Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Tập huấn trường học kết nối

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thanh Trúc (trang riêng)
Ngày gửi: 10h:49' 04-04-2017
Dung lượng: 1.1 MB
Số lượt tải: 74
Số lượt thích: 0 người
TRIỂN KHAI THỰC HIỆN
CÁC HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN
TRONG TRƯỜNG TIỂU HỌC
QUA MẠNG TT TRỰC TUYẾN
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Bến Tre, ngày 21 tháng 10 năm 2016
Là trang web do Bộ GDĐT
xây dựng tại địa chỉ web site:
http://truonghocketnoi.edu.vn
TRƯỜNG HỌC KẾT NỐI
TRƯỜNG HỌC KẾT NỐI
Gồm 3 phân hệ
Phân hệ
thông tin
Phân hệ
học liệu

Phân hệ
tổ chức
và quản lí các HĐCM
Quản trị các văn bản QLGD
Quản trị các thông tin GD

Hệ thống được phân cấp sử dụng theo các cấp QLGD
Bộ GDĐT
Sở GD
- Phòng GD
- Các CSGD
- GV, HS

Kho học liệu điện tử
Kho bài học minh họa
Kho bài học tương tác
Ngân hàng câu hỏi, bài tập
SINH HOẠT CHUYÊN MÔN QUA MẠNG THÔNG TIN TRỰC TUYẾN

Bồi dưỡng phát triển năng lực cho cán bộ QLGD, GV
Đổi mới tổ chức
sinh hoạt Tổ/Nhóm CM

Đổi mới KTĐG theo định hướng phát triển NLHS
Các HĐCM khác thông qua hệ thống “Trường học kết nối”

Đổi mới PPDH

MỤC ĐÍCH ĐỔI MỚI HOẠT ĐỘNG SHCM

Tạo cơ hội để CBQL, GV phát huy sáng tạo, đóng góp KN nhằm nâng cao CLGD, đáp ứng yêu cầu ĐM căn bản, toàn diện GDTH
Tổ chức HĐSHCM phải trở thành hoạt động thường xuyên, thiết thực và hiệu quả
Kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về CM và tìm giải pháp phù hợp với đối tượng HS, điều kiện nhà trường, địa phương
Nâng cao năng lực QL, chỉ đạo CM cho CBQLGD
và năng lực SP cho GV trong HĐDH


YÊU CẦU HOẠT ĐỘNG SHCM TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

Nội dung SHCM phải phù hợp với các nội dung ĐMGD ở cấp TH… (mô hình VNEN)
Đổi mới tổ chức lớp học
Đổi mới KTĐG HS

Huy động sự tham gia PH, cộng đồng vào quá trình GD
Đổi mới PPDH

Cách thức tổ chức HĐ SHCM cần cụ thể, linh hoạt, tránh hình thức, nặng về báo cáo.

Điều chỉnh Tài liệu DH, phát triển Tài liệu BDCM và các TL khác đáp ứng yêu cầu ĐMGD
2. CÁC BƯỚC TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN SHCM
Xây dựng kế hoạch và
chuẩn bị

Tổ chức dạy minh họa, dự giờ, tham quan các HĐ lớp học, suy ngẫm


Trao đổi, chia sẻ, tổng hợp ý kiến và đề xuất biện pháp áp dụng


Vận dụng vào thực tiễn DH của GV, của trường một cách hiệu quả
Bước 1
Xây dựng KH và chuẩn bị
KH cần tập trung vào những ND cụ thể mà GV, CBQL quan tâm hoặc những khó khăn, vướng mắc cần trao đổi nhằm hỗ trợ HĐ dạy & học.
Trong KH cần xác định rõ: Bài dạy, GV dạy, thời gian và địa điểm dạy minh họa,…
KK giáo viên tự nguyện đăng ký, chủ động, sáng tạo trong DH đáp ứng mục tiêu HĐ SHCM.
GV có thể điều chỉnh ND, tiến trình tổ chức các HĐ, ĐDTBDH cần thiết.
Phân công người hỗ trợ GV dạy minh họa và chuẩn bị các ĐK cần thiết khác.
Bố trí lớp dạy minh họa, người dự hợp lí, thuận lợi.
1. SHCM VỀ ĐM PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC
1. SHCM VỀ ĐM PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC
* Người dự giờ cần chuyển đối tượng quan sát từ GV sang HS và không làm ảnh hưởng đến việc dạy của GV, học của HS.
* Quan sát thái độ, cử chỉ, hành vi, lời nói, sự quan tâm, chú ý của HS đến bài học, mối quan hệ, hợp tác giữa các em HS, việc làm và sản phẩm học tập của HS.

Quan sát HĐH của HS nhằm trả lời các câu hỏi:

- HS có nắm được yêu cầu của các HT không ?

- HS có thực sự tự học, có tích cực thực hiện các HĐHT không ?

- HĐTQ điều hành các HĐH ntn ?

- Các thành viên trong nhóm có tích cực, hợp tác không ?

- Sản phẩm của HS/nhóm ntn ?

- GV quan sát, hỗ trợ HĐH của từng HS/từng nhóm thế nào ?

- Các công cụ (góc học tập, thư viện, góc cộng đồng) có được phát huy tác dụng không ?

Bước 2
Tổ chức dạy minh họa và dự giờ
1. SHCM VỀ ĐM PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC
Bước 4
Áp dụng vào thực tiễn dạy học
Bước 3
Thảo luận chung
2. SHCM VỀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ HỌC SINH
Tổ chức dưới hình thức chuyên đề (đối với cấp tổ, cấp trường)

Tổ chức Hội thảo (đối với cấp cụm trường).
Đối với những nội dung về ĐGTX, cần tổ chức SHCM thông qua HĐ dự giờ, thăm lớp.

Đối với nội dung ĐGĐK, cần tổ chức SHCM thông qua HĐ nghiên cứu bài KT, kết quả làm bài KT của HS.
*Cần tập trung vào những ND cụ thể mà GV, CBQL quan tâm và những khó khăn, vướng mắc cần được chia sẻ, giải quyết nhằm hỗ trợ GV trong ĐGHS.

*Đối với ND về ĐGTX: cần tổ chức dạy minh họa và dự giờ. Trong KH cần nêu rõ: Bài dạy, người dạy, thời gian và địa điểm dạy minh họa.

* Khuyến khích GV tự nguyện đăng ký, chủ động, sáng tạo chuẩn bị bài dạy nhằm đáp ứng mục tiêu SHCM về ĐGHS.

* Đối với ND về ĐGĐK: cần xác định rõ người chuẩn bị ND thảo luận, đề KT, bài KT và kết quả KT của HS.
Bước 1
Xây dựng KH
và chuẩn bị
2. SHCM VỀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ HỌC SINH
+ Cách ĐGTX để giúp đỡ HS nhằm phát huy tối đa khả năng của các em và giúp các em tiến bộ trong HT.
+ Cách ra đề KTĐK; cách chấm bài kết hợp với sửa lỗi, nhận xét những ưu điểm, hạn chế và góp ý cho HS.
+ Cách HD HS bình bầu khen thưởng
+ Cách ghi Học bạ…
* Có thể lựa chọn ND về ĐGHS để XDKH SHCM:
+ Cách ĐGTX theo tiến trình bài học và HĐGD.
+ Cách quan sát, theo dõi, giúp đỡ, hỗ trợ HS.
+ Các kĩ thuật ĐG trên lớp; cách quan sát, nhận định về một số biểu hiện NL, PC của từng HS;
+ Cách hướng dẫn HS tự ĐG và ĐG bạn;
+ Cách nhận xét ĐGTX đối với từng HS…
Bước 1
Xây dựng KH
và chuẩn bị
(tiếp theo)
2. SHCM VỀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ HỌC SINH
+ Các kĩ thuật ĐG trên lớp đã được GV sử dụng ntn?
+ HS có biết cách tự ĐG & ĐG bạn không ?
+ Tổ chức trao đổi các ND khác về ĐGHS như: cách ra đề KTĐK, cách ĐG cho điểm và nhận xét của GV, hồ sơ đánh giá...
- Tổ chức dạy MH và dự giờ. Tập trung vào ND ĐGTX theo tiến trình bài học, HĐGD của GV và HS, nhằm trả lời các câu hỏi sau:
+ GV giám sát, hỗ trợ, đánh giá HĐH của từng nhóm/từng HS ntn ?
+ GV đã động viên, khích lệ HS hoặc hướng dẫn, hỗ trợ HS vượt qua khó khăn trong HT ntn ?


Bước 2

dạy minh họa,
dự giờ, quan sát
về ĐGHS
2. SHCM VỀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ HỌC SINH
- Căn cứ vào thực tiễn của lớp, trường mình, GV cùng trao đổi, chia sẻ, tìm ra biện pháp hiệu quả nhất.
- Tổng hợp các vấn đề đã thảo luận, gợi ý các vấn đề cần suy ngẫm, lựa chọn biện pháp áp dụng để ĐGHS được tốt hơn, giúp HS hứng thú và tiến bộ hơn trong học tập.
- Tập trung thảo luận về ĐGTX HS trong giờ học, các kĩ thuật ĐG trên lớp. Làm rõ những điều thu hoạch được, những băn khoăn, đề xuất nhằm giúp HS học tốt hơn thông qua ĐG.
- Đối với ND về ĐGĐK cần căn cứ các sản phẩm như đề KT, các bài KT đã chấm và NX, sửa lỗi cho HS của GV …,

Bước 3

THẢO LUẬN
CHUNG
2. SHCM VỀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ HỌC SINH
Dựa trên kết quả thảo luận và những điều đã quan sát, học tập được về ĐGTX qua dự giờ và ĐGĐK, mỗi GV, tổ chuyên môn và nhà trường cần vận dụng linh hoạt vào đổi mới cách ĐGHS trong quá trình tổ chức DH, HĐGD ở lớp, trường một cách hiệu quả.
Bước 4

ÁP DỤNG VÀO THỰC TIỄN

2. SHCM VỀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ HỌC SINH
3. SHCM VỀ
NỘI DUNG
TỔ CHỨC
LỚP HỌC
Bước 1
Xây dựng KH
và chuẩn bị
Bước 3
Thảo luận chung
Bước 2
Tham quan lớp học,
HĐ của HĐTQ,
giao lưu với HS
Bước 4
Áp dụng vào
thực tiễn

Bước 1
Xây dựng KH
và chuẩn bị
- Cần tập trung vào ND cụ thể mà GV, CBQL quan tâm, những khó khăn cần được chia sẻ, hỗ trợ trong việc tổ chức lớp học theo mô hình VNEN
- Trong KH cần nêu rõ: lớp được chọn để minh họa cho việc việc thành lập và triển khai HĐ của HĐTQ (có thể chọn những lớp điển hình làm tốt và những lớp làm chưa tốt để cùng nhau chia sẻ);
Có thể lựa chọn ND để xây dựng KH SHCM như sau:
+ Cách HD, hỗ trợ HS thành lập HĐTQ
+ Cách HD, hỗ trợ HĐTQ hoạt động hiệu quả
+ Cách tổ chức cho HS xây dựng, quản lí, sử dụng và phát triển Góc HT; Thư viện lớp học; Sơ đồ cộng đồng; Góc cộng đồng.
+ Cách tổ chức Nhóm HT, bồi dưỡng Nhóm trưởng, QL và giám sát HS học theo nhóm…

3. SINH HOẠT CHUYÊN MÔN VỀ TỔ CHỨC LỚP HỌC
Bước 2
Tham quan HĐTQ,
giao lưu với HS
3. SHCM VỀ TỔ CHỨC LỚP HỌC
* GV được phân công trao đổi với đồng nghiệp về những KN trong quá trình HD, giúp đỡ HS thành lập HĐTQ, tổ chức HĐ nhóm …
*Qua tham quan, giao lưu với HS, giáo viên trao đổi, chia sẻ; tổng hợp các vấn đề đã thu hoạch được, đề ra biện pháp để vận dụng.* HĐTQ của lớp được chọn, tự giới thiệu về tổ chức lớp học của lớp mình …
* GV tham quan không gian lớp học, giao lưu với HS, tìm hiểu về cách tổ chức HĐTQ, cách GV HD các kĩ năng cần thiết để HS có thể tự học cá nhân và học nhóm theo VNEN, cách sử dụng, phát huy các công cụ trong lớp học đối với HĐDH…
Bước 3
Thảo luận chung
Dựa trên kết quả thảo luận và những điều đã quan sát, thu hoạch được qua tham quan, giao lưu với HS, mỗi GV, tổ chuyên môn, nhà trường cần vận dụng linh hoạt vào việc đổi mới Tổ chức lớp học ở lớp, trường mình một cách hiệu quả.
Bước 4

ÁP DỤNG VÀO THỰC TIỄN

3. SHCM VỀ TỔ CHỨC LỚP HỌC

* GV, CBQL được phân công, trình bày nội dung đã chuẩn bị và trao đổi về những yêu cầu ĐMGD, ý nghĩa và tầm quan trọng trong việc phối hợp GD HS giữa NT, GĐ & XH…
* Các bậc phụ huynh, đại điện cộng đồng chia sẻ, cùng GV, CBQL tìm các giải pháp để cùng phối hợp trong quá trình GDHS một cách hiệu quả nhất.
* Cần tập trung vào những ND cụ thể mà GV, CBQL quan tâm và những khó khăn, vướng mắc cần được chia sẻ, nhằm hỗ trợ GV trong việc huy động, phối hợp với PHHS, cộng đồng tham gia vào GD.

* KH cần nêu rõ: lớp, trường được chọn để minh họa cho ND SHCM, dự kiến GV, CMHS, các đoàn thể, ban ngành sẽ tham gia, trao đổi, chia sẻ trong buổi SHCM.

Bước 1

Xây dựng KH
và chuẩn bị
4. SHCM VỀ ND HUY ĐỘNG PHHS VÀ CỘNG ĐỒNG
THAM GIA VÀO QUÁ TRÌNH GD

Bước 2

SHCM có sự
tham gia của PHHS, cộng đồng
* Dựa trên kết quả thảo luận, giao lưu, chia sẻ giữa các bên, GV, CBQL, PHHS, đại hiện CĐ cần vận dụng linh hoạt vào thực tiễn đổi mới mối quan hệ, sự hợp tác để tạo sự đồng thuận và phối hợp tốt hơn nữa giữa GD nhà trường với GDGĐ và GDXH …

Bước 3

Thảo luận chung

Bước 4

Vận dụng

4. SHCM VỀ ND HUY ĐỘNG PHHS VÀ CỘNG ĐỒNG
THAM GIA VÀO QUÁ TRÌNH GD

5. SHCM về ND điều chỉnh TLDH, phát triển TL BDCM và các TL khác

Bước 1
Xây dựng KH và chuẩn bị

Bước 3
Thảo luận, thống nhất ND và phương án ĐCTL
Bước 4
Áp dụng

Bước 2
Nghiên cứu và tiến hành điều chỉnh TL

5.1. SHCM về ND ĐCTL Hướng dẫn học có thể tổ chức thông qua hình thức chuyên đề (đối với cấp tổ, cấp trường) hoặc tổ chức Hội thảo (đối với cụm trường) thông qua các bước sau:

5.SHCM về ND điều chỉnh TLDH, phát triển các TL BDCM và các TL khác
5.2. Phát triển
TL BDCM và các TL khác
SHCM về nội dung phát triển TL BDCM và các TL khác được tổ chức dưới hình thức Hội thảo ở cấp trường, cấp cụm với các bước sau:
Bước 1
Xây dựng KH và chuẩn bị

Bước 3
Góp ý, hoàn chỉnh tài liệu
Bước 4
Thử nghiệm và áp dụng tài liệu vào thực tế
Bước 2
Nghiên cứu, triển khai viết tài liệu


SHCM cấp trường

- Thành phần: CBQL, GV toàn trường, do HT, PHT điều hành.
Thời gian:
1lần/tháng.
- Một số lưu ý:
+ Lập KH, tập hợp ý kiến mà các tổ CM quan tâm.
+ Thống nhất ND và vận dụng vào thực tiễn.
+ Lựa chọn, đề xuất ND SHCM cấp cụm trường.

SHCM cấp cụm trường

- Phòng GDĐT căn cứ tình hình thực tiễn để TL các Cụm trường, đề cử Cụm trưởng.
- Thành phần: LĐ, CV phụ trách GDTH của PGD; CBQL & GV các trường TH trong Cụm.
- Điều hành: Do Trưởng Cụm hoặc HT của một trường TH trong Cụm đảm nhiệm.
- Thời gian: 2 tháng/1 lần.
- Địa điểm: luân phiên.
SHCM cấp tổ

Thành phần: Tổ trưởng, tổ phó CM, GV theo khối lớp và do Tổ trưởng điều hành.
Thời gian:
3 lần/tháng.
Một số lưu ý:
+ Lập KH, tập hợp những ý kiến của tổ. + Thống nhất ND và vận dụng vào thực tiễn.
+ Báo cáo BGH, đề xuất ND SHCM cấp trường, cụm trường.

TỔ CHỨC SHCM TẠI TỔ, TRƯỜNG VÀ CỤM
Xây dựng KH và tổ chức SHCM của trường nghiêm túc, thường xuyên, hiệu quả, thiết thực.
Chủ động tham gia SHCM cấp cụm trường. Báo cáo Phòng GD về những vấn đề cần hỗ trợ, giải quyết.Các tổ CM chủ động XDKH và tổ chức SHCM hàng tuần; đề xuất với LĐ những vấn đề cần hỗ trợ hoặc sáng kiến, đổi mới (nếu có)


TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CẤP QLGD

- Hướng dẫn các PGD chỉ đạo SHCM ở cấp các trường, cụm trường.
Tham gia trực tiếp một số buổi SHCM của cơ sở để nắm tình hình và kịp thời chỉ đạo.
Báo cáo Bộ GD&ĐT những vấn đề cần hỗ trợ, giải quyết hoặc đề xuất (nếu có).

- Hướng dẫn các CSGD về nội dung, cách thức SHCM ở cấp trường, cụm trường.
- Tham gia trực tiếp một số buổi SHCM của các trường, cụm trường để nắm tình hình và kịp thời chỉ đạo.
- Báo cáo Sở GD&ĐT những vấn đề cần hỗ trợ hoặc đề xuất những sáng kiến, đổi mới,…(nếu có).

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CẤP QLGD
Xây dựng KH và tổ chức SHCM của trường nghiêm túc, thường xuyên, hiệu quả, thiết thực.
Chủ động tham gia SHCM cấp cụm trường. Báo cáo Phòng GD về những vấn đề cần hỗ trợ, giải quyết.Các tổ CM chủ động XDKH và tổ chức SHCM hàng tuần; đề xuất với LĐ những vấn đề cần hỗ trợ hoặc sáng kiến, đổi mới (nếu có)


TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CẤP QLGD

Trân trọng cảm ơn
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
VỤ GIÁO DỤC TIỂU HỌC
 
Gửi ý kiến