứ đã từng có gần 100 quốc gia tự nhận là theo chế độ Xã hội chủ nghĩa. Nhưng hiện nay chỉ còn 5 quốc gia theo Xã hội chủ nghĩa là: Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa, Cộng hòa Cuba, Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Triều Tiên (Bắc Triều Tiên), Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Cộng hòa 
xã hội chủ nghĩaViệt Nam.
CƠ SỞ KHẲNG ĐỊNH BẢO VỆ TỔ QUỐC LÀ MỘT TRONG HAI NHIỆM VỤ CHIẾN LƯỢC
CỦA CÁCH MẠNG VIỆT NAM, NHIỆM VỤ HÀNG ĐẦU CỦA QUÂN ĐỘI TA
TỔ QUỐC
CHẾ ĐỘ XÃ HỘI
DÂN TỘC
ĐẤT NƯỚC
CƠ SỞ KHẲNG ĐỊNH BẢO VỆ TỔ QUỐC LÀ MỘT TRONG HAI NHIỆM VỤ CHIẾN LƯỢC
CỦA CÁCH MẠNG VIỆT NAM, NHIỆM VỤ HÀNG ĐẦU CỦA QUÂN ĐỘI TA
b. Cơ sở khẳng định bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là một trong hai nhiệm vụ chiến lược của cách mạng nước ta
- Từ quy luật "Dựng nước đi đôi với giữ nước" của dân tộc ta.
CƠ SỞ KHẲNG ĐỊNH BẢO VỆ TỔ QUỐC LÀ MỘT TRONG HAI NHIỆM VỤ CHIẾN LƯỢC
CỦA CÁCH MẠNG VIỆT NAM, NHIỆM VỤ HÀNG ĐẦU CỦA QUÂN ĐỘI TA
Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Ðại đoàn 308 tại Ðền thờ các Vua Hùng ngày 19/9/1954.
CƠ SỞ KHẲNG ĐỊNH BẢO VỆ TỔ QUỐC LÀ MỘT TRONG HAI NHIỆM VỤ CHIẾN LƯỢC
CỦA CÁCH MẠNG VIỆT NAM, NHIỆM VỤ HÀNG ĐẦU CỦA QUÂN ĐỘI TA
Toàn cảnh hội nghị thành lập Đảng tại Cửu Long – Hương Cảng, Trung Quốc

-Xuất phát từ mục tiêu, đường lối cách mạng Xã hội chủ nghĩa ở nước ta

CƠ SỞ KHẲNG ĐỊNH BẢO VỆ TỔ QUỐC LÀ MỘT TRONG HAI NHIỆM VỤ CHIẾN LƯỢC
CỦA CÁCH MẠNG VIỆT NAM, NHIỆM VỤ HÀNG ĐẦU CỦA QUÂN ĐỘI TA
XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA
XÃ HỘI
BẢO VỆ TỔ QUỐC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
- Từ mối quan hệ giữa hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc XHCN
- Từ âm mưu, thủ đoạn chống phá cách mạng Việt Nam của các thế lực thù địch
CƠ SỞ KHẲNG ĐỊNH BẢO VỆ TỔ QUỐC LÀ MỘT TRONG HAI NHIỆM VỤ CHIẾN LƯỢC
CỦA CÁCH MẠNG VIỆT NAM, NHIỆM VỤ HÀNG ĐẦU CỦA QUÂN ĐỘI TA
- Từ tình hình tranh chấp biển Đông diễn ra gay gắt, phức tạp
Bảo vệ Tổ quốc luôn là một trong hai nhiệm vụ chiến lược của cách mạng Việt Nam.
2. Bảo vệ Tổ quốc là nhiệm vụ hàng đầu của Quân đội nhân dân Việt Nam
Từ vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Quân đội.


Từ âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch….
Bản chất, truyền thống của quân đội ta trong sự nghiệp cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng
2. Bảo vệ Tổ quốc là nhiệm vụ hàng đầu của Quân đội nhân dân Việt Nam
-Từ chức năng, nhiệm vụ chủ yếu của Quân đội.
Đội quân chiến đấu
Đội quân công tác
Đội quân lao động sản xuất.
Trong đó, chức năng
cơ bản nhất là đội quân
chiến đấu
Nhiệm vụ hàng đầu của
quân đội là
sẵn sàng chiến đấu và
chiến đấu thắng lợi,
bảo vệ vững chắc độc lập,
chủ quyền,
thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ
của Tổ quốc,
bảo vệ Đảng, Nhà nước,
nhân dân và chế độ XHCN.
- Từ truyền thống của
Quân đội ta: “Trung với
Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng
chiến đấu hy sinh vì độc lập
tự do của Tổ quốc; vì chủ
nghĩa xã hội, nhiệm vụ nào
Cũng hoàn thành, khó khăn
nào cũng vượt qua kẻ thù
nào cũng đánh thắng”.
- Từ âm mưu chống phá quân đội của các thế lực thù địch
bảo vệ Tổ quốc luôn luôn là
nhiệm vụ hàng đầu của Quân đội ta
II. MỤC TIÊU, QUAN ĐIỂM, PHƯƠNG CHÂM, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP BẢO VỆ TỔ QUỐC VIỆT NAM XÃ HỘI CHỦ NGHĨA TRONG TÌNH HÌNH MỚI
1. Mục tiêu, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới
II. MỤC TIÊU, QUAN ĐIỂM, PHƯƠNG CHÂM, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP BẢO VỆ
TỔ QUỐC VIỆT NAM XÃ HỘI CHỦ NGHĨA TRONG TÌNH HÌNH MỚI
Đại biểu đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng xác định: “Phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, của cả hệ thống chính trị, tranh thủ tối đa sự đồng tình, ủng hộ của cộng đồng quốc tế, kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắt độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, ổn định chính trị, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội”.
II. MỤC TIÊU, QUAN ĐIỂM, PHƯƠNG CHÂM, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP BẢO VỆ
TỔ QUỐC VIỆT NAM XÃ HỘI CHỦ NGHĨA TRONG TÌNH HÌNH MỚI
a) Mục tiêu tổng quát
Một là, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc
b) Mục tiêu cụ thể
Hai là, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa
Ba là, bảo vệ công cuộc đổi mới, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước
Bốn là, bảo vệ lợi ích quốc gia dân tộc
Năm là, bảo vệ nền văn hóa dân tộc
Sáu là, đấu tranh giữ vững hòa bình, ổn định chính trị và an ninh quốc gia
2. Quan điểm, phương châm chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới
2. Quan điểm, phương châm chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ bảo vệ
Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới
a. Quan điểm chỉ đạo
Thứ nhất: Giữ vững, sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về
mọi mặt của Đảng, sự quản lý tập trung của Nhà nước
đối với
sự nghiệp bảo vệ
Tổ quốc.
Thứ hai:
Kiên định
mục tiêu
độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, kiên quyết,
kiên trì đấu tranh
bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất,
toàn vẹn
lãnh thổ của
Tổ quốc.
2. Quan điểm, phương châm chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ bảo vệ
Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới
Thứ ba:
Kết hợp
chặt chẽ
hai nhiệm vụ
chiến lược
xây dựng
và bảo vệ
Tổ quốc
2. Quan điểm, phương châm chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ bảo vệ
Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới
Thứ tư:
Xây dựng
sức mạnh
tổng hợp
của đất nước
về chính trị,
tư tưởng,
KT-XH,
văn hóa,
QP-AN,
đối ngoại.
2. Quan điểm, phương châm chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ bảo vệ
Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới
Thứ năm:
Quán triệt
đường lối
độc lập,
tự chủ,
đồng thời
chủ động,
tích cực
hội nhập
quốc tế.
2. Quan điểm, phương châm chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ bảo vệ
Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới
Thứ sáu:
Vận dụng
đúng đắn
quan điểm
về đối tác,
đối tượng
2. Quan điểm, phương châm chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ bảo vệ
Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới
Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch thăm tại Nga
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tham chính thức tại Trung Quốc
Thứ bảy:
Nâng cao
chất lượng
công tác
dự báo,
nắm chắc
tình hình...
2. Quan điểm, phương châm chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ bảo vệ
Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới
2. Quan điểm, phương châm chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ bảo vệ
Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới
b. Phương châm chỉ đạo
Một là:
Kiên định về
mục tiêu,
nguyên tắc
chiến lược;
linh hoạt,
mềm dẻo
về sách lược.
Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp các đoàn đại biểu về dự Hội nghị APEC lần thứ 25 được tổ chức tại Đà Nẵng năm 2017
2. Quan điểm, phương châm chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ bảo vệ
Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới
b. Phương châm chỉ đạo
Hai là:
Giữ nghiêm
kỉ luật,
kỉ cương, xử lý nghiêm minh hành vi vi phạm pháp luật
2. Quan điểm, phương châm chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ bảo vệ
Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới
b. Phương châm chỉ đạo
Ba là:
Thường xuyên bám sát cơ sở, nắm chắc tình hình, chủ động xử lý đúng đắn, kịp thời mọi tình huống
II. MỤC TIÊU, QUAN ĐIỂM, PHƯƠNG CHÂM, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP BẢO VỆ
TỔ QUỐC VIỆT NAM XÃ HỘI CHỦ NGHĨA TRONG TÌNH HÌNH MỚI
3. Nhiệm vụ và giải pháp bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới
Thứ nhất: Nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, bảo vệ Đảng,
bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN
Thứ hai, phát triển kinh tế xã hội kết hợp
chặt chẽ với bảo vệ quốc phòng, an ninh
Thứ ba, xây dựng, phát triển nền văn hóa tiên tiến,
đậm đà bản sắc dân tộc; phát triển và nâng cao
chất lượng hoạt động thông tin, tuyên truyền.
Thứ tư: Củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Thứ năm: Củng cố vững chắc nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân vững mạnh, có sức chiến đấu cao.
Thứ sáu: Triển khai đồng bộ, toàn diện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ và chủ động, tích cực hội nhập quốc tế, tạo môi trường quốc tế thuận lợi cho sự nghiệp xây dựng và BVTQ.
Hội nghị APEC lần thứ 25 được tổ chức tại Đà Nẵng, Việt Nam năm 2017
4. Trách nhiệm của Quân đội và mỗi quân nhân đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN trong tình hình mới
Quán triệt sâu sắc mục tiêu, quan điểm, phương châm chỉ đạo
của Ðảng, nhiệm vụ và giải pháp BVTQ trong tình hình mới
- Thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước về quốc phòng đối với
Các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương, nhằm không ngừng
tăng cường tiềm lực quốc phòng của đất nước
Bế giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh khóa 65 tại Học viện Quốc phòng năm 2017
- Thường xuyên nêu cao tinh thần cảnh giác, duy trì và thực hiện tốt
công tác sẵn sàng chiến đấu ở tất cả các cấp, bảo vệ và quản lý
chặt chẽ vùng trời, vùng biển, biên giới...
Thực hiện nghiêm túc Nghị định 77/2010/NÐ-CP ngày 12 tháng 7
năm 2010 của Chính phủ về phối hợp giữa Bộ Công an và
Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia
Hội nghị giao ban Bộ Quốc phòng và Bộ Công an thực hiện
Nghị định số77/2010/NĐ-CP tại điểm cầu Hà Tĩnh năm 2017
Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng,
chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, ưu tiên hiện đại hóa
một số quân chủng, binh chủng , lực lượng...
Đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công tác đối ngoại quốc phòng,
tiếp tục mở rộng hơn nữa quan hệ hợp tác quốc phòng với các nước
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch làm việc với Bộ Quốc phòng Nga
- Tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt
của Ðảng đối với quân đội
Tổng Bí thư Nguyễn Phú phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu
Đảng bộ Quân đội lần thứ X nhiệm kỳ 2015-2020
Xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí quyết tâm chiến đấu
cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao
4. Trách nhiệm của Quân đội và mỗi quân nhân đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN trong tình hình mới
Tiểu đoàn Vệ binh 3 phục vụ tiêu binh đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về thăm và làm việc tại BTL Quân khu năm tháng 10/2017
Tích cực học tập, rèn luyện, nâng cao
năng lực, trình độ mọi mặt
Học tập chính trị theo kế hoạch tại đơn vị
Luyện tập điều lệnh đội ngũ
- Chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội; tích cực
tu dưỡng, rèn luyện tính tổ chức, tính kỷ luật, đạo đức, lối sống
và tác phong chính quy; luôn giữ vững phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”
- Thực hiện tốt công tác đối ngoại, công tác vận động quần chúng
của Đảng, góp phần giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn
xã hội trên biên giới đất liền và trên biển, đảo
KẾT LUẬN
Trải qua hơn 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, quân đội ta luôn là lực lượng nòng cốt trong chiến tranh nhân dân BVTQ, cùng với toàn Đảng, toàn dân đánh thắng mọi kẻ thù xâm lược, giành độc lập dân tộc; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; thực sự là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Chính vì vậy, mỗi quân nhân trong đơn vị cần quán triệt sâu sắc và nắm chắc mục tiêu, quan điểm, phương châm chỉ đạo của Đảng về nhiệm vụ BVTQ trong tình hình mới; nhận thức đầy đủ thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đối với nhiệm vụ BVTQ, nhiệm vụ của cách mạng, quân đội và của đơn vị; thấy rõ đối tượng, đối tác, âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.
TRÂN TRỌNG CẢM ƠN CÁC ĐỒNG CHÍ!
 
Gửi ý kiến