Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Chương II. §6. Tam giác cân

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Khương Thị Thu
Ngày gửi: 20h:21' 16-01-2018
Dung lượng: 2.3 MB
Số lượt tải: 337
Số lượt thích: 0 người
Đoàn kết - Chăm ngoan - Học giỏi-
7A
MÔN TOÁN 7
KIỂM TRA BÀI
Cho hình vẽ, biết tam giác ABC có AB = AC. Tia phân giác của góc A cắt BC tại D. Hãy so sánh .
Xét ∆ABD và ∆ACD ta có:
AB= AC (gt)

AD cạnh chung
Suy ra ∆ABD = ∆ACD (c.g.c)
Nên (hai góc tương ứng)
Giải
tam giác ABC có AB = AC
1. Định nghĩa
Tam giác cân là tam giác có hai cạnh bằng nhau.
§6. TAM GIÁC CÂN
Tam giác cân ABC (AB=AC)
C
B
A
Cạnh bên
Cạnh đáy
Góc ở đỉnh
Góc ở đáy
Tam giác ABC cân tại A (AB = AC)
Thế nào là tam giác cân?
1. Định nghĩa
Tam giác cân là tam giác có hai cạnh bằng nhau.
§6. TAM GIÁC CÂN
Tam giác cân ABC (AB=AC)
Tìm các tam giác cân trên hình. Kể tên các cạnh bên, cạnh đáy, góc ở đáy, góc ở đỉnh của các tam giác cân đó.
?1
ADE
ABC
ACH
1. Định nghĩa
Tam giác cân là tam giác có hai cạnh bằng nhau.
§6. TAM GIÁC CÂN
Tam giác cân ABC (AB=AC)
Tìm các tam giác cân trên hình. Kể tên các cạnh bên, cạnh đáy, góc ở đáy, góc ở đỉnh của các tam giác cân đó.
?1
ABC
AB, AC
BC
DE
CH
AD, AE
AC, AH
ADE
ACH
Cột thời gian
HẾT
GiỜ
Thảo luận nhóm: 2 phút
1. Định nghĩa
Tam giác cân là tam giác có hai cạnh bằng nhau.
§6. TAM GIÁC CÂN
?2
2. Tính chất
Trong một tam giác cân, hai góc ở đáy như thế nào với nhau?
Trong một tam giác cân, hai góc ở đáy bằng nhau.
* Định lý 1:
∆ABC cân tại A
GT
KL
1. Định nghĩa
Tam giác cân là tam giác có hai cạnh bằng nhau.
§6. TAM GIÁC CÂN
2. Tính chất
Trong một tam giác cân, hai góc ở đáy bằng nhau.
* Định lý 1:
* Định lý 2:
Nếu một tam giác có hai góc bằng nhau thì tam giác đó là tam giác cân.
∆ABC có
∆ABC cân tại A
GT
KL
1. Định nghĩa
Tam giác cân là tam giác có hai cạnh bằng nhau.
§6. TAM GIÁC CÂN
2. Tính chất
Trong một tam giác cân, hai góc ở đáy bằng nhau.
* Định lý 1:
* Định lý 2:
Nếu một tam giác có hai góc bằng nhau thì tam giác đó là tam giác cân.
Thế nào là tam giác vuông cân?
Định nghĩa:
Tam giác vuông cân là tam giác vuông có hai cạnh góc vuông bằng nhau.
Tính số đo góc nhọn của một tam giác vuông cân.
?3
Trong tam giác vuông cân mỗi góc nhọn có số đo bằng 450.
1. Định nghĩa
Tam giác cân là tam giác có hai cạnh bằng nhau.
§6. TAM GIÁC CÂN
2. Tính chất
Trong một tam giác cân, hai góc ở đáy bằng nhau.
* Định lý 1:
* Định lý 2:
Nếu một tam giác có hai góc bằng nhau thì tam giác đó là tam giác cân.
Định nghĩa:
Tam giác vuông cân là tam giác vuông có hai cạnh góc vuông bằng nhau.
3. Tam giác đều
Định nghĩa:
Tam giác đều là tam giác có ba cạnh bằng nhau.
Vẽ tam giác đều ABC
Vì sao ?
Tính số đo mỗi góc của tam giác ABC.
?4
C
B
A
Thế nào là tam giác đều?
1. Định nghĩa
Tam giác cân là tam giác có hai cạnh bằng nhau.
§6. TAM GIÁC CÂN
2. Tính chất
Trong một tam giác cân, hai góc ở đáy bằng nhau.
* Định lý 1:
* Định lý 2:
Nếu một tam giác có hai góc bằng nhau thì tam giác đó là tam giác cân.
Định nghĩa:
Tam giác vuông cân là tam giác vuông có hai cạnh góc vuông bằng nhau.
3. Tam giác đều
Định nghĩa:
Tam giác đều là tam giác có ba cạnh bằng nhau.
Hệ quả:
Trong một tam giác đều, mỗi góc bằng 600
Nếu một tam giác có ba góc bằng nhau thì tam giác đó là tam giác đều.
Nếu một tam giác cân có một góc bằng 600 thì tam giác đó là tam giác đều.
THỂ LỆ :
Có 6 bông hoa với màu sắc khác nhau được ghi số (Từ số 1 đến số 6). Mỗi đội hãy chọn cho mình một bông hoa bất kì. Yêu cầu trả lời trong vòng 15 giây. Mỗi câu trả lời đúng được 10 điểm. Điểm được tính cho đồng đội.
Hoa điểm 10
Hoa điểm 10
Em chọn hoa nào?
1
2
3
4
5
6
46
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
15
Hãy chọn giá trị đúng của x trong các kết quả A, B, C, D
A) 2 cm
D) 5 cm
B) 3 cm
C) 4 cm
C) 4 cm
46
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
A) 300
B) 400
C) 500
D) 600
Hãy chọn giá trị đúng của x trong các kết quả A, B, C, D
B) 400
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
A) 3cm
D) Kết quả khác
C) 5cm
B) 4cm
Tìm độ dài cạnh KE trong hình vẽ
3 cm
A) 3cm
46
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
B) Tam giác cân
D) A, B đều đúng
C) Một kết quả khác
A) Tam giác đều
Tam giác IHG là tam giác gì?
D) A, B đều đúng
46
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
D)
C)
A) 1400
Hãy chọn đáp án đúng. Góc ở đỉnh của một tam giác cân bằng . Mỗi góc ở đáy có số đo là:
B) 700
B) 700
46
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
C)
B)
A) 400
Hãy chọn đáp án đúng. Nếu một tam giác cân có một góc ở đáy bằng thì góc ở đỉnh bằng:
D) 1000
D) 1000
Hướng dẫn về nhà
Nắm vững các định nghĩa, tính chất

Làm các bài tập 46; 47; 48; 49 (sgk-127).

Xem trước luyện tập để tiết sau học.
Xin chân thành cảm ơn !
 
Gửi ý kiến