Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Chương I. §2. Tập hợp các số tự nhiên

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Vũ Thị Huyền Trang
Ngày gửi: 14h:39' 09-07-2018
Dung lượng: 758.9 KB
Số lượt tải: 102
Số lượt thích: 0 người
Môn : Toán (số học)
Viết tập hợp chữ cái trong từ: “TOÁN HỌC”
A = { T, O,A,N, H, C }
Một năm có 4 quý. Viết tập hợp B các tháng của quý BA trong năm ?
B = {Tháng 7, tháng 8, tháng 9}
Kiểm tra bài cũ :
Vũ Thị Huyền Trang
2
§2: TẬP HỢP SỐ TỰ NHIÊN
Tập hợp N và tập hợp N*

Thứ tự trong tập hợp số tự nhiên

Bài tập
Vũ Thị Huyền Trang
3
1. Tập hợp N và tập hợp N*
N : là tập hợp các số tự nhiên
N = { 0;1;2;3;4;……}
N* : là tập hợp các số tự nhiên khác 0
N* = { 0;1;2;3;4;……}
Vũ Thị Huyền Trang
4
1. Tập hợp N và tập hợp N*
Mỗi số tự nhiên được biểu diễn bằng một điểm trên tia số
Biểu diễn các điểm trên tia số
0
1
2
3
4
Hình 6
Vũ Thị Huyền Trang
5
§2: TẬP HỢP SỐ TỰ NHIÊN
Tập hợp N và tập hợp N*

Thứ tự trong tập hợp số tự nhiên

Bài tập
Vũ Thị Huyền Trang
6
2. Thứ tự trong tập hợp số tự nhiên
a) Trong hai số tự nhiên khác nhau, có một số nhỏ hơn số kia. Khi số a nhỏ hơn số b, ta viết a < b hoặc b > a Trong hai điểm trên tia số (tia số nằm ngang, chiều mũi tên ở tia số đi từ trái Sang phải), điểm ở bên trái biểu diễn số nhỏ hơn.
b) Nếu a < b và b < c thì a < c.Ví dụ: a < 10 và 10 < 12 suy ra a < 12.
c) Mỗi số tự nhiên có một số liền sau và số liền trước duy nhất
( số liền sau +1, số liền trước -1 đơn vị)
d) Số 0 là số tự nhiên nhỏ nhất. Không có số tự nhiên lớn nhất.
e) Tập hợp các số tự nhiên có vô số phần tử.
Vũ Thị Huyền Trang
7
Điền vào chỗ trống để ba số ở mỗi dòng là ba
số tự nhiên liên tiếp tăng dần :
28 , ... , ...
... , 100 , ...
99
29
30
101
Vũ Thị Huyền Trang
8
§2: TẬP HỢP SỐ TỰ NHIÊN
Tập hợp N và tập hợp N*

Thứ tự trong tập hợp số tự nhiên

Bài tập
Vũ Thị Huyền Trang
9
3. Bài tập
Bài 1:
Viết số tự nhiên liền sau mỗi số:
19;..........
56;..........
a;............
Viết số tự nhiên liền trước mỗi số:
..........; 33
..........; 1000
..........; b
20
57
a + 1
32
999
b - 1
Vũ Thị Huyền Trang
10
Ghi Đ vào đáp án đúng, S vào đáp án sai :
9 Є N 
0 Є N* 
a, b, c Є N 
3. Bài tập
Đ
S
S
Vũ Thị Huyền Trang
11
TRÒ CHƠI
Vũ Thị Huyền Trang
12
Một con vật gắn liền vời nhà nông.
T
U
Â
R
1
2
3
4
Trong 1 tập hợp các chữ số được lặp lại mấy lần?
A. 1 lần
B. 2 lần
C. 3 lần
D. Tất cả đều sai
Trong hai nhận đình sau nhận định nào đúng:
A. 3 là số liền trước số 4
B. 4 là số liền trước số 3
Trong các cách so sánh sau cách nào là đúng
A. 10987<12567
B. 24567>26347
C. 54687>74859
D. 45678<32457
Hai tập hợp sau tập hợp nào viết đúng tập hợp cụm từ “TOÁN HỌC”
A. { C,L,H,O,A,L }
B. { C,O,H,N,A,T }
Vũ Thị Huyền Trang
13
Bài tập tổng hợp
Bài 1: Viết tập hợp A các số tự nhiên lớn hơn 6 và nhỏ hơn 13 bằng hai cách sau đó điền kí hiệu thích hợp vào ô vuông:
9 A 25 A 5 A


Vũ Thị Huyền Trang
14
Bài tập tổng hợp
Bài 2: Viết tập hợp các chữ cái trong từ
“ QUÊ HƯƠNG TÔI”

Vũ Thị Huyền Trang
15
Bài tập tổng hợp
Bài 3:
a) Viết các số tự nhiên liền sau mỗi số
05; 22; 18; 2; 56; 98; a; c; e ( với a, c, e,  N)
b) viết các số tự nhiên liền trước mỗi số
44; 68; 1000; 200; 90; b; d; f ( với b,d,f  N*
Vũ Thị Huyền Trang
16
Bài tập tổng hợp
Bài 4: Viết các tập hợp B các số tự nhiên không vượt quá 7 bằng 2 cách. Biểu diễn trên tia số các phần tử của tập hợp A
Vũ Thị Huyền Trang
17
Bài tập tổng hợp
Bài 5: Điền vào chỗ trống để hai số ở mỗi dòng là hai số tự nhiên liên tiếp giảm dần
………., 3320,………
……….,………., b
Vũ Thị Huyền Trang
18
Bài tập tổng hợp
Bài 6: Điền vào chỗ trống để hai số ở mỗi dòng là hai số tự nhiên liên tiếp tăng dần
………., 98,………,……..
……….,………., d,…….
12,…….,………,……….
………,1234,………..,…………
Vũ Thị Huyền Trang
19
No_avatar

Số tự nhiên nhỏ nhất là 0, vậy có số tự nhiên lớn nhất không ạ? mong cô giải đáp

https://maxsuong.com/

https://maxsuong.com/duong-vat-gia/

 

 
Gửi ý kiến