Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Tuần 16. Thầy cúng đi bệnh viện

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thanh Hoàng
Ngày gửi: 18h:39' 27-11-2014
Dung lượng: 5.0 MB
Số lượt tải: 168
Số lượt thích: 0 người
Chào mừng quý thầy cô về dự giờ lớp 5C
Phân môn : Tập đọc

Giáo viên dạy:
NGUYỄN THANH HOÀNG
Đơn vị công tác:
TRƯỜNG TIỂU HỌC BA XA
Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Ba Tơ Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp huyện bậc tiểu học năm học 2012-2013
Kiểm tra bài cũ:
Àoåc àoaån 1 baâi “Thêìy thuöëc nhû meå hiïìn” vaâ nïu nhûäng chi tiïët noái lïn loâng nhên aái cuãa Laän Öng trong viïåc öng chûäa bïånh cho con ngûúâi thuyïìn chaâi.
Thứ tư ngày 5 tháng 12 năm 2012
Tập đọc:
(Nguyễn Lăng)
Thầy cúng đi bệnh viện
Tập đọc:
Thứ tư ngày 7 tháng 12 năm 2011
(Nguyễn Lăng)
Bài này có thể phân làm mấy đoạn?
- Đoạn 1 từ: CuåUÁn laâm nghïì... àïën hoåc nghïì cuáng baái.
- Đoạn 2 từ: Vêåy maâ... àïën khöng thuyïn giaãm.
- Đoạn 3 từ: Thêëy cha ngaây caâng... àïën vêîn khöng lui.
- Đoạn 4 từ: Saáng höm sau... àïën nïn ài bïånh viïån.
Thầy cúng đi bệnh viện
Tập đọc:
Thứ tư ngày 7 tháng 12 năm 2011
Bài này có thể phân làm 4 đoạn?
(Nguyễn Lăng)
Luyện đọc:
Từ ngữ:
cắp sách
s
thuyên giảm
uyên
gi
khẩn khoản
kh
kh
quằn quại
qu
qu
Bụng cụ đau quằn quại, lắm lúc tưởng như có con dao cứa mạnh vào từng khúc ruột.
đau quặn
thuyên giảm
khẩn khoản
bệnh vẫn không lui
tất tả
Thầy cúng đi bệnh viện
Tập đọc:
Thứ tư ngày 7 tháng 12 năm 2011
(Nguyễn Lăng)
Tìm hiểu bài:
- Khắp làng xa bản gần, nhà nào có người ốm cũng nhờ cụ đến cúng. Nhiều người tôn cụ làm thầy, cắp sách theo cụ học nghề cúng bái.


Thầy cúng đi bệnh viện
Tập đọc:
Thứ tư ngày 7 tháng 12 năm 2011
(Nguyễn Lăng)
Tìm hiểu bài:
Khi bị mắc bệnh, cụ đã tự chữa bệnh bằng gì?

- Khi bị mắc bệnh, cụ chữa bằng cách cúng bái.

Kết quả ra sao?

- Các học trò cụ đã nhiều lần cúng cho thầy mà bệnh tình vẫn không thuyên giảm


Thầy cúng đi bệnh viện
Tập đọc:
Thứ tư ngày 7 tháng 12 năm 2011
(Nguyễn Lăng)
Tìm hiểu bài:
Cụ bị mắc bệnh gì?

- Cụ bị mắc bệnh sỏi thận.

Vì sao cụ lại trốn bệnh viện về nhà?

- Vì cụ sợ mổ và cụ không tin bác sĩ người Kinh bắt được con ma người Thái.


Thầy cúng đi bệnh viện
Tập đọc:
Thứ tư ngày 7 tháng 12 năm 2011
(Nguyễn Lăng)
Tìm hiểu bài:
Nhờ đâu mà cụ khỏi bệnh?

- Nhờ các bác sĩ ở bệnh viện mổ lấy sỏi ra cho cụ.

Câu nói của cụ cuối bài cho ta biết cụ đã thay đổi cách nghĩ như thế nào?

- Cụ đã hiểu ra rằng: Cúng bái không thể chữa được bệnh cho con người. Chỉ có khoa học và bệnh viện mới làm được điều đó.


Thầy cúng đi bệnh viện
Tập đọc:
Thứ tư ngày 7 tháng 12 năm 2011
(Nguyễn Lăng)
Tìm hiểu bài:
Bài học hôm nay giúp em hiểu được điều gì?

Nội dung chính:- Không nên mê tín dị đoan. Cúng bái không thể chữa được bệnh mà chỉ có khoa học và bệnh viện mới có thể chữa khỏi bệnh cho con người

Đói ăn rau, đau uống thuốc.


Thầy cúng đi bệnh viện
Tập đọc:
Thứ tư ngày 7 tháng 12 năm 2011
(Nguyễn Lăng)
Liên hệ:
Theo các em, ở địa phương chúng ta, hiện nay có còn tập tục: Mỗi khi có người bị ốm thì gia đình sẽ rước thầy về cúng để đuổi tà ma không?

Thầy cúng đi bệnh viện
Tập đọc:
Thứ tư ngày 7 tháng 12 năm 2011
Nếu gia đình em có người bị ốm, bố mẹ em dự định sẽ rước thầy về cúng. Em sẽ làm gì?

(Nguyễn Lăng)
Luyện đọc diễn cảm:
Thấy cha ngày càng đau nặng, con trai cụ khẩn khoản xin đưa cụ đi bệnh viện. Anh nói mãi, nể lời, cụ mới chịu đi.
Bác sĩ bảo cụ bị sỏi thận, phải mổ lấy sỏi ra. Cụ sợ mổ. Hơn nữa, cụ không tin bác sĩ người Kinh bắt được con ma người Thái. Thế là cụ trốn về nhà. Nhưng về đến nhà, cụ lại lên cơn đau quằn quại. Cụ bắt con mời thầy Vui, học trò giỏi nhất của cụ, đến cúng trừ ma. Cúng suốt ngày đêm, bệnh tình vẫn không lui.
Thầy cúng đi bệnh viện
Tập đọc:
Thứ tư ngày 7 tháng 12 năm 2011
(Nguyễn Lăng)
Thi đọc diễn cảm:
Thấy cha ngày càng đau nặng, con trai cụ khẩn khoản xin đưa cụ đi bệnh viện. Anh nói mãi, nể lời, cụ mới chịu đi.
Bác sĩ bảo cụ bị sỏi thận, phải mổ lấy sỏi ra. Cụ sợ mổ. Hơn nữa, cụ không tin bác sĩ người Kinh bắt được con ma người Thái. Thế là cụ trốn về nhà. Nhưng về đến nhà, cụ lại lên cơn đau quằn quại. Cụ bắt con mời thầy Vui, học trò giỏi nhất của cụ, đến cúng trừ ma. Cúng suốt ngày đêm, bệnh tình vẫn không lui.
Thầy cúng đi bệnh viện
Tập đọc:
Thứ tư ngày 7 tháng 12 năm 2011
(Nguyễn Lăng)
Luyện đọc
Từ ngữ:
cắp sách
thuyên giảm
khẩn khoản
quằn quại
đau quặn
thuyên giảm
khẩn khoản
bệnh vẫn không lui
tất tả
Nội dung chính: Không nên mê tín dị đoan. Cúng bái không thể chữa được bệnh mà chỉ có khoa học và bệnh viện mới có thể chữa khỏi bệnh cho con người

Đói ăn rau, đau uống thuốc.


Thầy cúng đi bệnh viện
Tập đọc:
Thứ tư ngày 7 tháng 12 năm 2011
 
Gửi ý kiến