Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 11. Tây Âu thời hậu kì trung đại

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lưu Kỳ Anh
Ngày gửi: 15h:08' 11-06-2014
Dung lượng: 3.5 MB
Số lượt tải: 522
Số lượt thích: 0 người
Chào mừng quý thầy cô đến thăm lớp dự giờ!

Hãy nêu những đặc điểm nổi bật của thành thị trung đại. Thành thị trung đại có vai trò như thế nào đối với nền kinh tế, chính trị, xã hội Tây Âu thời kì này?
NỘI DUNG BÀI HỌC
1. NHỮNG CUỘC PHÁT KIẾN ĐỊA LÍ
a. Nguyên nhân và điều kiện
b. Những cuộc phát kiến địa lí
c. Hệ quả
3. PHONG TRÀO VĂN HOÁ PHỤC HƯNG
a. Khái niệm văn hóa phục hưng
b. Hoàn cảnh ra đời
c. Thành tựu
d. Nội dung
e. ý nghĩa
a) Nguyên nhân và điều kiện
* Nguyên nhân:
- Nhu cầu về hương liệu, vàng bạc, thị trường ngày càng tăng.
- Cần tìm con đường giao lưu, buôn bán từ châu Âu sang phương Đông.
* Điều kiện:
Nguyên nhân sâu xa đưa đến các cuộc phát kiến địa lý?
1.NHỮNG CUỘC PHÁT KIẾN ĐỊA LÝ
Điều kiện nào dẫn đến các cuộc phát kiến địa lý?
a) Nguyên nhân và điều kiện
* Nguyên nhân:
- Nhu cầu về hương liệu, vàng bạc, thị trường ngày càng tăng.
- Cần tìm con đường giao lưu, buôn bán từ châu Âu sang phương Đông.
* Điều kiện:
Khoa học kỹ thuật có những bước tiến quan trọng:
+ Các nhà hàng hải hiểu biết về đại dương, sử dụng la bàn…
+ Kỹ thuật đóng tàu có tiến bộ mới: có bánh lái, buồm lớn…
 Tiền đề dẫn đến các cuộc phát kiến địa lí
1.NHỮNG CUỘC PHÁT KIẾN ĐỊA LÝ
1.NHỮNG CUỘC PHÁT KIẾN ĐỊA LÝ
a) Nguyên nhân và điều kiện
Tiền đề quan trọng nhất để thực hiện được các cuộc phát kiến địa lí là gì?
Khoa học – kĩ thuật, đặc biệt là ngành hàng hải, phát triển
Nguyên nhân và điều kiện
1.NHỮNG CUỘC PHÁT KIẾN ĐỊA LÝ
b) Những cuộc phát kiến địa lí
Các nước đi tiên phong trong các cuộc phát kiến địa lí là: Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha
Phiếu học tập
Dựa vào SGK hoàn thành bảng nội dung sau:
Những cuộc phát kiến địa lý
B.Đi-a-xơ
Vòng qua cực Nam châu Phi, gọi là Mũi Hảo Vọng
Những cuộc phát kiến địa lý
B.Đi-a-xơ
C.Cô-lôm-bô
Vòng qua cực Nam châu Phi, gọi là Mũi Hảo Vọng
Vượt Đại Tây Dương và
có công phát hiện ra Châu Mĩ.
Những cuộc phát kiến địa lý
B.Đi-a-xơ
C.Cô-lôm-bô
Va -xcô đơ
Ga-ma
Vòng qua cực Nam châu Phi, gọi là Mũi Hảo Vọng
Vượt Đại Tây Dương và
có công phát hiện ra Châu Mĩ.
Đến Ca-li-cut (Ấn Độ).
Những cuộc phát kiến địa lý
B.Đi-a-xơ
C.Cô-lôm-bô
Ph.Ma
- gien-lan
Va -xcô đơ
Ga-ma
Vòng qua cực Nam châu Phi, gọi là Mũi Hảo Vọng
Vượt Đại Tây Dương và
có công phát hiện ra Châu Mĩ.
Đến Ca-li-cut (Ấn Độ).
Đi vòng quanh thế giới bằng đường biển.
1.NHỮNG CUỘC PHÁT KIẾN ĐỊA LÝ
b) Những cuộc phát kiến địa lí
c) Hệ quả
* Tích cực:
Hiểu biết mới về trái đất, con đường mới, dân tộc mới, tạo sự giao lưu văn hoá giữa các châu lục.
- Thương nghiệp phát triển, thị trường được mở rộng
Thúc đẩy sự tan rã của quan hệ phong kiến, tạo điều kiện cho CNTB ra đời.
* Hạn chế:
Nảy sinh quá trình cướp bóc thuộc địa và buôn bán nô lệ
a) Nguyên nhân và điều kiện
Hệ quả của các cuộc phát kiến địa lí là gì?
1.NHỮNG CUỘC PHÁT KIẾN ĐỊA LÝ
a) Nguyên nhân và điều kiện
b) Những cuộc phát kiến địa lí
c) Hệ quả
Hệ quả nào là quan trọng nhất của phát kiến địa lí đối với Tây Âu thời hậu kì trung đại?
- Thúc đẩy quá trình khủng hoảng, tan rã của quan hệ sản xuất phong kiến và sự ra đời của chủ nghĩa tư bản ở châu Âu.
3. PHONG TRÀO VĂN HOÁ PHỤC HƯNG
Theo em văn hóa phục hưng là gì?
a) Khái niệm "Văn hoá Phục hưng"
- Khôi phục, phát huy giá trị, tinh hoa văn hóa xán lạn cổ đại HiLạp – Rôma đấu tranh xây dựng một nền văn hoá mới, một cuộc sống tiến bộ.
a) Khái niệm
b) Hoàn cảnh ra đời

Phong trào văn hóa phục hưng ra đời trong hoàn cảnh nào?
+ Giai cấp tư sản có thế lực về kinh tế, song chưa có địa vị về xã hội tương ứng.

+ Chế độ phong kiến, giáo lí đạo Ki-tô kìm hãm sự phát triển của giai cấp tư sản.
Giai cấp tư sản đứng lên đấu tranh
3. PHONG TRÀO VĂN HOÁ PHỤC HƯNG
Quê hương: Từ Italia lan nhanh sang Tây Âu
ITALIA


a) Khái niệm
b) Hoàn cảnh ra đời
c) Thành tựu
3. PHONG TRÀO VĂN HOÁ PHỤC HƯNG
Phong trào văn hóa phục hưng đạt được thành tựu gì?
+ Khoa học - kĩ thuật:
Tiến bộ vượt bậc về y học, toán học.
Ra-bơ-le (1494-1553) tác phẩm Lọ nước thần
Ông dùng tiếng cười giễu cợt, lên án bọn giáo sĩ, đả kích bọn vua chúa tham lam độc ác.
ĐỀ-CÁC-TƠ (1596-1650) nhà toán học và triết học phủ nhận uy quyền của Giáo hội
c) Thành tựu
3. PHONG TRÀO VĂN HOÁ PHỤC HƯNG
+ Khoa học - kĩ thuật:
Tiến bộ vượt bậc về y học, toán học.
+ Văn học - nghệ thuật: Phát triển phong phú với những tài năng như Lê-ô-na đơ Vanh-xi, Sếch-xpia.
Lêôna đơ Vanhxi
Bức họa “La-giô-công”
Vở kịch Roméo và Juliet của Sếch-xpia
đề cao nhân bản và tự do cá nhân
3. PHONG TRÀO VĂN HOÁ PHỤC HƯNG
d) Nội dung
+ Lên án Giáo hội Ki-tô và tấn công vào trật tự xã hội phong kiến.
+ Đề cao giá trị con người, xây dựng thế giới quan tiến bộ.
+ Đòi tự do cá nhân
Nội dung của phong trào văn hóa phục hưng?
a) Khái niệm
b) Hoàn cảnh ra đời
c) Thành tựu
d) Nội dung
c) Ý nghĩa

Ý nghĩa của phong trào văn hóa phục hưng?
+ Đấu tranh công khai đầu tiên trên lĩnh vực văn hoá, tư tưởng chống lại giai cấp phong kiến lỗi thời.
+ Cổ vũ và mở đường cho văn hoá châu Âu phát triển hơn.
3. PHONG TRÀO VĂN HOÁ PHỤC HƯNG
Củng cố
1. Học sinh cần nắm nội dung:
Nguyên nhân điều kiện dẫn đến các cuộc phát kiến địa lí và hệ quả của nó?
Em hiểu như thế nào là văn hóa phục hưng?
- Hoàn cảnh ra đời, thành tựu, nội dung và ý nghĩa của phong trào văn hóa phục hưng?
2. Bài tập củng cố
Câu 1: Nguyên nhân của các cuộc phát kiến địa lý là:
A. Tìm ra vùng đất mới ở châu Phi, châu Á
B. Nhu cầuvề nguyên liệu, vàng bạc, thị trường tăng; Cần tìm con đường giao lưu, buôn bán giữa phương Đông và phương Tây.
C. Nhu cầu tìm nguyên liệu, vàng bạc, thị trường ở châu Mỹ.
D. Câu A và B đúng
Câu 2: Quê hương của phong trào văn hóa phục hưng bắt đầu từ nước nào?

A. Pháp

B. Tây Ban nha

C.Anh

D. I-Ta-Li-a

Hướng dẫn học về nhà
- HS học bài cũ, trả lời câu hỏi sách giáo khoa
Đọc và soạn trước bài 12
- Sưu tầm một số tư liệu liên quan bài 12
Cảm ơn quý thầy cô và các em
Vịnh Ghi nê
1487
BỒ
ĐÀO
NHA
Mui H?o V?ng
QĐ. Caribe
Đ.Xan xanvano
1492
TÂY
BAN
NHA

Mũi Hảo Vọng
1497
BỒ
ĐÀO
NHA
1519
PHILIPPIN
BRAXIN
1519
BỒ ĐÀO NHA
1522
1521

Mũi
Hảo Vọng
 
Gửi ý kiến