Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 11. Tây Âu thời hậu kì trung đại

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Bích Hồng
Ngày gửi: 19h:21' 17-03-2015
Dung lượng: 1.0 MB
Số lượt tải: 171
Số lượt thích: 0 người
BÀI 11:
TÂY ÂU THỜI HẬU KỲ TRUNG ĐẠI
Những cuộc phát kiến địa lý
a - Nguyên nhân và điều kiện
- Sản xuất, đời sống phát triển dẫn đến nhu cầu về thị trường, hương liệu, vàng bạc ở châu Âu ngày càng cao.
- Con đường giao lưu buôn bán qua Tây Á và Địa Trung Hải bị người Ả Rập độc chiếm.
- Khoa học kỹ thuật có những bước tiến quan trọng: kỹ thuật trong đóng tàu, la bàn, hải đồ và những hiểu biết mới về Trái Đất.
1487
1492
1519 - 1522
1497
C. Côlômbô
B. Điaxơ
Vaxcô đơ Gama
Ma – gien - lan
Đi đến cực nam C.Phi
Phát hiện ra châu Mỹ
Đến Calicút - Ân Độ
Đi vòng quanh thế giới
b -Những cuộc phát kiến địa lí lớn
Điaxơ ở cực Nam châu Phi
Cô lôm bô ( 1451 – 1506)
Vaxcô đơ Gama (1469 – 1524)
Hành trình của Vaxcô đơ Gama
T7-1497
T5-1498
Ma gien lan (1480 – 1521)
Hành trình của Ma gien lan
20-9-1519
10-1520
27-4-1521
6-9-1522
Ðem lại cho loài người những hiểu biết về
Trái Đất, con đường mới, dân tộc mới.Thị
trường thế giới được mở rộng.
Thúc đẩy sản xuất phát triển đẩy nhanh sự tan rã của quan hệ sản xuất phong kiến. Tạo điều kiện cho chủ nghĩa tư bản ra đời.
- Nảy sinh cướp bóc thuộc địa và buôn bán
nô lệ.
C - HỆ QUẢ
- Tăng cường giao lưu kinh tế,văn hoá giữa các châu lục.
CƯỚP BÓC
THUỘC ĐỊA
BUÔN BÁN
NÔ LỆ
RÀO ĐẤT
CƯỚP RUỘNG
NỀN SX TƯ BẢN
VỐN
NHÂN CÔNG
QUÁ TRÌNH TÍCH LŨY NGUYÊN THỦY TBCN
TN&QT CHÂU ÂU
? CÁC EM
CÓ NHẬN XÉT GÌ
VỀ QUÁ TRÌNH
TÍCH LŨY NGUYÊN THUỶ TƯ BẢN CHỦ NGHĨA CỦA GIAI CẤP TƯ SẢN CHÂU ÂU?
* Các hình thức kinh doanh TBCN.
+ Công trường thủ công:
- Quy mô lớn,
- Chuyên môn hóa, sx theo dây chuyền,
- Quan hệ: chủ - thợ,
+ Thương mại: xuất hiện các công ty thương mại lớn (các công ty Đông Ấn của Anh, Pháp,...)
+ Trong nông nghiệp: hình thành các đồn điền, trang trại TBCN.
 Quan hệ SX TBCN được hình thành...

Trả lời câu hỏi :
CÙNG VỚI SỰ HÌNH THÀNH QHSX
TƯ BẢN CHỦ NGHĨA
XÃ HỘI TÂY ÂU ĐÃ CÓ NHỮNG THAY ĐỔI NHƯ THẾ NÀO ?

*Sự chuyển biến xã hội.
- Thương nhân, chủ xưởng, chủ trang trại giàu có  giai cấp Tư Sản – có thế lực kinh tế;
- Nhân công làm thuê giai cấp Vô Sản - bị bóc lột nặng nề.
- Giai cấp vô sản > < giai cấp tư sản.
2. Sự nảy sinh CNTB ở Tây Âu.
***TÓM TẮT BÀI HỌC.
?Em hãy nêu tóm tắt những nội dung cơ bản của bài học này?
Mục bài
Nội dung cơ bản
1. Những cuộc phát kiến địa lí.
Nguyên nhân và điều kiện...
- Các cuộc phát kiến địa lí...
2. Sự nảy sinh CNTB ...
Quá trình tích lũy nguyên thủy TBCN...
- Sự xuất hiện QHSX TBCN...
2
T H Ổ N H Ĩ K Ì
I N C A
T Â Y B A N N H A
V A X C Ô Đ A G A M A
M A G I E N L Ă N G
Đ Ô N G Ấ N Đ Ộ
1
3
4
5
6
M
L
Ô
C
B
Ô
Ô

C Ô L Ô M B Ô
8
4
9
11
10
8
1. Có 8 chữ cái: Đây là tên C. Cô lôm-bô gọi châu Mỹ.
2. Có 4 chữ cái: Đây là tên một nền văn minh ở châu Mỹ.
3. Có 9 chữ cái: Đây là tên một trong những nước đi đầu trong việc phát kiến địa lí.
4. Có 11 chữ cái: Đây là tên nhà thám hiểm đã tìm được đường biển đến Ấn Độ.
5. Có 10 chữ cái: Đây là tên nhà thám hiểm đã đi vòng quanh thế giới bằng đường biển.
6. Có 8 chữ cái: Đây là tên nước đã khống chế con đường buôn bán tơ lụa.
Củng cố và bài tập

+ Những cuộc phát kiến lớn về địa lý (nguyên nhân & điều kiện, quá trình và ý nghĩa).
+ Những biểu hiện của nền kinh tế TBCN trong giai đoạn hậu kỳ trung đại.
+ Những thay đổi trong xã hội Tây Âu thời hậu kỳ trung đại.
+ Vẽ lược đồ các các cuộc phát kiến địa lí.
CHN THNH CM ON CC TH?Y CƠ
V CC EM D CH THEO DI!
KÍNH CHC CC TH?Y CƠ V CC EM
M?NH KHO?!

XIN CHO T?M BI?T H?N G?P L?I
TRONG CC BI H?C SAU!
 
Gửi ý kiến