Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Chương II. §6. Tam giác cân

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Thị Thảo
Ngày gửi: 20h:22' 27-05-2017
Dung lượng: 2.6 MB
Số lượt tải: 361
Số lượt thích: 0 người
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ GIÁO DỰ GIỜ LỚP
Kiểm tra bài cũ
D

Cho tam giác ABC có . Phân giác góc A cắt BC ở D. Chứng minh AB = AC.
2
1
A
C
D
B
1
2
Xét ? ADB và ? ADC có:
A1 = A2 (gt)
AD: chung
D1 = D2 (cmt)
Trong Δ ADB cã: D1 = 1800 - (B + A1)
Δ ADC cã: D2 = 1800 - (C + A2)
B = C (gt); A1 = A2 (gt)
=> D1 = D2
1
2
Do đó Δ ADB = Δ ADC ( g.c.g)
=> AB = AC (hai cạnh tương ứng)
Chứng minh
Các dạng tam giác đã biết
Các tam giác trên đều có điểm chung gì đặc biệt ?
Tam giác nhọn
Tam giác tù
Tam giác vuông
*Định nghĩa
Tam giác cân là tam giác có hai cạnh bằng nhau.
Vậy muốn vẽ một tam giác cân, ta vẽ như thế nào?
Ví dụ: Vẽ tam giác ABC cân tại A
C
B
A
+ Vẽ đoạn thẳng BC
+ Vẽ (B; r), (với r )
+ Vẽ (C; r), (với r )
Hai cung tròn này cắt nhau tại A. Nối đoạn thẳng AB, AC ta được ABC cân tại A.
* Cách vẽ tam giác cân
* Định nghĩa
Góc ở đỉnh
Cạnh bên
Góc ở đáy
Cạnh đáy
Tam giác ABC cân tại A <=> AB = AC
Tìm các tam giác cân trên hình. Kể tên các cạnh bên, cạnh đáy, góc ở đáy, góc ở đỉnh của các tam giác cân đó.
ADE
ABC
ACH
ABC
ADE
ACH
AB; AC
AD; AE
AH; AC
DE
BC
HC
Cho tam giác ABC cân tại A. Tia phân giác của góc A cắt BC tại D. Hãy so sánh
Chứng minh
Xét ∆ABD và … ta có:
… = AC (gt)

… là cạnh chung
Do đó … = ∆ACD (c.g.c)
Vậy (2 góc tương ứng)
Chứng minh
Trong một tam giác cân, hai góc ở đáy bằng nhau.
* Định lý 1:
∆ABC cân tại A
GT
KL
Nếu một tam giác có hai góc ở đáy bằng nhau thì tam giác đó là tam giác cân.
∆ABC có
∆ABC cân tại A
GT
KL
* Định lý 2:
A
C
D
B
1
2
Xét ? ADB và ? ADC có:
A1 = A2 (gt)
AD: chung
D1 = D2 (cmt)
Trong Δ ADB cã: D1 = 1800 - (B + A1)
Δ ADC cã: D2 = 1800 - (C + A2)
B = C (gt); A1 = A2 (gt)
=> D1 = D2
1
2
Do đó Δ ADB = Δ ADC ( g.c.g)
=> AB = AC (hai cạnh tương ứng)
Chứng minh (Bài 44/sgk/125)
* Định lý 2:
Bài tập: Cho tam giác như hình vẽ, ΔGHI là tam giác gì ? Vì sao ?
Vậy ∆GHI cân tại I
70
°
C
B
A
* Định nghĩa: Tam giác vuông cân là tam giác vuông có hai cạnh góc vuông bằng nhau.
Tính số đo mỗi góc nhọn của một tam giác vuông cân.
* Tính chất: Trong tam giác vuông cân mỗi góc nhọn có số đo bằng 450.
* Định nghĩa: Tam giác đều là tam giác có ba cạnh bằng nhau.
Vẽ tam giác đều ABC
Vì sao ?
Tính số đo mỗi góc của tam giác ABC.
C
B
A
Trong một tam giác đều, mỗi góc bằng 600
* Hệ quả:
Nếu một tam giác có ba góc bằng nhau thì tam giác đó là tam giác đều.
Nếu một tam giác cân có một góc bằng 600 thì tam giác đó là tam giác đều.
CÁC CÁCH CHỨNG MINH MỘT TAM GIÁC LÀ TAM GIÁC ĐỀU

Một tam giác có 3 cạnh bằng nhau thì là tam giác đều.
Một tam giác có 3 góc bằng nhau thì là tam giác đều.
Một tam giác cân có 1 góc bằng thì là tam giác đều.
Một tam giác có 2 góc bằng thì là tam giác đều.
BÀI TẬP
Bài tập: Cho các tam giác (hinh vẽ). Dánh dấu (x) vào ô thích hợp.
BÀI TẬP
Bài tập: Cho các tam giác (hinh vẽ). Dánh dấu (x) vào ô thích hợp.
Thời gian:
Rung chuông với điểm
Hết giờ
5
4
3
2
1
Trò chơi
Câu 1. Chọn từ thích hợp điền vào chỗ có dấu (.)
Tam giác cân là tam giác có .... bằng nhau.
hai cạnh
Thời gian:
Rung chuông với điểm
Hết giờ
5
4
3
2
1
Trò chơi
Câu 2. Chọn từ thích hợp điền vào chỗ có dấu (.) Tam giác có hai cạnh bằng nhau là tam giác .
cân
Thời gian:
Rung chuông với điểm
Hết giờ
5
4
3
2
1
Trò chơi
Câu 3. Chọn từ thích hợp điền vào chỗ có dấu (.)
Tam giác cân có hai góc.....
ở đáy bằng nhau
Thời gian:
Rung chuông với điểm
Hết giờ
5
4
3
2
1
Trò chơi
C
Câu5: Hãy chọn một đáp án đúng
Tam giác vuông có hai cạnh góc vuông bằng nhau là tam giác
A. cân
B. đều
C. vuông cân
Thời gian:
Rung chuông với điểm
Hết giờ
5
4
3
2
1
Trò chơi
B
Thời gian:
Rung chuông với điểm
Hết giờ
5
4
3
2
1
Trò chơi
Câu 7. Chọn từ thích hợp điền vào chỗ có dấu (.)
Tam giác . là tam giác có ba cạnh bằng nhau.
đều
Thời gian:
Rung chuông với điểm
Hết giờ
5
4
3
2
1
Trò chơi
Câu 8. Chọn từ thích hợp điền vào chỗ có dấu (.)
Tam giác có ba góc ...... là tam giác đều.
bằng nhau
Thời gian:
Rung chuông với điểm
Hết giờ
5
4
3
2
1
Trò chơi
A
Câu 9: Mệnh đề sau đúng hay sai Tam giác cân có một góc bằng 600 là tam giác đều
A. Dỳng
B. Sai
Thời gian:
Rung chuông với điểm
Hết giờ
5
4
3
2
1
Trò chơi
A
Câu10: Mệnh đề sau Dỳng hay sai Nếu hai tam giác đều có một cạnh bằng nhau thỡ hai tam giác đều đó bằng nhau
A. Dỳng
B. Sai
Tam giác cân
ĐÞnh nghÜa
Tam giác có hai cạnh bằng nhau
Tính chất
Hai góc ở đáy bằng nhau
N?u m?t tam giỏc cú hai gúc b?ng nhau
CM
Tam giác có hai cạnh bằng nhau
Tam giác có hai góc bằng nhau
Tam giác vuông cân
Tam giác đều
Các dạng tam giác cân đặc biệt
Dịnh nghĩa
Tính chất
CM
Dịnh nghĩa
Tính chất
Học thuộc định nghĩa và tính chất về góc của tam giác cân, tam giác vuông cân, tam giác đều.
BTVN : 46, 49, 50 SGK trang 127
67, 68 SBT trang 106
Hướng dẫn về nhà và chuẩn bị cho tiết sau:
Chuẩn bị tiết “ Tam giác cân” tiếp theo.
Bài tập 49(127 – sgk)
a) Tính các góc ở đáy của một tam giác cân biết góc ở đỉnh bằng 400.
b) Tính góc ở đỉnh của một tam giác cân biết góc ở đáy bằng 400.
* Muốn tính góc ở đáy c?a tam giỏc cõn khi biết góc ở đỉnh:
* Muốn tính góc ở đỉnh c?a tam giỏc cõn khi biết góc ở đáy:
.
CHÚC QUÝ THẦY CÔ
NHIỀU SỨC KHỎE
CÁC EM HỌC SINH
CHĂM NGOAN, HỌC GIỎI
.
CHÚC QUÝ THẦY CÔ
NHIỀU SỨC KHỎE
CÁC EM HỌC SINH
CHĂM NGOAN, HỌC GIỎI
 
Gửi ý kiến