Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Chương I. §2. Tập hợp các số tự nhiên

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Hương
Ngày gửi: 16h:33' 06-09-2020
Dung lượng: 1.9 MB
Số lượt tải: 582
Số lượt thích: 0 người
Chào mừng quý thầy cô về dự giờ
và thăm lớp 6A11
BÀI 2 :
a) Viết tập hợp A các số tự nhiên lớn hơn 0nhỏ hơn 5
b) Viết tập hơp M các số tự nhiên nhỏ hơn 5
c) Điền kí hiệu thích hợp vào chỗ trống
0 M ; 0 A
KIỂM TRA BÀI CŨ
BÀI 1 :Viết tập hợp chữ cái trong từ “HỌC GIỎI”

a) A = {x  N / 0< x <5 }
A ={ 1;2;3;4 }
hoặc
b) M = {x  N / x <5 }
M ={0;1;2;3;4 }
hoặc
Trả lời
Trả lời : A ={ H, O;C; G;I }
c) 0 M ; 0 A

§2. TẬP HỢP CÁC SỐ TỰ NHIÊN
N =
1. TẬP HỢP N VÀ TẬP HỢP N*
- Biểu diễn tập hợp N trên tia số .
Điểm biểu diễn số tự nhiên a trên tia số đựơc gọi là điểm a.
…. a
- Tập hợp các số tự nhiên được kí hiệu là N.
{ 0 ; 1 ;2; 3; 4;…}.
- Các số 0, 1, 2, 3,... là các số tự nhiên.
§2. TẬP HỢP CÁC SỐ TỰ NHIÊN
N =
1. TẬP HỢP N VÀ TẬP HỢP N*
- Tập hợp các số tự nhiên khác 0 được kí hiệu là N*.
N* =
- Tập hợp các số tự nhiên được kí hiệu là N.
{ 0 ; 1 ;2; 3; 4;…}.
{ 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; …}
hoặc
Em hãy viết tập hợp N* ?
§2. TẬP HỢP CÁC SỐ TỰ NHIÊN
N =
1. TẬP HỢP N VÀ TẬP HỢP N*
- Tập hợp các số tự nhiên khác 0 được kí hiệu là N*.
N* =
- Tập hợp các số tự nhiên được kí hiệu là N.
{ 0 ; 1 ;2; 3; 4;…}.
{ 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; …}
hoặc
Bài tập
§2. TẬP HỢP CÁC SỐ TỰ NHIÊN
2. Thứ tự trong tập hợp số tự nhiên
a) Với a, b
N , a < b hoặc b > a trên tia số điểm a nằm bên trái điểm b.
a
b nghĩa là a < b hoặc a = b
b
Viết tập hợp A =
Lên bảng làm A =
A < 10 và 10 < 12
? a) Em hãy so sánh hai số 2 và 4?
b) Nhận xét vị trí điểm 2, điểm 4 trên tia số ?

4
4
2
HỢP CÁC SỐ TỰ NHIÊN
2. Thứ tự trong tập hợp số tự nhiên
a) Với a, b
N , a < b hoặc b > a trên tia số điểm a nằm bên trái điểm b.
a
b nghĩa là a < b hoặc a = b
b
Viết tập hợp A =
Lên bảng làm A =
A < 10 và 10 < 12
N , a < b hoặc b > a trên tia số thì điểm a nằm bên trái điểm b.
a) Với a, b
Viết : a b nghĩa là a < b hoặc a = b
b a nghĩa là b > a hoặc a = b
Viết tập hợp A =
bằng cách liệt kê các phần tử của nó.
Bài tập 7.c/sgk
A =
Giải
§2. TẬP HỢP CÁC SỐ TỰ NHIÊN
2. Thứ tự trong tập hợp số tự nhiên
a) Với a, b
N , a < b hoặc b > a trên tia số điểm a nằm bên trái điểm b.
a
b nghĩa là a < b hoặc a = b
b
Viết tập hợp A =
Lên bảng làm A =
A < 10 và 10 < 12
N , a < b hoặc b > a trên tia số thì điểm a nằm bên trái điểm b.
a) Với a, b
b a nghĩa là b > a hoặc a = b
§2. TẬP HỢP CÁC SỐ TỰ NHIÊN
2. Thứ tự trong tập hợp số tự nhiên
a) Với a, b
N , a < b hoặc b > a trên tia số điểm a nằm bên trái điểm b.
a
b nghĩa là a < b hoặc a = b
b
Viết tập hợp A =
Lên bảng làm A =
A < 10 và 10 < 12
? Điền vào chỗ trống để ba số ở mỗi dòng là ba số
tự nhiên liên tiếp tăng dần:
28…. ; …… ;
….. ; 100; …..
e) Tập hợp các số tự nhiên có vô số phần tử
§2. TẬP HỢP CÁC SỐ TỰ NHIÊN
2. Thứ tự trong tập hợp số tự nhiên
a) Với a, b
N , a < b hoặc b > a trên tia số điểm a nằm bên trái điểm b.
a
b nghĩa là a < b hoặc a = b
b
Viết tập hợp A =
Lên bảng làm A =
A < 10 và 10 < 12
N , a < b hoặc b > a trên tia số thì điểm a nằm bên trái điểm b.
a) Với a, b
Viết : a b nghĩa là a < b hoặc a = b
b a nghĩa là b > a hoặc a = b
b) Nếu a < b và b < c thì a < cc) Số 0 là số tự nhiên nhỏ nhất. Không có số tự nhiên lớn nhất.
d) Mỗi số tự nhiên có một số liền sau duy nhất

? Trong tập hợp các số tự nhiên số nào nhỏ nhất, số nào lớn nhất ?
? Cho a < b và b < c hãy so sánh a và c ? Cho ví dụ ?
? Mỗi số tự nhiên có mấy số liền sau ? Cho ví dụ?
? Tập hợp các số tự nhiên có mấy phần tử ?
Để ghi các số tự nhiên ta dùng mười chữ số: 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9.

- Khi viết các số tự nhiên có từ năm chữ số trở lên, người ta thường viết tách riêng từng nhóm ba chữ số kể từ phải sang trái cho dễ đọc.

Chú ý:
- Cần phân biệt: số với chữ số, số chục với chữ số hàng chục, số trăm với chữ số hàng trăm….

3. Ghi số tự nhiên:
a. Số và chữ số:
Trong hệ thập phân, cứ mười đơn vị ở một hàng thì làm thành một đơn vị ở hàng liền trước nó.
-Mỗi chữ số trong một số ở những vị trí khác nhau có những giá trị khác nhau.
333 = 300 + 30 + 3
Ví dụ:
b. Hệ thập phân:
c. Hệ La Mã:
Cách ghi số La Mã:

Bài 1: (B11/SGK-10)
a) Viết số tự nhiên có số chục là 135, chữ số hàng đơn vị là 7.
b) Điền vào bảng:
Dạng 1: Ghi các số tự nhiên.
14
4
142
2
23
3
230
0
Số đó là:
1357
BÀI TẬP
Bài 2: (B13/SGK-10)
a) Viết số tự nhiên nhỏ nhất có bốn chữ số.
b) Viết số tự nhiên nhỏ nhất có bốn chữ số khác nhau.

Bài giải
Dạng 1: Ghi các số tự nhiên.
a) Số tự nhiên nhỏ nhất có bốn chữ số là: 1000.
b) Số tự nhiên nhỏ nhất có bốn chữ số khác nhau là: 1023.
Luyện tập:
Bài 1: Ghi Đ vào đáp án đúng, S vào đáp án sai:
3 Є N 
0 Є N* 
a, b, c Є N 
Đ
S
S
Dạng 1:Nhận biết các phần tử thuộc N và N*
Bài 2: (Bài 8 trang 8 / SGK)
Viết tập hợp A các số tự nhiên không vượt quá 5 bằng hai cách. Biểu diễn trên tia số các phần tử của A.
Giải:
Cách 1: A = { 0; 1; 2; 3; 4 }
Cách 2: A = { A Є N I x < 5 }


0
1
2
3
4
5
...
Dạng 2: Viết và biểu diễn tập hợp số tự nhiên trên trục số
Dạng 3: Dãy số tự nhiên liên tiếp
Bài 3:
Điền và chỗ trống để được ba số tự
nhiên liên tiếp
7,……, ………….
n, ……., ………..
………, ………, k
( n, k là các số tụ nhiên và k > 1 )
n +2
n + 1
k - 2
k-1
11
9
BÀI TẬP BỔ SUNG
;
Bài 1: Viết tập hợp B các số tự nhiên không vượt quá 7 bằng hai cách. Biểu diễn trên tia số các phần tử của B.


Bài 2:
Điền và chỗ trống để được ba số tự
Nhiên chãn hoặc lẻ liên tiếp
7,……, ………….
2n + 1, ……., ………..
………, ………, 2k
( n, k là các số tự nhiên và k > 1 )
 
Gửi ý kiến