Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 37. Tảo

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Xuân Thùy
Ngày gửi: 09h:48' 29-01-2016
Dung lượng: 15.2 MB
Số lượt tải: 78
Số lượt thích: 0 người
CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ ĐẾN DỰ GIỜ THĂM LỚP
MÔN : SINH HỌC - LỚP 6A3
GIÁO VIÊN : NGUYỄN XUÂN THÙY
KIỂM TRA MIỆNG
Nêu một vài ví dụ về sự thích nghi của các cây ở cạn với môi trường?
ĐÁP ÁN
Cây sống nơi khô hạn, nắng, gió nhiều thường có rễ an sâu, lan rộng; thân thấp,phân cành nhiều ...
Những cây mọc ở nơi râm mát và ẩm nhiều thân thường vươn cao, các cành tập trung ở ngọn ...
Chương VIII: CÁC NHÓM THỰC VẬT
TẢO
RÊU
HẠT TRẦN
HẠT KÍN
Bài 37:
QUYẾT
Chương VIII: CÁC NHÓM THỰC VẬT
TẢO
Ti?t 45 - Bài 37:
1. Cấu tạo của tảo:
a. Quan sát tảo xoắn: (tảo nước ngọt)
?: Quan sát hình và cho Biết: Hình dạng, màu sắc và cấu tạo của tảo xoắn và rong mơ ?
b. Quan sát rong mơ: (tảo nước mặn)
Chương VIII: CÁC NHÓM THỰC VẬT
TẢO
1. Cấu tạo của tảo:
a. Quan sát tảo xoắn: (tảo nước ngọt)
?: Quan sát hình và cho Biết: Hình dạng, màu sắc và cấu tạo của tảo xoắn?
- Tảo xoắn có dạng hình sợi,
màu xanh lục.
- Cấu tạo: Gồm nhiều tế bào nối tiếp nhau tạo thành sợi, mỗi tế bào gồm có vách tế bào; thể màu; nhân tế bào.
- Sinh sản sinh dưỡng hoặc sinh sản hữu tính bằng cách kết hợp giữa hai tế bào gần nhau tạo thành hợp tử.
b. Quan sát rong mơ: (tảo nước mặn)
- Rong mơ có dạng hình cây, màu nâu
- Cấu tạo: Gồm nhiều tế bào.
- Sinh sản sinh dưỡng hoặc hữu tính.
Ti?t 45 - Bài 37:
Chương VIII: CÁC NHÓM THỰC VẬT
TẢO
1. Cấu tạo của tảo:
a. Quan sát tảo xoắn: (tảo nước ngọt)
- Tảo xoắn có dạng hình sợi,
màu xanh lục.
- Cấu tạo: Gồm nhiều tế bào nối tiếp nhau tạo thành sợi, mỗi tế bào gồm có vách tế bào; thể màu; nhân tế bào.
- Sinh sản sinh dưỡng hoặc sinh sản hữu tính bằng cách kết hợp giữa hai tế bào gần nhau tạo thành hợp tử.
b. Quan sát rong mơ: (tảo nước mặn)
- Rong mơ có dạng hình cây, màu nâu
- Cấu tạo: Gồm nhiều tế bào.
- Sinh sản sinh dưỡng hoặc hữu tính.
?:Theo em rong mơ có thân, lá và quả không ?
Trả lời : Rong mơ chưa có thân , lá thực sự . Vì ở các bộ phận đó chưa phân biệt các loại mô, đặc biệt chưa có mô dẫn ( do đó nó phải sống ở dưới nước ) .Bộ phận giống quả chỉ là những phao nổi , bên trong chứa khí giúp rong mơ có thể đứng thẳng trong nước
Ti?t 45 - Bài 37:
Chương VIII: CÁC NHÓM THỰC VẬT
TẢO
1. Cấu tạo của tảo:
a. Quan sát tảo xoắn: (tảo nước ngọt)
b. Quan sát rong mơ: (tảo nước mặn)
So sánh rong mơ với cây đậu (Đánh dấu (+) nếu có (-) nếu không)
+
-
Phao nổi
Giá bám
-
-
+
+
+
+
-
-
Ti?t 45 - Bài 37:
Chương VIII: CÁC NHÓM THỰC VẬT
TẢO
1. Cấu tạo của tảo:
a. Quan sát tảo xoắn: (tảo nước ngọt)
- Tảo là những thực vật bậc thấp mà cơ thể gồm một hoặc nhiều tế bào, cấu tạo rất đơn giản, có màu khác nhau và luôn có chất diệp lục.
b. Quan sát rong mơ: (tảo nước mặn)
- Hầu hết tảo sống ở nước.
?: Nêu cấu tạo của tảo?
Ti?t 45 - Bài 37:
Chương VIII: CÁC NHÓM THỰC VẬT
TẢO
1. Cấu tạo của tảo:
2. Một vài tảo thường gặp:
a. Tảo đơn bào:
b. Tảo đa bào:
Tảo tiểu cầu
Tảo silic
Tảo vòng
Rau diếp biển
Rau câu
Tảo sừng hươu
- Tảo tiểu cầu, tảo silic ...
- Tảo vòng, rau diếp biển...
Ti?t 45 - Bài 37:
Chương VIII: CÁC NHÓM THỰC VẬT
TẢO
Bài 37:
1. Cấu tạo của tảo:
2. Một vài tảo thường gặp:
a. Tảo đơn bào:
b. Tảo đa bào:
Tảo bẹ
Tảo đỏ
Tảo lam
Chương VIII: CÁC NHÓM THỰC VẬT
TẢO
1. Cấu tạo của tảo:
2. Một vài tảo thường gặp:
3. Vai trò của tảo:
*Lợi ích của tảo:
-Cung cấp ôxi, làm thức ăn cho các động vật ở nước.
-Làm thức ăn cho con người và gia súc.
-Làm phân bón, laứm thuoỏc...
*Tác hại:
-Làm oõ nhiễm nguồn nước.
-Làm ảnh hưởng đến sự sinh trưởng của một số loài thực vật sống cùng.
?: Em hãy cho biết tảo có lợi và có hại như thế nào?
Ti?t 45 - Bài 37:
TRÒ CHƠI: ĐƯỜNG LÊN ĐỈNH OLYMPIA
XANH
ĐỎ
1
2
3
4
5
6
1. Tảo có cấu tạo rất đơn giản, đúng hay sai ?
2. Không thể coi rong mơ như một cây xanh thật sự
đúng hay sai?
3. Tại sao tảo lại được xếp vào nhóm thực vật bậc thấp?
3. Tảo là thực vật bậc thấp vì chưa có rễ, thân, lá thật sự.
4. Tại sao rong mơ lại có màu nâu?
4. Vì trong tế bào của rong mơ ngoài chất diệp lục còn có
chất màu phụ màu nâu.
5. Em hãy kể một vài loài tảo thường gặp?
5. Tảo đơn bào: tảo tiểu cầu, tảo silic ...
Tảo đa bào: tảo vòng, rau diếp biển ...
6. Tảo là những thực vật không thể ăn được, đúng hay sai?
6. Sai.
2. Đúng.
Đúng .
Hướng dẫn học tập
* Đối với bài học ở tiết này :
Hoïc baøi.
Traû lôøi caâu hoûi 5 SGK trang 125.
Ñoïc em coù bieát trang 125.
* Đối với bài học ở tiết học tiếp theo :
Nghieân cöùu baøi môùi: “Bài 38: Rêu – cây rêu”
- Tieát sau chuaån bò caây reâu chaân töôøng ñem ñeán lôùp.
Chúc các em học tập tốt !
 
Gửi ý kiến