Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Chương I. §2. Tập hợp các số tự nhiên

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Vũ Thị Huyền Trang
Ngày gửi: 14h:39' 09-07-2018
Dung lượng: 758.9 KB
Số lượt tải: 265
Số lượt thích: 0 người
Môn : Toán (số học)
Viết tập hợp chữ cái trong từ: “TOÁN HỌC”
A = { T, O,A,N, H, C }
Một năm có 4 quý. Viết tập hợp B các tháng của quý BA trong năm ?
B = {Tháng 7, tháng 8, tháng 9}
Kiểm tra bài cũ :
Vũ Thị Huyền Trang
2
§2: TẬP HỢP SỐ TỰ NHIÊN
Tập hợp N và tập hợp N*

Thứ tự trong tập hợp số tự nhiên

Bài tập
Vũ Thị Huyền Trang
3
1. Tập hợp N và tập hợp N*
N : là tập hợp các số tự nhiên
N = { 0;1;2;3;4;……}
N* : là tập hợp các số tự nhiên khác 0
N* = { 0;1;2;3;4;……}
Vũ Thị Huyền Trang
4
1. Tập hợp N và tập hợp N*
Mỗi số tự nhiên được biểu diễn bằng một điểm trên tia số
Biểu diễn các điểm trên tia số
0
1
2
3
4
Hình 6
Vũ Thị Huyền Trang
5
§2: TẬP HỢP SỐ TỰ NHIÊN
Tập hợp N và tập hợp N*

Thứ tự trong tập hợp số tự nhiên

Bài tập
Vũ Thị Huyền Trang
6
2. Thứ tự trong tập hợp số tự nhiên
a) Trong hai số tự nhiên khác nhau, có một số nhỏ hơn số kia. Khi số a nhỏ hơn số b, ta viết a < b hoặc b > a Trong hai điểm trên tia số (tia số nằm ngang, chiều mũi tên ở tia số đi từ trái Sang phải), điểm ở bên trái biểu diễn số nhỏ hơn.
b) Nếu a < b và b < c thì a < c.Ví dụ: a < 10 và 10 < 12 suy ra a < 12.
c) Mỗi số tự nhiên có một số liền sau và số liền trước duy nhất
( số liền sau +1, số liền trước -1 đơn vị)
d) Số 0 là số tự nhiên nhỏ nhất. Không có số tự nhiên lớn nhất.
e) Tập hợp các số tự nhiên có vô số phần tử.
Vũ Thị Huyền Trang
7
Điền vào chỗ trống để ba số ở mỗi dòng là ba
số tự nhiên liên tiếp tăng dần :
28 , ... , ...
... , 100 , ...
99
29
30
101
Vũ Thị Huyền Trang
8
§2: TẬP HỢP SỐ TỰ NHIÊN
Tập hợp N và tập hợp N*

Thứ tự trong tập hợp số tự nhiên

Bài tập
Vũ Thị Huyền Trang
9
3. Bài tập
Bài 1:
Viết số tự nhiên liền sau mỗi số:
19;..........
56;..........
a;............
Viết số tự nhiên liền trước mỗi số:
..........; 33
..........; 1000
..........; b
20
57
a + 1
32
999
b - 1
Vũ Thị Huyền Trang
10
Ghi Đ vào đáp án đúng, S vào đáp án sai :
9 Є N 
0 Є N* 
a, b, c Є N 
3. Bài tập
Đ
S
S
Vũ Thị Huyền Trang
11
TRÒ CHƠI
Vũ Thị Huyền Trang
12
Một con vật gắn liền vời nhà nông.
T
U
Â
R
1
2
3
4
Trong 1 tập hợp các chữ số được lặp lại mấy lần?
A. 1 lần
B. 2 lần
C. 3 lần
D. Tất cả đều sai
Trong hai nhận đình sau nhận định nào đúng:
A. 3 là số liền trước số 4
B. 4 là số liền trước số 3
Trong các cách so sánh sau cách nào là đúng
A. 10987<12567
B. 24567>26347
C. 54687>74859
D. 45678<32457
Hai tập hợp sau tập hợp nào viết đúng tập hợp cụm từ “TOÁN HỌC”
A. { C,L,H,O,A,L }
B. { C,O,H,N,A,T }
Vũ Thị Huyền Trang
13
Bài tập tổng hợp
Bài 1: Viết tập hợp A các số tự nhiên lớn hơn 6 và nhỏ hơn 13 bằng hai cách sau đó điền kí hiệu thích hợp vào ô vuông:
9 A 25 A 5 A


Vũ Thị Huyền Trang
14
Bài tập tổng hợp
Bài 2: Viết tập hợp các chữ cái trong từ
“ QUÊ HƯƠNG TÔI”

Vũ Thị Huyền Trang
15
Bài tập tổng hợp
Bài 3:
a) Viết các số tự nhiên liền sau mỗi số
05; 22; 18; 2; 56; 98; a; c; e ( với a, c, e,  N)
b) viết các số tự nhiên liền trước mỗi số
44; 68; 1000; 200; 90; b; d; f ( với b,d,f  N*
Vũ Thị Huyền Trang
16
Bài tập tổng hợp
Bài 4: Viết các tập hợp B các số tự nhiên không vượt quá 7 bằng 2 cách. Biểu diễn trên tia số các phần tử của tập hợp A
Vũ Thị Huyền Trang
17
Bài tập tổng hợp
Bài 5: Điền vào chỗ trống để hai số ở mỗi dòng là hai số tự nhiên liên tiếp giảm dần
………., 3320,………
……….,………., b
Vũ Thị Huyền Trang
18
Bài tập tổng hợp
Bài 6: Điền vào chỗ trống để hai số ở mỗi dòng là hai số tự nhiên liên tiếp tăng dần
………., 98,………,……..
……….,………., d,…….
12,…….,………,……….
………,1234,………..,…………
Vũ Thị Huyền Trang
19
No_avatar

Số tự nhiên nhỏ nhất là 0, vậy có số tự nhiên lớn nhất không ạ? mong cô giải đáp

https://maxsuong.com/

https://maxsuong.com/duong-vat-gia/

 

Avatar

cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi, theo mình không có số tự nhiên lớn nhất bạn nhé. Vì nếu có số đó thì bạn có viết kín giấy cũng không thể hết được

 
Gửi ý kiến