Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Chương I. §1. Tập hợp Q các số hữu tỉ

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: st
Người gửi: Trần Đức Cường (trang riêng)
Ngày gửi: 14h:04' 20-08-2012
Dung lượng: 527.5 KB
Số lượt tải: 68
Số lượt thích: 1 người (đặng thị thành giang)
Tiết 1:
TẬP HỢP Q CÁC SỐ HỮU TỈGV:NGUYỄN THỊ LIÊN
TẬP HỢP Q CÁC SỐ HỮU TỈ
Đại số 7
Tiết 1
Chương I :
số hữu tỉ - số thực
Tiết 1
Vậy các số 3, - 0,5 ; 0 ;.... đều là số hữu tỉ
Kiểm tra bài cũ:(4`)
Tỡm các tử mẫu của các phân số còn thiếu:
1
6
- 3
2
- 2
- 2
1
0
0
thay vô số các số nguyên khác 0
19
2
- 7
Có thể viết bao nhiêu phân số bằng các số đã cho?
Có thể viết mỗi số đã cho thành vô số phân số bằng nó
Ở lớp 6 các phân số bằng nhau là cách viết khác của cùng một số ,số đó là số hữu tỉ
= ...
= ...
= ...
= ...
TẬP HỢP Q CÁC SỐ HỮU TỈ
Chương 1
I/ S? H?U T? :
l s? vi?t du?c du?i d?ng phõn s? v?i a,b Z ; b ? 0 .
- T?p h?p cỏ s? h?u t? kớ hi?u l Q
6
10
3
5
100
-125
- 5
4
4
3
Các số trên là số hữu tỉ ( theo định nghĩa)
số hữu tỉ - số thực
Tiết 1:
? 1
N
Z
Q
Q
Q
TẬP HỢP Q CÁC SỐ HỮU TỈ
Chương 1
I/ S? H?U T? :
l s? vi?t du?c du?i d?ng phõn s? v?i a,b Z ; b ? 0 .
- T?p h?p cỏ s? h?u t? kớ hi?u l Q
a
1
Có nhận xét gì về mối quan hệ giữa các tập hợp
số hữu tỉ - số thực
Tiết 1:
? 2
+ Số nguyên a có phải là số hữu tỉ không? Vì sao ?
=> a
+ Số tự nhiên n có phải là số hữu tỉ không? Vì sao?
n
1
=> n
N
Z
TẬP HỢP Q CÁC SỐ HỮU TỈ
Chương 1
I/ S? H?U T? :
l s? vi?t du?c du?i d?ng phõn s? v?i a,b Z ; b ? 0 .
- T?p h?p cỏc s? h?u t? kớ hi?u l Q
Có nhận xét gì về mối quan hệ giữa các tập hợp
số hữu tỉ - số thực
Tiết 1:
N
Z
Q
Q
Ta có:
N
Z
TẬP HỢP Q CÁC SỐ HỮU TỈ
Chương 1
I/ S? H?U T? :
l s? vi?t du?c du?i d?ng phõn s? v?i a,b Z ; b ? 0 .
- T?p h?p cỏc s? h?u t? kớ hi?u l Q
Bài 1 p7 (SGK)
số hữu tỉ - số thực
Tiết 1:
Q
Ta có:
; - 3 Z
- 3 N
; - 3 Q
Z
Q
N
Z
Q
;
TẬP HỢP Q CÁC SỐ HỮU TỈ
Chương 1
I/ S? H?U T? :
l s? vi?t du?c du?i d?ng phõn s? (v?i a,b Z ; b ? 0 ).
- T?p h?p cỏc s? h?u t? kớ hi?u l Q ; N Z Q
II/ BI?U DI?N S? H?U T? TRấN TR?C S?:
số hữu tỉ - số thực
Tiết 1:
Z
N
;
0
2
0
-1
BiỂU DIỄN CÁC SỐ NGUYÊN -2 ; - 1 ; 2 TRÊN TRỤC SỐ
-1
-2
BiỂU DIỄN CÁC SỐ HỮU TỈ TRÊN TRỤC SỐ
BiỂU DIỄN CÁC SỐ HỮU TỈ TRÊN TRỤC SỐ
Chia mỗi đoạn thẳng đơn vị cũ thành 4 phần bằng nhau rồi lấy 5 đơn vị mới
? 3
TẬP HỢP Q CÁC SỐ HỮU TỈ
Chương 1
I/ S? H?U T? :
l s? vi?t du?c du?i d?ng phõn s? (v?i a,b Z ; b ? 0 ).
- T?p h?p cỏc s? h?u t? kớ hi?u l Q ; N Z Q
II/ BI?U DI?N S? H?U T? TRấN TR?C S?:
số hữu tỉ - số thực
Tiết 1:
Z
N
;
Để so sánh hai số hữu tỉ ta làm như thế nào?
III/ SO SÁNH HAI SỐ HỮU TỈ :
>
So sánh hai phân số và
Vì -10 > - 12 và 15 > 0
>
hay
Để so sánh hai số hữu tỉ ta viết chúng dưới dạng phân số có mẫu dương rồi so sánh hai phân số đó
? 4
TẬP HỢP Q CÁC SỐ HỮU TỈ
Chương 1
I/ S? H?U T? :
l s? vi?t du?c du?i d?ng phõn s? (v?i a,b Z ; b ? 0 ).
- T?p h?p cỏc s? h?u t? kớ hi?u l Q ; N Z Q
II/ BI?U DI?N S? H?U T? TRấN TR?C S?:
số hữu tỉ - số thực
Tiết 1:
Z
N
;
III/ SO SÁNH HAI SỐ HỮU TỈ :
>
Ví dụ 1: So sánh hai phân số và
Vì - 6 < - 5 và 10 > 0
>
hay
-0,6
-0,6 =
-0,6
TẬP HỢP Q CÁC SỐ HỮU TỈ
Chương 1
I/ S? H?U T? :
l s? vi?t du?c du?i d?ng phõn s? (v?i a,b Z ; b ? 0 ).
- T?p h?p cỏc s? h?u t? kớ hi?u l Q ; N Z Q
II/ BI?U DI?N S? H?U T? TRấN TR?C S?:
số hữu tỉ - số thực
Tiết 1:
Z
N
;
* xIII/ SO SÁNH HAI SỐ HỮU TỈ :
> -3
Ví dụ 2: So sánh hai phân số và -3
Vì -3 =
>
hay
* Số hữu tỉ lớn hơn 0 là số hữu tỉ dương
* Số hữu tỉ nhỏ hơn 0 là số hữu tỉ âm
* Số hữu tỉ 0 không là số hữu tỉ dương cũng không là số hữu tỉ âm

0
0
; 0 =
=>
TẬP HỢP Q CÁC SỐ HỮU TỈ
Chương 1
Thế nào là số hữu tỉ ? Cho ví dụ .
2/ Để so sánh hai số hữu tỉ ta làm thế nào?
- 0,75 và
b) Hãy biểu diễn các số đó trên trục số.Nêu nhận xét về vị trí hai số đó đối với nhau ? đối với 0 ?
-9
12
Cho hai số hữu tỉ :
số hữu tỉ - số thực
Tiết 1:
a) Hãy so sánh hai số đó ?
<
=>
<
hay
-0,75 =
-0,75
b) Hãy biểu diễn các số đó trên trục số.Nêu nhận xét về vị trí hai số đó đối với nhau ? đối với 0 ?
1
0
2
Như vậy hai số hữu tỉ x và y nếu x < y thì trên trục số nằm ngang điểm x ở bên trái điểm y (cũng giống như đối với hai số nguyên
ở bên trái điểm 0
; ở bên phải điểm 0
ở bên trái trên trục số nằm ngang
V. Hướng dẫn học ở nhà:(2`)
1. Dạng phân số
2. Cách biểu diễn
3. Cách so sánh
- Y/c học sinh làm BT2(7), HS tự làm, a) hướng dẫn rút gọn phân số .
- Y/c học sinh làm BT3(7): + Dưa về mẫu dương
+ Quy đồng
- Làm BT; 1; 2; 3; 4; 8 (tr8-SBT)
- HD : BT8: a) và d)
 
Gửi ý kiến